Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

eurolab_logo

 

 

 

LGC

 

Shimadzu

 

KIL / Članovi / LABORATORIJ ZA MEHANIČKA, KEMIJSKA I METALOGRAFSKA ISPITIVANJA

Upišite ime laboratorija, ime firme ili registarski broj u CROLABu.
Naziv laboratorija:
CMC SISAK d.o.o. - LABORATORIJ ZA MEHANIČKA, KEMIJSKA I METALOGRAFSKA ISPITIVANJA

Vrsta laboratorija: Ispitni

Adresa laboratorija:
BRAĆE KAVURIĆA 12
44010
SISAK
Predstavnik u skupštini:
TAHIR SOFILIĆ
044 565-266, 044 565-252
044 565-004
tsofilic@vcs.hr
Broj zaposlenih: Nije dfinirano

Djelatnost:
1. Određivanje kemijskog sastava metala (ASTM E 1019-03, ASTM A 751-96)
2. Makroskopska i mikroskopska ispitivanja metala (HRN C.A3.012:85; HRN C.A3.015:87; HRN C.A3.005:87; HRN C.A3.011:85; ASTM E 0045:97; SEP 1570:71; DIN 50 602:85; ASTM E 112:96)
3. Mehanička i tehnološka ispitivanja metalnih materijala (DIN EN 10002-1:2001; ASTM A370-03:2003; DIN 50 125:2004-01; ASTM E 8-03:2003; HRN EN 10045- 1:2003-01; ASTM E -23-02:2002; DIN 50 115:1994-04; HRN EN ISO 6506-1:2000; HRN EN ISO 6507-1:1999; HRN EN ISO 6508-1:2000; DIN EN 10233:1994-01; HRN ISO 8492-:2002-12; DIN EN 10 234:1994-01; DIN EN 10235:1994-01; DIN EN 10236:1994-01; ISO 8491:1986; DIN EN 10237:1994-0; DIN EN ISO 7438:2000-07; ISO 8491:1986-10.
Galerija Slika
CROLAB 14. konferencija KOMPETENTNOST LABORATORIJA 24. - 27. listopada 2018 Trakošćan

Četrnaesta konferencija KOMPETENTNOST LABORATORIJA 24. - 27. listopada 2018. - Trakošćan, Hrvatska

 

Fourteenth Conference LABORATORY COMPETENCE 24. - 27. October 2018 - Trakošćan, Croatia


25.10.2018. - 108 slika/images, 32.7 MB, zip
26.10.2018. - 123 slike/images, 35.1 MB, zip
27.10.2018. - 13 slika/images, 2.74 MB, zip

 

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.