Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

eurolab_logo

 

 

 

LGC

 

Shimadzu

 

KIL / Članovi / JEDINICA ZA DOZIMETRIJU ZRAČENJA I RADIOBIOLOGIJU

Upišite ime laboratorija, ime firme ili registarski broj u CROLABu.
Naziv laboratorija:
INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA - JEDINICA ZA DOZIMETRIJU ZRAČENJA I RADIOBIOLOGIJU

Vrsta laboratorija: Ispitni

Adresa laboratorija:
KSAVERSKA CESTA 2
10 000
ZAGREB
Predstavnik u skupštini:
IVICA PRLIĆ
01/4673 188, 01/4673 149
01/4673 303
iprlic@imi.hr
www.imi.hr
Broj zaposlenih: 6

Djelatnost:
Znanstvena istraživanja iz područja zaštite od ionizirajućeg i neionizirajućeg zraćenja.
Stručne djelatnosti:
-osobna dozimetrija ionizirajućeg zračenja
-provedba kontrole kvalitete izvora ionizirajućeg zraćenja u medicini, industriji, civilnoj i ostaloj uporabi (QA/QC Quality assessment / Quality Control Programmes)
-dozimetrija pacijenata pri dijagnostičkim postupcimadobivanja kliničke slikovne informacije uporabom ionizirajućeg zraćenja
-provedba zaštite od zračenja (ionizirajućeg i neionizirajućeg) na terenu
-mjerenje ionizirajućeg zraćenja na i uz radna mjesta i u okolišu
-mjerenje neionizirajućeg zraćenja (područje niskih i visokih frekvencija)
-izrada stručnih podloga za provedbu zaštite od zračenja
-izrada studija o procjeni rizika od izlaganja zračenju
-ostali poslovi od interesa iz područja zaštite od zračenja
Galerija Slika
Kompetentnost osoblja - 29.03.2012.

Kompetentnost osoblja - 29.03.2012.

U nastavku možete preuzeti sve slike sa seminara Kompetentnost osoblja.


29.03.2012 - 11 slika, 2.67MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.