Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

eurolab_logo

 

 

 

LGC

 

Shimadzu

 

KIL / Članovi / INTERNI MIKROBIOLOŠKI LABORATORIJ

Upišite ime laboratorija, ime firme ili registarski broj u CROLABu.
Naziv laboratorija:
KOMRAD d.o.o. - INTERNI MIKROBIOLOŠKI LABORATORIJ

Vrsta laboratorija: Ispitni

Adresa laboratorija:
B. Radića 2
33 520
SLATINA
Predstavnik u skupštini:
DANIJELA GRGURIĆ KOLARIĆ, dipl. ing. preh. teh.
033 551 252, 095 8371 522
033 551 941
danijela.komrad@gmail.com
Broj zaposlenih: 1

Djelatnost:
Interni mikrobiološki laboratorij za potrebe analize kvalitete i zdravstvenog nadzora vode kako u samom procesu proizvodnje pitke vode, tako i kontinuiranog nadzora u sustavu. Za sada se fizikalno-kemijske analize obavljaju u manjem opsegu mjerenjem nekoliko parametara: temperature, pH, koncentracija ukupnog i rezidualnog klora.
Galerija Slika
CROLAB 11. konferencija 21. - 24. listopada 2015 ZADAR

Jedanaesta konferencija KOMPETENTNOST LABORATORIJA 21. - 24. listopada 2015 ZADAR

Eleventh Conference LABORATORY COMPETENCE 21. - 24. October 2015 ZADAR

21.10.2015. - 26 slika/images, 6.44 MB, zip
22.10.2015. - 93 slika/images, 27.9, zip
23.10.2015. - 176 slika/images, 50.1 MB, zip
24.10.2015. - 43 slika/images, 11.5 MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.