Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

eurolab_logo

 

 

 

LGC

 

Shimadzu

 

KIL / Članovi / Centar za mjerenja u okolišu d.o.o.

Upišite ime laboratorija, ime firme ili registarski broj u CROLABu.
Naziv laboratorija:
Centar za mjerenja u okolišu d.o.o.

Akreditacija:
Prva akreditacija potvrđena od strane HAA bila je dne 21.07.2008.

Ostale potvrde i ovlaštenja:
CMO Lab posjeduje ovlaštenje Ministarstva zdravstva za obavljanje stručnih poslova zaštite od elektromagnetskih polja te ovlaštenje Ministarstva zdravstva za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke. Također, CMO Lab posjeduje ovlaštenje za izračun i mjerenja razina elektromagnetskih polja izdano od strane Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM).

Vrsta laboratorija: Ispitni

Adresa laboratorija:
Oreškovićeva ulica 8J
10 000
ZAGREB
Predstavnik u skupštini:
BILJANA TANATAREC
tel: 01 6192 008
fax: 01 6192 011
btanatarec@cmo.hr
www.cmo.hr
Broj zaposlenih: 8

Djelatnost:
Tvrtka Centar za mjerenja u okolišu d.o.o. bavi se mjerenjem, proračunom i procjenom visokofrekvencijskih (VF) i niskofrekvencijskih (NF) elektromagnetskih polja; akustičkim ispitivanjima te mjerenjem buke na radu i određivanjem izloženosti buci.
Galerija Slika
Kompetentnost osoblja - 29.03.2012.

Kompetentnost osoblja - 29.03.2012.

U nastavku možete preuzeti sve slike sa seminara Kompetentnost osoblja.


29.03.2012 - 11 slika, 2.67MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.