Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

eurolab_logo

 

LGC

 

Shimadzu

 

KIL / Članovi / Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo - LABORATORIJ ZA SENZORNA ISPITIVANJA

Upišite ime laboratorija, ime firme ili registarski broj u CROLABu.
Naziv laboratorija:
HRVATSKA AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDU I HRANU - Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo - LABORATORIJ ZA SENZORNA ISPITIVANJA

Akreditacija:
Potvrda o akreditaciji HAA br. 1022/02 (2 metode HRN EN ISO/IEC 17025:2007)

Područje akreditacije:
Ispitivanje mošta, vina, voćnih vina, jakih alkoholnih i alkoholnih pića i senzorna ispitivanja vina i voćnih vina


Vrsta laboratorija: Ispitni

Adresa laboratorija:
JANDRIĆEVA 42
10 000
ZAGREB
Predstavnik u skupštini:
IVANA ALPEZA
01 46 29 255, 099 228 01 73
01 46 29 254
Ivana.alpeza@hcphs.hr
www. hcphs.hr
Broj zaposlenih: 3 stalno zaposlena i oko 50 vanjskih suradnika

Djelatnost:
Senzorna ispitivanja vina i voćnih vina.
Galerija Slika
Upravljamje ispitnom opremom - 27.05.2011.

Upravljamje ispitnom opremom - 27.05.2011.

U nastavku možete preuzeti sve slike sa seminara "Upravljamje ispitnom opremom".


27.05.2011. - 17 slika, 888 KB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.