Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

eurolab_logo

 

 

 

LGC

 

Shimadzu

 

KIL / Članovi / Laboratorij za plankton i toksičnost školjakša

Upišite ime laboratorija, ime firme ili registarski broj u CROLABu.
Naziv laboratorija:
Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split - Laboratorij za plankton i toksičnost školjakša

Akreditacija:
Potvrda o akreditaciji: br. 1171

Područje akreditacije:
Scope of accreditation:

Kvalitativno i kvantitativno ispitivanje sastava fitoplanktonske zajednice u
morskoj vodi i ispitivanje sadržaja fikotoksina u školjkašima
(Qualitative and quantitative determination of phytoplankton community
structure in seawater and determination of phycotoxins in shellfish)


Vrsta laboratorija: Ispitni

Adresa laboratorija:
Šetalište I. Meštrovića 63
21000
Split
Predstavnik u skupštini:
Nikša Nazlić
021408038
021358650
nazlic@izor.hr
www.izor.hr
Broj zaposlenih: 14

Djelatnost:
Djelatnosti Laboratorija obuhvaćaju znanstvena i stručna istraživanja ekologije i taksonomije fito- i zooplanktona. Istraživanja fitoplanktona uključuju ekološka istraživanja utjecaja abiotičkih i biotičkih čimbenika na fitoplanktonske populacije, primarnu proizvodnju te sezonske sukcesije sastava i biomase. U istraživanja fitoplanktonske zajednice uključene su i prokariotske cijanobakterije Synechococcus spp.
Djelatnost laboratorija uključuje i istraživanje ekologije toksičnih fitoplanktonskih vrsta, kao i pojavu fitoplanktonskih toksina u školjkašima. U tkivu školjkaša biološkim i kemijskim metodama određuju se PSP (Paralytic Shellfish Poison), DSP (Diarrhetic Shellfish Poison) i ASP (Amnesic Shellfish Poison) toksini.
U okviru zooplanktonskih istraživanja posebna se pozornost pridaje istraživanju mikro- i mezozooplanktona. U svrhu istraživanja mikrozooplanktona određuje se sastav populacije protozoa i mikrometazoa, kao i njihova brojnost i biomasa. U istraživanja mezozooplanktona uključeno je određivanje strukture populacije i gustoće mrežnog zooplanktona te detaljna taksonomska analiza unutar razreda Copepoda.

Galerija Slika
ISO 9001 - brzi seminar - 17.12.2010

ISO 9001 - brzi seminar - 17.12.2010

U nastavku možete preuzeti sve slike sa seminara "ISO 9001 - brzi seminar".


17.12.2010 - 15 slika, 631 KB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.