Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

eurolab_logo

 

 

 

LGC

 

Shimadzu

 

KIL / Članovi / Holcim (Hrvatska) d.o.o.

Upišite ime laboratorija, ime firme ili registarski broj u CROLABu.
Naziv laboratorija:
Holcim (Hrvatska) d.o.o. - Holcim (Hrvatska) d.o.o.

Akreditacija:
Laboratorij za beton i agregat akreditirani je ispitni laboratorij, br. 1528, prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025. Područje akreditacije je ispitivanje građevnih proizvoda.

Sustav kvalitete:
ISO 9001:2008 Certifikat HR12/0900.00

Ostale potvrde i ovlaštenja:
OHSAS 18001:2007 Certifikat CH09/1887.00
ISO 14001:2004 Certifikat HR12/0896.00


Vrsta laboratorija: Ispitni, Analitički

Adresa laboratorija:
Koromačno 7b
52222
Koromačno
Predstavnik u skupštini:
Nataša Višković
099 610 8618

natasa.viskovic@lafargeholcim.com
www.holcim.hr
Broj zaposlenih: 12

Djelatnost:
Laboratorij za beton i agregat akreditirani je ispitni laboratorij (1528) u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025 na području ispitivanja građevnih proizvoda.

Laboratoriji u sklopu Kontrole kvalietete cementa:
- laboratorij za pripremu uzoraka: uzorkovanje i priprema uzoraka za kemijska i fizikalno-mehanička ispitivanja,
- fizikalno-mehanička ispitivanja klinkera i cementa,
- kemijska analiza ulaznih proizvoda, proizvoda tijekom proizvodnje i gotovih proizvoda u tehnološkom procesu, te sva ostala ispitivanja prema zahtjevima tehnološkog procesa i sustava kvalitete.

Laboratorij za zamjenska goriva i sirovine:
- uzorkovanje i priprema uzoraka,
- ispitivanje fizikalnih i kemijskih svojstava svih vrsta goriva i sirovinskih materijala.
Galerija Slika
Sastanak u Podravki, KALa - Sekcija za hranu SEH - 25.09.2012.

Sastanak u Podravki, KALa - Sekcija za hranu SEH - 25.09.2012.

U nastavku možete preuzeti sve slike sa sastanaka KALa - Sekcije za hranu SEH.


25.09.2012 - 52 slike, 14.3MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.