Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

eurolab_logo

 

 

 

LGC

 

Shimadzu

 

KIL / Članovi / Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS

Upišite ime laboratorija, ime firme ili registarski broj u CROLABu.
Naziv laboratorija:
Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS

Akreditacija:
Norma: HRN EN ISO/IEC 17025:2007
Standard: (ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006)
PRILOG POTVRDI O AKREDITACIJI br: 1342
Annex to Accreditation Certificate Number:
Klasa/Ref. No.: 383-02/16-30/017
Urbroj/Id. No.: 569-02/8-18-6
Datum izdanja priloga /Annex Issued on: 2018-02-14


Sustav kvalitete:
-

Ostale potvrde i ovlaštenja:
METRIS je certificiran od navedenih brodskih registara za kemijska i mehanička ispitivanja materijala:
Bureau Veritas
Lloyd's register
Hrvatski registar brodova CRS


Vrsta laboratorija: Ispitni

Adresa laboratorija:
Zagrebačka 30
52100
Pula
Predstavnik u skupštini:
Vedrana Špada
052388110
052388111
uprava@centarmetris.hr
www.centarmetris.hr
Broj zaposlenih: 5

Djelatnost:
Osnovne kategorije usluga prema poduzećima:
- standardne analize kemijskog sastava materijala,
- kontrola kvalitete,
- standardne analize mehaničkih svojstava materijala,
- forenzika materijala: kontaminacija, pukotine, zamor,
- numerička analiza: čvrstoća, vibracije, nelinearnosti,
- istraživanje i razvoj materijala.

Osnovne kategorije usluga prema studentima:
- demonstriranje rada na opremi i upoznavanje s laboratorijskom opremom,
- mentorstvo stručne prakse,
- izrada prikladnih vježbi za kolegije stručnih studija materijali 1 i 2, elementi strojeva, fizika…,
- popularizacija prirodnih i tehničkih znanosti,
- ispitivanja pri izradi završnih radova, diplomskih radova i doktorskih disertacija,
- priprema uzoraka za metalografska ispitivanja,
- pomoć u svladavanju gradiva uvidom u stvarno ponašanje i svojstva materijala.

Osnovne kategorije usluga prema znanstveno-istraživačkoj djelatnosti:
- usluge u korištenju laboratorijske opreme za potrebe specifičnih istraživanja,
- suradnja pri objavi znanstvenih radova,
- suradnja u provedbi nacionalnih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih razvojnih projekata.

Ekonomske usluge Centra:

ISPITIVANJA METALA

METRIS-ovi laboratoriji opremljeni su uređajima za ispitivanje mehaničkih i kemijskih svojstava metalnih materijala. Mehanička ispitivanja standardnih uzoraka i proizvoda obuhvaćaju: vlačno ispitivanje, savojno ispitivanje, tlačno ispitivanje, ispitivanje tvrdoće (metodom Vickers), ispitivanje udarne žilavosti (metodom Charpy). Također, laboratoriji su opremljeni uređajima za ispitivanje kemijskih svojstava metala, spektrometrijskom metodom te pomoću pretražnog elektronskog mikroskopa. Pored kemijskih i mehaničkih ispitivanja svojstava metala, u laboratorijima se provodi i metalografska analiza mikrostrukture metalnih materijala te analiza lomnih površina pomoću pretražnog elektronskog mikroskopa i svjetlosnog mikroskopa.
KEMIJSKA ISPITIVANJA
1. Metalografska analiza (analiza svjetlosnim metalografskim mikroskopom)
2. GDS analiza (određivanje kemijskog sastava metala i legura optičkim emisijskim spektrometrom – akreditirana metoda)
3. SEM analiza metala (analiza površine metala pretražnim elektronskim mikroskopom – akreditirana metoda)
4. EDS analiza (mikroanaliza kemijskog sastava metala pomoću pretražnog elektronskog mikroskopa – akreditirana metoda)
5. XRF analiza (analiza kemijskog sastava fluorescencijom X zraka XRF prijenosnim uređajem, troškovi prijevoza nisu uračunati u cijenu)
6. Izrada uzorka za GDS analizu
7. Laboratorijske aktivnosti (savjetovanje prije izvođenja analiza, priprema uzoraka, izrada izvještaja ispitivanja)
MEHANIČKA ISPITIVANJA
1. Ispitivanje udarne žilavosti (ispitivanje Charpy njihalom)
2. HRN EN ISO 6892-1:2010 (vlačno ispitivanje pri sobnoj temperaturi – akreditirana metoda)
3. HRN EN ISO 7438:2005(ispitivanje savijanjem – akreditirana metoda)
4. DIN 50106:1978(ispitivanje na tlak)
5. HRN EN ISO 8492:2008 (cijev: ispitivanje sploštavanjem)
6. HRN EN ISO 6507-1:2005 (ispitivanje tvrdoće i mikrotvrdoće prema Vickersu – akreditirana metoda)
7. ISO 9015-2:2003(ispitivanje mikrotvrdoće zavarenih spojeva)
8. ISO 2639:2002 (ispitivanje dubine nitrokarburiranja)
9. HRN EN 131-1:2007, HRN EN 131-2:2007, HRN EN 131-3:2007 (ispitivanje sigurnosnih zahtjeva ljestvi)
10. HRN EN 131-1:2007, HRN EN 131-2:2007, HRN EN 131-3:2007 (ispitivanje sigurnosnih zahtjeva ljestvi, s izradom prihvatnih alata)
11. HRN EN 14183:2008 (ispitivanje ljestvičaste stolice)
12. HRN EN 10305-2:2010 (cijev: vizualni pregled i kontrola oblika i mjera)
13. Izrada uzorka za mehanička ispitivanja (ispitivanje tvrdoće, vlačno ispitivanje, sploštavanje, savijanje)
14. Laboratorijske aktivnosti (savjetovanje prije izvođenja analiza, priprema uzoraka, izrada izvještaja ispitivanja)

ISPITIVANJA OSTALIH MATERIJALA
Oprema dostupna u METRIS-u omogućuje ispitivanje mehaničkih i kemijskih svojstava raznih materijala.
1. Analiza svjetlosnim mikroskopom
2. SEM analiza nemetala (analiza površine nevodljivih materijala pretražnim elektronskim mikroskopom –akreditirana metoda)
3. SEM nano analiza (analiza površine materijala u nano-području rada – akreditirana metoda)
4. ESEM analiza biološkog materijala (analiza površine bioloških i drugih nevodljivih te naprednih materijala pretražnim elektronskim mikroskopom)
5. EDS analiza (mikroanaliza kemijskog sastava materijala pomoću pretražnog elektronskog mikroskopa –akreditirana metoda)
6. XRF analiza (analiza kemijskog sastava fluorescencijom X zraka XRF prijenosnim uređajem, troškovi prijevoza nisu uračunati u cijenu)
7. Ionska kromatografija (određivanje koncentracije iona topivih soli, u suradnji s vanjskim laboratorijem)
8. FT-IR spektroskopija (analiza kemijskog sastava pomoću IR spektroskopije izradom KBr pastile)
9. FT-IR mikroanaliza kemijskog sastava pomoću FT-IR mikroskopa (za organske i anorganske materijale)
10. Termogravimetrijska analiza TGA (u suradnji s vanjskim laboratorijem)
11. XRD analiza (analiza minerala difrakcijom X zraka, u suradnji s vanjskim laboratorijem)
12. Uzorkovanje i izlazak na teren
13. Laboratorijske aktivnosti (savjetovanje prije izvođenja analiza, priprema uzoraka, izrada izvještaja ispitivanja) i izrada elaborata

ISPITIVANJA NA KULTURNOM DOBRU
METRIS vrši niz istraživanja na kulturnom dobru pri čemu se primjenjuju različite analitičke metode. Ispituje se kemijski sastav, procesi propadanja kao i sekundarni proizvodi tih procesa, prethodni restauratorski zahvati, autentičnost, porijeklo kao i druge karakteristike predmeta ovisno o traženim informacijama.
METRIS nudi više metoda i mogućnosti ispitivanja kemijskog sastava, monitoring objekata te testiranje proizvoda i metoda. Navedeno se primjenjuje na slikama na platnu, polikromiranom drvu, kamenju, freskama i žbuci, arheološkoj keramici, pigmenatima, vezivima, metalu te tekstilu, a sve s naglaskom na nedestruktivnim metodama te ovisno o prirodi materijala i cilju istraživanja.
1. Izrada mikropresjeka
2. Analiza svjetlosnim mikroskopom (promatranje, opis i slikanje mikropresjeka svjetlosnim mikroskopom)
3. Histokemijska analiza veziva u slojevima mikropresjeka
4. SEM analiza metala (analiza površine metala pretražnim elektronskim mikroskopom)
5. SEM analiza nemetala (analiza površine ostalih nevodljivih materijala pretražnim elektronskim mikroskopom)
6. EDS analiza (mikroanaliza kemijskog sastava pomoću pretražnog elektronskog mikroskopa, za slojeve mikropresjeka, površinu kamena, opeke, keramike, metala i drugih anorganskih materijala)
7. Ionska kromatografija (određivanje koncentracije iona topivih soli, za kamen, žbuke, maltere i opeku, u suradnji s vanjskim laboratorijem)
8. Određivanje vodoupojnosti kamena i opeke
9. Određivanje otvorene poroznosti kamena (u suradnji s vanjskim laboratorijem)
10. Detaljni opis i karakterizacija maltera, žbuka i keramike (izrada mikropresjeka nije uključena u cijenu)
11. Petrografsko-mineraloška karakterizacija kamena (u suradnji s vanjskim laboratorijem)
12. Petrografsko-mineraloška analiza žbuke ili maltera u tankom sloju (u suradnji s vanjskim laboratorijem)
13. Ultrazvučno sondiranje kamene građe (u suradnji s vanjskim laboratorijem)
14. FT-IR spektroskopija (analiza kemijskog sastava pomoću IR spektroskopije izradom KBr pastile)
15. FT-IR mikroanaliza kemijskog sastava pomoću FT-IR mikroskopa (za organske i anorganske materijale)
16. XRD analiza (analiza minerala X-ray difrakcijom, za uzorke opeke i kamena, u suradnji s vanjskim laboratorijem)
17. Određivanje roda drva (u suradnji s vanjskim laboratorijem)
18. Određivanje starosti uzoraka drva FT-IR spektroskopijom (u suradnji s vanjskim laboratorijem)
19. XRF analiza (analiza kemijskog sastava materijala X-ray fluorescencijom XRF prijenosnim uređajem, troškovi prijevoza nisu uračunati u cijenu)
20. Plinska kromatografija – masena spektrometrija GC-MS (za uzorke organske tvari, u suradnji s vanjskim laboratorijem)
21. Mikrobiološka analiza (izolacija i karakterizacija gljiva i plijesni)
22. Uzorkovanje i izlazak na teren
23. Laboratorijske aktivnosti (savjetovanje prije izvođenja analiza, priprema uzoraka, izrada izvještaja ispitivanja)
24. Izrada elaborataGalerija Slika
Praćenje kakvoće zraka – zakoni, norme i praksa - 19.05.2010.

Praćenje kakvoće zraka – zakoni, norme i praksa - 19.05.2010.

U nastavku možete preuzeti sve slike sa seminara "Praćenje kakvoće zraka – zakoni, norme i praksa".


19.05.2010. - 29 slika, 901KB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.