Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

eurolab_logo

 

 

 

LGC

 

Shimadzu

 

KIL / Članovi / Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Upišite ime laboratorija, ime firme ili registarski broj u CROLABu.
Naziv laboratorija:
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije - Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Akreditacija:

http://www.akreditacija.hr/registar


Sustav kvalitete:
Potvrda o akreditaciji Br.1166

Ostale potvrde i ovlaštenja:
Ministarstvo zdravlja-ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke za akustička mjerenja; ovlaštenje obavljanje analiza u svrhu provođenjea monitoringa i drugih službenih kontrola vode za ljudsku potrošnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole;
MZOE - određivanje vrsta otpada, opasnihsvojstava otpada te uzorkovanje i ispitivanje fizikalnih i kemijskih svojstava otpada; praćenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora


Vrsta laboratorija: Ispitni

Adresa laboratorija:
Vukovarska 46
21000
Split
Predstavnik u skupštini:
Dr.sc. Tatjana Puljak, prof. biol. i kemije
091 4512067
021 401109
tatjana.puljak@nzjz-split.hr
http://www.nzjz-split.hr
Broj zaposlenih: 100

Djelatnost:
Ispitivanja hrane, voda, eluata otpada, vanjskog zraka, emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, predmeta opće uporabe, mikrobiološke čistoće objekata, akustička ispitivanja; uzorkovanje voda; ispitivanje fiizikalno-kemijskih parametara i mikrobioloških karakteristika hranjivih podloga.
Galerija Slika
Upravljamje ispitnom opremom - 25.02.2011.

Upravljamje ispitnom opremom - 25.02.2011.

U nastavku možete preuzeti sve slike sa seminara "Upravljamje ispitnom opremom".


25.02.2011. - 24 slike, 3.44 MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.