Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

eurolab_logo

 

LGC

 

Shimadzu

 

KIL / Članovi / Rafinerije i Marketing, Razvoj Rafinerija i Marketinga, Centralni ispitni laboratorij

Upišite ime laboratorija, ime firme ili registarski broj u CROLABu.
Naziv laboratorija:
INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d. - Rafinerije i Marketing, Razvoj Rafinerija i Marketinga, Centralni ispitni laboratorij

Akreditacija:
Potvrda o akreditaciji prema zahtjevnu norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 (br. 1020, od 21.10.2002.) za: Ispitivanje tekućih naftnih proizvoda i uzorkovanje na benzinskim postajama. Ispitivanje voda, otpada, muljeva i tla i uzorkovanje otpadnih voda

Ostale potvrde i ovlaštenja:
• RH, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14; Stručni poslovi zaštite okoliša: određivanje vrste otpada, opasnih svojstava otpada te uzorkovanje i ispitivanje fizikalnih i kemijskih svojstava otpada
• RH, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220; Posebni uvjeti za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (površinske, podzemne i otpadne vode)


Vrsta laboratorija: Ispitni

Adresa laboratorija:
LOVINČIĆEVA 4
10 000
ZAGREB
Predstavnik u skupštini:
Jelena Parlov-Vuković
00385 91 497 2897
00385 1 645 2950
Jelena.Parlov-Vukovic@ina.hr
www.ina.hr
Broj zaposlenih: 45 zaposlenih

Djelatnost:
Djelatnost:

Direktorica:
Lucija Konjević (lucija.konjevic@ina.hr)

Centralni ispitni laboratorij (CIL) kao samostalni laboratorij u okviru INA, d.d. pruža usluge laboratorijskih analiza sirove nafte i naftnih derivata, komercijalnih goriva, bio-goriva, voda, tla i otpada. Posjeduje vrhunsku analitičku opremu i stručne djelatnike koji svaku uslugu mogu napraviti u najkraćem vremenu, pouzdano i kvalitetno. Laboratorij nudi usluge uzorkovanja tekućih naftnih proizvoda na benzinskim postajama te voda, otpada i tla prema zahtjevima naručitelja. Također izrađuje i stručne ekspertize, razvojno-istraživačke studije vezane uz rješavanje problema te nudi druge intelektualne usluge.

U okviru svoje djelatnosti objedinjuje ispitivanja iz područja :
• Prerade nafte
• Ispitivanja kvalitete naftnih proizvoda i sirovina
• Praćenja tijeka tehnoloških operacija i procesa
• Praćenja kakvoće površinskih, podzemnih, tehnoloških i otpadnih voda
• Mikrobiologije i ekotoksikologije
• Karakterizacije tla i otpada

Galerija Slika
Početak poslovne 2015. godine

 

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.