Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

analytica_logo

eurolab_logo

 

LGC

 

Shimadzu

 

KIL / Članovi / LABORATORIJ ZA DRVNE PLOČE

Upišite ime laboratorija, ime firme ili registarski broj u CROLABu.
Naziv laboratorija:
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU ŠUMARSKI FAKULTET - LABORATORIJ ZA DRVNE PLOČE

Ostale potvrde i ovlaštenja:
Ovlaštenje Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva prema Pravilniku o tehničkim zahtjevima za drvne ploče (KLASA:UP/I-310-01/11-01/1, URBROJ: 538-11-2/0278-11-6, od 01. travnja 2011. godine).

Vrsta laboratorija: Ispitni

Adresa laboratorija:
SVETOŠIMUNSKA 25
10 000
ZAGREB
Predstavnik u skupštini:
izv. prof. dr. sc. Vladimir Jambreković
01 2352 479, 098 308 233
01 2352 544
jambrekovic@sumfak.hr
www.sumfak.unizg.hr
Broj zaposlenih: 6

Djelatnost:
Ispitivanje drvnih ploča, izdavanje potvrda o sukladnosti i ispitnih izvještaja, izdavanje uvjerenja o kvaliteti, ekspertize, stručna mišljenja, edukacija, seminari i konzultacije.
Galerija Slika
CROLAB 12. konferencija KOMPETENTNOST LABORATORIJA 19. - 22. listopada 2016 Vinkovci

Dvanaesta konferencija KOMPETENTNOST LABORATORIJA 19. - 22. listopada 2016 Vinkovci

Twelfth Conference LABORATORY COMPETENCE 19. - 22. October 2016 Vinkovci

19.10.2016. - 20 slika/images, 3.12 MB, zip
20.10.2016. - 109 slika/images, 18.15, zip
21.10.2016. - 66 slika/images, 9.54 MB, zip
22.10.2016. - 28 slika/images, 4.23 MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.