Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

eurolab_logo

 

 

 

LGC

 

Shimadzu

 

KIL / Članovi / VISOKONAPONSKI ISPITNI LABORATORIJ ZAVODA ZA VISOKI NAPON I MJERENJE

Upišite ime laboratorija, ime firme ili registarski broj u CROLABu.
Naziv laboratorija:
INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU I ENERGETIKU d.d. - VISOKONAPONSKI ISPITNI LABORATORIJ ZAVODA ZA VISOKI NAPON I MJERENJE

Akreditacija:
Potvrda o akreditaciji HAA br. 1042/07 HRN EN ISO/IEC 17025

Vrsta laboratorija: Ispitni

Adresa laboratorija:
ULICA GRADA VUKOVARA 37
10 000
ZAGREB
Predstavnik u skupštini:
mr.sc. SREĆKO BOJIĆ
01/ 6322 244
01/ 6171 154
srecko.bojic@ie-zagreb.hr
www.ie-zagreb.hr
Broj zaposlenih: 16

Djelatnost:
Ispitivanje elektroenergetske opreme (tipska, kontrolna, komandna i ritinska) u laboratoriju i na terenu

Laboratorijska ispitivanja izolacije u uvjetima suha i slane magle sa ili bez umjetnog zagađenja

Ispitivanje zaštitnih sredstava za elektroenergetska postrojenja (šljemovi, rukavice, čizme, zaštitni tepisi i sl.)
Galerija Slika
Praćenje kakvoće zraka – zakoni, norme i praksa - 19.05.2010.

Praćenje kakvoće zraka – zakoni, norme i praksa - 19.05.2010.

U nastavku možete preuzeti sve slike sa seminara "Praćenje kakvoće zraka – zakoni, norme i praksa".


19.05.2010. - 29 slika, 901KB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.