Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

eurolab_logo

 

 

 

LGC

 

Shimadzu

 

KAL / Članovi / AGROKEMIJSKI LABORATORIJ

Upišite ime laboratorija, ime firme ili registarski broj u CROLABu.
Naziv laboratorija:
POLJOPRIVREDNI INSTITUT OSIJEK - AGROKEMIJSKI LABORATORIJ

Ostale potvrde i ovlaštenja:
Ovlašteni laboratorij za ispitivanje kakvoće stočne hrane – ovlasnica Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva

Vrsta laboratorija: Analitički

Adresa laboratorija:
JUŽNO PREDGRAĐE 17
31000
OSIJEK
Predstavnik u skupštini:
dr. sc. Daniela Horvat
+385 31 515 570, +385 99 218 8286
031/ 515 579
daniela.horvat@poljinos.hr
www.poljinos.hr
Broj zaposlenih: 4

Djelatnost:
Ispitujemo kakvoću sorti i linija pšenice (bjelančevine, vlaga, pepeo, sedimentacijski test, broj padanja, vlažni gluten i gluten indeks), reološka svojstava tijesta (farinograf i ekstenzograf) i provodimo probno pečenje kruha;
- istražujemo genetsku varijabilnost profila podjedinica bjelančevina (glutenini, glijadini) pšenice primjenom elektroforeze, tekućinske kromatografije i metodama molekularne biologije;
- određujemo bjelančevine i škrob u ječmu te istražujemo genetsku varijabilnost (hordeini) primjenom elektroforeze i tekućinske kromatografije;
- određujemo bjelančevine, škrob, sirova vlakna, masti, pepeo i hranidbenu vrijednost u kukuruzu. Istražujemo genetsku raznolikost osječkih inbred linija kukuruza i njihove genetske udaljenosti od elitnih linija, primjenom mikrosatelita.Tekućinskom kromatografijom određujemo sastav i količinu šećera u linijama i hibridima kukuruza šećerca u pojedinim fazama zriobe;
- za procjenu kakvoće kultivara soje određujemo ukupne bjelančevine i ulja primjenom bliže infracrvene transmisije (NIT). Kakvoću i stabilnost ulja ekstrahiranog iz kultivara soje, ispitujemo preko sastava i količine triacilglicerola tekućinskom kromatografijom;
- za procjenu kakvoće kultivara suncokreta određujemo ukupna ulja primjenom nuklearne magnetske rezonancije (NMR);
- određujemo kemijski sastav i hranidbenu vrijednost krmnog bilja (trave, lucerna);
- ispitujemo kakvoću žitarica, brašna, uljarica i krmnog bilja za potrebe proizvođača i prerađivača.
- ispitujemo kakvoću stočne hrane- fizikalno kemijska ispitivanja
- određujemo hlapive masne kisseline u silaži
Galerija Slika
Odnosi s kupcima i dobavljačima

Odnosi s kupcima i dobavljačima - 29.05.2014.

U nastavku možete preuzeti sve slike sa seminara, Odnosi s kupcima i dobavljačima.


29.05.2014 - 3,76 MB, 12 slika

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.