Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

eurolab_logo

 

 

 

LGC

 

Shimadzu

 

KAL / Članovi / REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO i MILIJEČNE PROIZVODE

Upišite ime laboratorija, ime firme ili registarski broj u CROLABu.
Naziv laboratorija:
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET, ZAVOD ZA MLJEKARSTVO - REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO i MILIJEČNE PROIZVODE

Akreditacija:
Potvrda o akreditaciji HAA br. 1081/07
HRN EN ISO/IEC 17025


Sustav kvalitete:
certifikat od DNV prema HRN EN ISO 9001:2002

Vrsta laboratorija: Analitički

Adresa laboratorija:
SVETOŠIMUNSKA 25
10 000
ZAGREB
Predstavnik u skupštini:
dr. sc. Nataša Mikulec
01/ 2393 904
01/ 2393 988
nmikulec@agr.hr
www.agr.hr
Broj zaposlenih: 9

Djelatnost:
Fizikalne, kemijske i mikrobiološke analize mlijeka i mliječnih proizvoda.
Galerija Slika
Laboratoriji na tržištu - 25.10.2012.

Laboratoriji na tržištu - 25.10.2012.

U nastavku možete preuzeti sve slike sa seminara Laboratoriji na tržištu.


25.10.2012 - 15 slika, 4.23MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.