Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

eurolab_logo

 

 

 

LGC

 

Shimadzu

 

KAL / Članovi / LABORATORIJ ZA GEOKEMIJU OKOLIŠA

Upišite ime laboratorija, ime firme ili registarski broj u CROLABu.
Naziv laboratorija:
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, GEOTEHNIČKI FAKULTET - LABORATORIJ ZA GEOKEMIJU OKOLIŠA

Vrsta laboratorija: Analitički

Adresa laboratorija:
HALLEROVA ALEJA 7
42 000
VARAŽDIN
Predstavnik u skupštini:
izv.prof.dr.sc. Sanja Kapelj
042/ 408 955, 091 112 11 74
042/ 313 587
sanja.kapelj@zg.t-com.hr
www.gfv.unizg.hr
Broj zaposlenih: 2

Djelatnost:
Laboratorij za geokemiju okoliša opremljen je instrumentima i pratećom opremom za analizu i prikupljanje uzoraka tla, sedimenata, prirodnih i otpadnih voda.
Galerija Slika
Odnosi s kupcima i dobavljačima

Odnosi s kupcima i dobavljačima - 29.05.2014.

U nastavku možete preuzeti sve slike sa seminara, Odnosi s kupcima i dobavljačima.


29.05.2014 - 3,76 MB, 12 slika

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.