Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

eurolab_logo

 

 

 

LGC

 

Shimadzu

 

KAL / Članovi / Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo – LABORATORIJ ZA FIZIKALNO KEMIJSKA I MIKROBIOLOŠKA ISPITIVANJA

Upišite ime laboratorija, ime firme ili registarski broj u CROLABu.
Naziv laboratorija:
HRVATSKA AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDU I HRANU - Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo – LABORATORIJ ZA FIZIKALNO KEMIJSKA I MIKROBIOLOŠKA ISPITIVANJA

Akreditacija:
Potvrda o akreditaciji HAA br. 1022/02 (21 metoda HRN EN ISO/IEC 17025:2007)

Područje akreditacije:
Ispitivanje mošta, vina, voćnih vina, jakih alkoholnih i alkoholnih pića i senzorna ispitivanja vina i voćnih vina


Vrsta laboratorija: Analitički

Adresa laboratorija:
JANDRIĆAVA 42
10 000
ZAGREB
Predstavnik u skupštini:
mr.sc Renata Leder
01/ 4629 226
01/ 4629 224
renata.leder@hcphs.hr
www.hcphs.hr
Broj zaposlenih: 8

Djelatnost:
Ispitivanje kakvoće vina I DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA I VINA, VOĆNIH VINA i jakih alkoholnih pića
Galerija Slika
Kompetentnost Osoblja - 30.06.2012.

Kompetentnost Osoblja - 30.06.2012.

U nastavku možete preuzeti sve slike sa seminara Kompetentnost Osoblja


30.06.2012. - 10 slika, 2.74MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.