Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

eurolab_logo

 

LGC

 

Shimadzu

 

KAL / Članovi / ANALITIČKI LABORATORIJ

Upišite ime laboratorija, ime firme ili registarski broj u CROLABu.
Naziv laboratorija:
SMS-PREHRAMBENO RAZVOJNI CENTAR - ANALITIČKI LABORATORIJ

Akreditacija:
Potvrda o akreditaciji HAA br. 1139/07 HRN EN ISO/IEC 17025

Vrsta laboratorija: Analitički

Adresa laboratorija:
KURTOVIĆI bb
21 231
KLIS
Predstavnik u skupštini:
IVICA LJUBENKOV
021/ 261 677
021/ 261 677
ivica.ljubenkov@sms.hr
www. sms- prehrazcentar.hr
Broj zaposlenih: Nepoznati

Djelatnost:
Fizikalno kemijske analize Mikrobiološke analize Senzorska ocjenjivanja.
Galerija Slika
Kompetentnost osoblja - 26.9.2013.

CROLAB i EU fondovi - 26.09.2013

U nastavku možete preuzeti sve slike sa seminara Kompetentnost osoblja


26.09.2013 -  20 slika, 1.5MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.