Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

eurolab_logo

 

 

 

LGC

 

Shimadzu

 

KAL / Članovi / EUROINSPEKT CROATIAKONTROLA d.o.o.

Upišite ime laboratorija, ime firme ili registarski broj u CROLABu.
Naziv laboratorija:
EUROINSPEKT CROATIAKONTROLA d.o.o. - EUROINSPEKT CROATIAKONTROLA d.o.o.

Akreditacija:
Potvrda o akreditaciji HAA br. 1049 HRN EN ISO/IEC 17025

Vrsta laboratorija: Analitički

Adresa laboratorija:
KARLOVAČKA CESTA 4L
10 000
ZAGREB
Predstavnik u skupštini:
Iva Sabljak, mag. ing. preh. aliment., univ. spec.
01/4817-215
01/4817-191
info@croatiakontrola.hr
www.croatiakontrola.hr
Broj zaposlenih: 33

Djelatnost:
Ispitivanje hrane, hrane za životinje, voda, vina, mineralnih gnojiva, tla, eluata otpada, otpada, predmeta opće uporabe i mikrobiološke čistoće objekata, uzorkovanje voda, ispitivanje ostataka pesticida
Galerija Slika
Praćenje kakvoće zraka – zakoni, norme i praksa - 19.05.2010.

Praćenje kakvoće zraka – zakoni, norme i praksa - 19.05.2010.

U nastavku možete preuzeti sve slike sa seminara "Praćenje kakvoće zraka – zakoni, norme i praksa".


19.05.2010. - 29 slika, 901KB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.