Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

Analytica_logo

 

HGK_logo

 

kvaliteta_logo

 

izvorno_logo

 

Shimadzu

 

eurolab_logo

 

LGC

 

P R I D R U Ž E N I   Č L A N O V I / Ispitni laboratorij Kakanj

Upišite ime laboratorija, ime firme ili registarski broj u CROLABu.
Naziv laboratorija:
INSPEKT RGH d.o.o. Sarajevo - Ispitni laboratorij Kakanj

Akreditacija:
Akreditacija broj LI-03-01 izdata od strane Instituta za akreditiranje BiH - BATA.

Sustav kvalitete:
BAS EN ISO/IEC 17025:2006 (BATA)
ISO 9001:2008 (TÜVadria i BVC)


Ostale potvrde i ovlaštenja:
Matična organizacija je član ASTM (American Society for Testing and Materials), IFIA (International Federation of Inspection Agencies) i AQBiH (Asocijacija za kvalitet BiH).

Vrsta laboratorija: Ispitni

Adresa laboratorija:
Ćatići bb
72240
Kakanj, BiH
Predstavnik u skupštini:
Mirsad Zaimović
++387 33 225 880; ++387 33 225 881
++387 33 225 882
mirsad.zaimovic@inspekt-rgh.com.ba
www.inspekt-rgh.com.ba
Broj zaposlenih: 15

Djelatnost:
Laboratorij za ispitivanje tečnih naftnih goriva, maziva, uglja, koksa, krutih bio-goriva, boksita, otpadnih voda, vazduha i duhana.
Galerija Slika
Eterična ulja - 30.11.2011.

Eterična ulja - 30.11.2011.

U nastavku možete preuzeti sve slike sa seminara Eterična ulja.


30.11.2012 - 10 slika, 2.67MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.