O nama / Upravni odbor

Članovi Upravnog odbora 2015 - 2019

 

 

prof.dr.sc. Davor Zvizdić

Fakultet strojarstva i brodogradnje
Predsjednik CROLABA

 

mr. sc. Vesna Popijač

Podravka d.d.
Predsjednica SEH-a
Podpredsjenica CROLABA

 

Damir Štuhec, dipl. ing.

Getehnički faklutet
Predsjednik KIL-a
Podpredsjednik CROLABA

 

dr. sc. Marija Trkmić

HEP-Proizvodnja d.o.o.
Predsjednica KAL-a

 

prof. dr. sc. Željko Alar

Fakultet strojarstva i brodogradnje
Predsjednik KUL-a

 

Sanda Kozlik, dipl. ing., MBA

Končar – Institut za elektrotehniku d.d.
Predsjednica KIC-a

 

prof. dr. sc. Lovorka Grgec Bermanec

Fakultet strojarstva i brodogradnje
Predsjednica Odbora za izdavaštvo

 

Olga Štajdohar-Pađen, dipl. ing.

Predsjednica Odbora za izobrazbu

 

mr. sc. Mirela Zečević

Predsjednica Vijeća za vanjsku suradnju

 

prof. dr. sc. Štefica Cerjan Stefanović

CROLAB

 

dr. sc. Veronika Kubanović

Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo

 

ing. Marijan Povodnik

MIRTA-KONTROL d.o.o.

 

dr. sc. Tamara Jakovljević

Hrvatski šumarski institut

 

dr. sc. Nataša Mikulec

Agronomski fakultet

 

dipl.ing. Sanja Kalšan

Koestlin d.d.

« Natrag

Datum objave: 11.01.2018

Galerija Slika
CROLAB 13. konferencija KOMPETENTNOST LABORATORIJA 4. - 7. listopada 2017 Poreč

Trinaesta konferencija KOMPETENTNOST LABORATORIJA 04. - 07. listopada 2017. - Poreč, Hrvatska

 

Thirteenth Conference LABORATORY COMPETENCE 04. - 07. October 2017 - Poreč, Croatia


5.10.2017. - 378 slika/images, 55.1 MB, zip
20.10.2016. - 71 slika/images, 130 MB, zip
21.10.2016. - 78 slika/images, 13.7 MB, zip

 

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.