Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

eurolab_logo

 

 

 

LGC

 

Shimadzu

 

KIL / Aktivnosti

ZAPISNIK S OSNIVAČKOG SASTANKA

CROLAB Kluba ispitnih laboratorija (KIL)

Datum:

2004-10-27

Mjesto:

Berislavićeva 6, Zagreb

Nazočni:

20 članova CROLAB Kluba ispitnih laboratorija (17 laboratorija) - (Popis nazočnih dan je u prilogu)

Dnevni red:

1. Otvaranje sastanka, uvodne napomene

2. Predstavljanje nazočnih članova i njihovih laboratorija

3. Izbor predsjednika i potpredsjednika CROLAB KIL

4. Program rada u 2005.

Zabilješke, zaključci i odluke po pojedinim točkama:

Ad 1)

Osnivački sastanak CROLAB-KIL-a otvorila je predsjednica CROLAB-a prof. dr.sc. Vjera Krstelj uvodnim govorom u kojem je navela značaj i ciljeve CROLAB-a. Cilj CROLAB-a je udruživanje hrvatskih umjernih, ispitnih i analitičkih laboratorija u interesu unapređenja sustava kvalitete laboratorija te lakšeg pridruživanja europskom tržištu korištenjem zajedničkih potencijala. U skladu s tim jedan od ciljeva je učlanjenje u europsku udrugu EUROLAB.

Zbog velikog broja laboratorija učlanjenih u CROLAB (oko 50) i raznovrsnosti područja kojim se bave, unutar CROLAB-a djeluju tri kluba: 1) klub umjernih laboratorija (KUL), 2) klub analitičkih laboratorija (KAL), te 3) klub ispitnih laboratorija (KIL).

CROLAB-KIL će biti udruga unutar koje će se laboratoriji okupljati po pitanjima od zajedničkog interesa, u kojoj će moći ostvarivati međusobnu pomoć i razmjenu iskustava u dokazivanju tehničke kompetentnosti kroz akreditaciju prema hrvatskim i europskim normama niza 45000 i 17000, čime naši laboratoriji postaju prepoznatljivi i priznati ma međunarodnoj razini, te ravnopravno mogu pristupiti tržišnoj utakmici s konkurencijom.

Ad 2)

Predstavnici laboratorija predstavili su se osobno, te laboratorije iz kojih dolaze (djelatnosti laboratorija, jesu li akreditirani itd.). Iznijeli su probleme na koje nailaze pri radu, koja su njihova očekivanja od CROLAB-KIL-a te prijedlozi i ideje vezane uz aktivnost KIL-a.

Ad 3)

Na prijedlog predsjednice CROLAB-a, za predsjednika CROLAB- KIL, jednoglasno je izabran dr.sc. Muhamed Sućeska (Laboratorij za termičku analizu, Brodarski institut, Zagreb).

Osim predsjednika izabrana su i tri potpredsjednika CROLAB- KIL:

 • Nataša šatambuk Cvitanović (Geotehnički laboratorij, IGH, Split),
 • prof. dr. sc. Mladenko Rak (Laboratorij za ispitivanje građevinskih konstrukcija, Građevinski fakultet u Zagrebu) i
 • Ilija Prskalo (Centar za ispitivanja namještaja i proizvoda za građevinarstvo, Euroinspekt-drvokontrola d.o.o., Slavonski Brod).

Za tajnicu CROLAB-KIL izabrana je Sanja Matečić Mušanić (Laboratorij za termičku analizu, Brodarski institut, Zagreb).

Ad 4)

Govoreći o programu rada CROLAB-KIL za 2005. godinu, dr. sc. Muhamed Sućeska, je naglasio da će rad CROLAB-KIL u biti temeljiti na Statutu i Programu rada CROLAB-a. Pritom će razmjena iskustava i edukacija iz područja od zajedničkog interesa, te izrada baze podataka o laboratorijima, ispitnoj opremi, ispitnim metodama (posebice onim u području akreditacije) biti bitan element rada CROLA-KIL.

Dr. sc. Vjera Krstelj je istaknula da je u cilju probijanja na strano tržište bitno moći ponuditi kvalitetna a jeftinija ispitivanja, u usporedbi sa zemljama EU. Isto tako nužna je stalna promidžba naših djelatnosti i mogućnost. U sklopu tih nastojanja pokrenut je časopis u kojem će se predstavljati laboratoriji u članstvu CROLAB-a .Časopis će se, zajedno s informacijama o radu CROLAB-a, slati u EUROLAB.

Na temelju uvodnog izlaganje dr.sc. M. Sućeske te prijedloga i sugestija sudionika u raspravi, definirani su slijedeći ciljevi, odnosno plan rada CROLAB-KIL-a.

 • izrada baze podataka ispitnih laboratorija koja bi uz temeljne podatke o laboratorijima sadržavala i podatke o kapitalnoj ispitnoj opremi, podatke o ispitnim metodama a napose akreditiranim, podatke o području rada i interesa itd.
 • razmjena iskustava na svim područjima rada, povezivanje laboratorija prema interesima, nuđenje stručne pomoći
 • unapređenje kvalitete laboratorija, postizanje konkurentnosti na europskoj razini
 • edukacija po različitim pitanjima od zajedničkog interesa - organiziranje radionica, seminara itd. kao oblika edukacije
 • uključivanje u normizacijsku djelatnost putem TO DZNM-a
 • suradnja vezana uz akreditaciju laboratorija (problematika oko planiranja akreditacije, razmjena iskustava i pomoć već akreditiranih laboratorija, pomoć oko financiranja akreditacije)
 • pomoć oko nabavke referencijskih materijala (dobavljači, cijena)
 • pomoć vezana uz problematiku međulaboratorijskih ispitivanja (kontakti s EUROLAB-om te drugim organizacijama na temu međulaboratorijskih ispitivanja, nabavka prikladnih uzoraka te organiziranje vlastite mreže međulaboratorijskih ispitivanja, sl.)
 • izrada baze podataka organizacija koje provode međulaboratorijska ispitivanja
 • izrada rječnika laboratorijskih pojmova
 • organiziranje CROLAB foruma (direktna veza i razmjena iskustava putem Interneta)
 • čvršće povezivanje s industrijom, aktivan rad na povećanju konkurentnosti na našem i na stranom tržištu
 • međunarodna suradnja, postizanje članstva u EUROLAB-u

Zapisnik sastavio:

Suglasan:

Tajnik Sanja Matečić Mušanić

Predsjednik CROLAB-KIL

dr.sc. Muhamed Sućeska

Popis sudionika osnivačkog sastanka CROLAB-KIL:

REDNI

BROJ

LABORATORIJ

(INSTITUCIJA)

ADRESA

PREDSTAVNIK LABORATORIJA

IME I PREZIME

TELEFON/ FAX

E-MAIL

1.

Laboratorij za termičku analizu (Brodarski institut d.o.o.)

Av. V. Holjevca 20

10020 Zagreb

Muhamed Sućeska

01/6504 140

01/6504 360

suceska@hrbi.hr

2.

Laboratorij za termičku analizu (Brodarski institut d.o.o.)

Av. V. Holjevca 20

10020 Zagreb

Sanja Matečić Mušanić

01/6504 421

01/6504 360

smatecic@hrbi.hr

3.

Laboratorij za protueksplozijsku zaštitu Ex LAB (Ex-AGENCIJA)

Baštijanova bb.

10000 Zagreb

Krešimir Cofek

01/3667 260

01/3667 262

k.cofek@ex-agencija.hr

4.

Služba standardiza. i upravljanja kvalitetom (KEMIKA d.d.)

Heinzelova 53

10000 Zagreb

A. Dogić Krištofić

01/2441 400

kontrola.kvalitete@kemika.hr

5.

Lab. za ispitivanje tekstila, kože i obuće (EUROIN.-EUROTEKST.)

Preradovičeva 31 A

10000 Zagreb

Mirsad Avdagić

01/4817 184

01/4552 479

mavdagic@eurotextil.org

6.

Euroinspekt-drvokontrola

(EUROINSPEKT-DRVOKONTROLA)

Preradovičeva 31 A

10000 Zagreb

Mladen Barberić

01/4817 187

mbarberic@euroinspekt-drvokontrola.hr

7.

Centar za ispiti. namještja i proizvoda iz građevinarstva (EUROINSPEKT-DRVOKONTROLA)

Svačićeva bb

35000 Slavonski Brod

Ilija

Prskalo

035/446 407

iprskalo@euroinspekt-drvokontrola.hr

8..

Laboratorij za ispitivanje namještaja i dijelova za namještaj (šumarski fakultet)

Svetošimunska 25

10000 Zagreb

Andrija Bogner

098/457 141

bogner@sumfak.hr

9.

Laboratorij za homologacijska ispitivanja (Centar za vozila hrvatske)

Sisačka 39 c

10410 V. Gorica

Iva

Magdalenić

01/6379 215

iva.magdalenic@cvh.hr

10.

Laboratorij za toplinska mjerenja

(LTM d.o.o)

Hrastovička bb

10250 Zagreb

Lučko

Milan Žultević

01/6530 576

ltm@zg.htnet.hr

11.

Laboratorij za toplinska mjerenja

(LTM d.o.o)

Hrastovička bb

10250 Zagreb

Lučko

Vilko Padovan

01/6530 576

ltm@zg.htnet.hr

12.

Laboratorij za ispitivanje tekstila, kože i obuće (MIRTA-KONTROL)

Zajčeva 23

10000 Zagreb

Elvija

Pernar

01/2431 346

mirta-kontrol@zg.hinet.hr

13.

Laboratorij za ispitivanje tekstila, kože i obuće (MIRTA-KONTROL)

Zajčeva 23

10000 Zagreb

Marijan Povodnik

01/2431 346

01/2431 347

mirta-kontrol@zg.hinet.hr

14.

Visokonaponski ispitni laboratorij (Institut za elektrop. i energet d. d.)

Ul. grada Vukovara 37

10000 Zagreb

Olga štajdohar-Pađen

01/6322 492

01/6171 154

olga.stajdohar-paden@zg.htnet.hr

15.

Laboratorij za ispitivanje građevinskih konstrukcija (Građevinski fakultet)

Kačićeva 26

10000 Zagreb

Želimir šimunić

01/4639 606

zsimunic@grad.hr

16.

Laboratorij za ispitivanje građevinskih konstrukcija (Građevinski fakultet)

Kačićeva 26

10000 Zagreb

Mladenko Rak

01/4639 603

rak@grad.hr

17.

Laboratorij odjel za materijale i tehnologiju (IGH d.d.)

Matice hrvatske 15

21000 Split

Elica Marušić

021/558 673

elica.marusic@igh.hr

18.

Geotehnički laboratorij

(IGH d.d.)

Matice hrvatske 15

21000 Split

Nateša štambuk Cvitanivić

021/558 639

natasa.stanbuk@igh.hr

19.

Laboratorij za nerazorna ispitivanja (FSB)

Ivana Lučića 5

10000 Zagreb

Damir Markučić

01/6168 392

dmark@fsb.hr

20.

CEI-IETA

(CEI-IETA d.o.o.)

Božidarevićeva 13

10000 Zagreb

Mirko

Bilić

01/2319 711

uprava@cri-ieta.hr

« Natrag

Galerija Slika
CROLAB 11. konferencija 21. - 24. listopada 2015 ZADAR

Jedanaesta konferencija KOMPETENTNOST LABORATORIJA 21. - 24. listopada 2015 ZADAR

Eleventh Conference LABORATORY COMPETENCE 21. - 24. October 2015 ZADAR

21.10.2015. - 26 slika/images, 6.44 MB, zip
22.10.2015. - 93 slika/images, 27.9, zip
23.10.2015. - 176 slika/images, 50.1 MB, zip
24.10.2015. - 43 slika/images, 11.5 MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.