Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 

HGK_logo

 

kvaliteta_logo

 

izvorno_logo

 

Shimadzu

 

eurolab_logo

 

LGC

 
NALAZITE SE: Naslovnica » KAL » Članovi

KAL / Članovi

Upišite ime laboratorija, ime firme ili registarski broj u CROLABu.
Broj laboratorija u KAL-u 58, od ukupno 197 laboratorija.
INA RNS-KONTROLA KVALITETE PROIZVODA
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

HRVATSKA AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDU I HRANU - Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo – LABORATORIJ ZA FIZIKALNO KEMIJSKA I MIKROBIOLOŠKA ISPITIVANJA
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE, ZAVOD ZA ANALITIČKU KEMIJU - LABORATORIJ KEMIJSKE ANALIZE OKOLIŠA
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

SMS-PREHRAMBENO RAZVOJNI CENTAR - ANALITIČKI LABORATORIJ
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE - LABORATORIJ ZA EKOINŽENJERSTVO
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

PODRAVKA d.d. - KONTROLA KVALITETE
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

Eurofins Croatiakontrola d.o.o.
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - SLUŽBA ZA ZDRASTVENU EKOLOGIJU
Laboratorij: Ispitni, Analitički

opširnije o članu »

ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE MORA I OKOLIŠA, INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ - REFERENTNI LABORATORIJ
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

ZAVOD ZA ANALITIČKU KEMIJU KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTETET U SPLITU - LABORATORIJ ZA SPEKTROSKOPIJU I SENZORE
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

Laboratorijska djelatnost - BIOINSTITUT d.o.o.
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE ZAVOD ZA INŽENJERSTVO POVRŠINA POLIMERNIH MATERIJALA - LABORATORIJ ZA ADHEZIJU I ADHEZIVE
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ ZAVOD ZA FIZIČKU KEMIJU - LABORATORIJ ZA ANALITIČKU KEMIJU
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

INSTITUT ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KRŠA - ENOLOŠKI LABORATORIJ
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

INA-RAFINERIJA NAFTE RIJEKA - KONTROLA KVALITETE
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

HRVATSKA AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDU I HRANU - Centar za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

POLJOPRIVREDNI INSTITUT OSIJEK - AGROKEMIJSKI LABORATORIJ
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET - ANALITIČKI LABORATORIJ ZAVODA ZA ISHRANU BILJA
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

ODJEL ZA ANALITIČKE TEHNIKE, SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU, ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ''Dr. Andrija Štampar'' - LABORATORIJ ZA SPEKTROMETRIJU MASA
Laboratorij: Ispitni, Analitički

opširnije o članu »

Zavod za tlo, Odjel laboratorija
Laboratorij: Ispitni, Analitički

opširnije o članu »

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET, ZAVOD ZA MLJEKARSTVO - REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO i MILIJEČNE PROIZVODE
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET - CENTAR ZA KONTROLU NAMIRNICA
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

LABORATORIJ SLADORANA d.o.o.
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE - SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

JADRANSKA PIVOVARA-SPLIT d.d. - LABORATORIJ JADRANSKE PIVOVARE
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

Hrvatski veterinarski institut Zagreb - Hrvatski veterinarski institut Zagreb-Veterinarski zavod Križevci
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

HEP-PROIZVODNJA d.o.o., SEKTOR ZA TERMOELEKTRANE - CENTRALNI KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI LABORATORIJ HEP d.d.
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

AGROKEMIJSKI LABORATORIJ VELEUČILIŠTA U KRIŽEVCIMA
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

E.C. INSPEKT d.o.o.
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT - LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE OTPADNIH VODA
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE - ZDRAVSTVENO-EKOLOŠKI ODJEL
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

Vodoopslrba i odvodnja d.o.o.
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

DALMACIJAVINO - KONTROLA KVALITETE-CENTRALNI LABORATORIJ
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

KONTROL-EKO d.o.o.
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

TDR d.o.o. - KEMIJSKI LABORATORIJ
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

MESNA INDUSTRIJA DANICA - ODJEL ZA KONTROLU KVALITETE
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

KRAŠ, PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d. - UPRAVLJANJE KVALITETOM
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

KOESTLIN d.d.
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, GEOTEHNIČKI FAKULTET - LABORATORIJ ZA GEOKEMIJU OKOLIŠA
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD - SLUŽBA KEMIJSKI LABORATORIJ
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

VETERINARSKI FAKULTET - LABORATORIJ ZAVODA ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU ANIMALNIH NAMIRNICA
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOŠKA I KEMIJSKA ISPITIVANJA
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, TEKSTILNO TEHNOLOŠKI FAKULTET - LABORATORIJ ZA ANALITIČKU KEMIJU – ZAVOD ZA PRIMIJENJENU KEMIJU
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

LABORATORIJ ZA RADIOEKOLOGIJU
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

KEMOLAB d.o.o.
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

IPK KANDIT d.o.o. - Kemijski laboratorij
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

Agronomski fakultet - OPBLab - Analitički laboratorij Zavoda za Opću proizvodnju bilja
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

PETROKEMIJA d.d. tvornica gnojiva - Upravljanje kvalitetom i okolišem
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

APIPHARMA d.o.o. - Analitičko-razvojni laboratorij tvrtke APIPHARMA d.o.o
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

J.S. Hamilton Croatia d.o.o.
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

Ledo d.d. - LEDO d.d.
Laboratorij: Ispitni, Analitički

opširnije o članu »

Zvijezda plus d.o.o. - Laboratorij kontrole kvalitete
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

Hidro.Lab. d.o.o.
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

KEMIG d.o.o. - KEMIG-Kontrolno analitički labotratorij
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

Holcim (Hrvatska) d.o.o. - Holcim (Hrvatska) d.o.o.
Laboratorij: Ispitni, Analitički

opširnije o članu »

INA - Industrija nafte, d.d. - Laboratorij istraživanja i proizvodnje nafte i plina
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

Franck d.d. - PROIZVODNJA - procesni laboratorij
Laboratorij: Analitički

opširnije o članu »

Galerija Slika
Proslava Poslovne Godine 2014 - 21.01.2014.

Proslava Poslovne Godine 2014 - 21.01.2014. - HGK

U nastavku možete preuzeti sve slike s proslave poslovne godine 2014 odrzane u HGK

21.01.2014., 36 slika, 3,4 MB

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.