Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

eurolab_logo

 

 

 

LGC

 

Shimadzu

 

KAL / Aktivnosti

ZAPISNIK S OSNIVAČKOG SASTANKA

CROLAB Kluba analitičkih laboratorija (KAL)

 

 

Datum:

2004-07-05

Mjesto:

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Marulićev trg 20, Zagreb

 

Prisutni:

 

Ime, prezime

Institucija

Adresa

tel.

e-mail

1.

Ljubica Juranić

INA Sektor istraživanja i razvoja-Sl. ispit. stijena i lež. fluida

Lovinčićeva bb,

Zagreb

2381 450

ljubica.juranic@ina.hr

2.

Marica Mlinac Mišak

DIOKI Fizičko kemijski lab.

Žitnjak bb, Zagreb

2483 240

marica.mlinac@dioki.hr  

3.

Sonja Sorić

KEMIKA-Služba standard. i upravljanja kvalitetom

Heinzelova 53

Zagreb

2441 400

kontrola.kvalitete@kemika.hr  

4.

Ivanka Terzić

PETROKEMIJA

Vukovarska 4

Kutina

044/

647 113

mirko.dzajo@petrokemija.hr  

5.

Ružica Čuljak

Laboratorij za analizu baruta

Ilica 256 b

Zagreb

3786 238

ruzica.culjak@morh.hr  

6.

Maša Rapić Linarić

BI- Laboratorij za termičku analizu

Av. V. Holjevca 20, Zagreb

6504 421

rajic@hrbi.hr  

7.

Vesna Popijač

PODRAVKA-Kontrola kvalitete i unapređenje kvalitete  CFKL

A. Starčevića 32

Koprivnica

048/

651 516

vesna.popijac@podravka.hr  

8.

Suzana Čavar

ZZJZ  OSIJEK, Služba za zdrastvenu ekologiju

F. Krežme 1

Osijek

031/

225 701

suzana.cavar@os.htnet..hr  

9.

Marija Janušić

PBF Centar za kontrolu namirnica

Jagićeva 31

Zagreb

3740 090

mjanusic@ckn.pbf.hr  

10.

Andrea Benussi Skukan

PBF Centar za kontrolu namirnica

Jagićeva 31

Zagreb

3740 090

abskukan@ckn.pbf.hr  

11.

Vjera Habrle

HZJZ Zagreb, Služba za zdrastvenu ekologiju

Rockefellerova 7

Zagreb

4863-257

vjera.habrle@hzjz  

12.

Boris Filipaj

BIOAROMATICA

Samoborska cesta 145, Zagreb

3496 879

aromatica@aromatica.hr  

13.

Emir Hodžić

FKIT Zavod za anorg. kem.,tehn. i nemetale

Marulićev trg 20

Zagreb

4597 229

ehodzic@fkit.hr  

14.

Natalija Koprivanac

FKIT Laboratorij za ekoinženjerstvo

Savska cesta 16

Zagreb

4597 124

nkopri@fkit.hr  

15.

Vera Kovačević

FKIT Laboratorij za adheziju i adhezive

Ilica 53a

Zagreb

4846 378

vkovac@fkit.hr  

16.

Nikolina Radeljak

Tvornica duhana Zagreb-Osiguranje kvalitete

Jagićeva bb

Zagreb

3783 616

nikolina.radeljak@tdz.tdr.hr  

17.

Božidar Blažeka

Veterinarska stanica-BIOINSTITUT Čakovec

R. Steinera 7

Čakovec

040/

391 485

bozidar.blazeka@ck.tel.hr  

18.

Jadranka Kos

Rafinerija Sisak-KKP Kontrolno analitički laboratorij

A. Kovačića 1

Sisak

044/

511 956

jadranka.kos@ina.hr  

19.

Sanda Telen

INA Sektor istraž. i razvoja Centralni ispitni laboratorij

Lovinčićeva bb

Zagreb

2381 448

sanda.telen@ina.hr  

20.

Branka špehar

INA Sektor istraž. i razvoja Centralni ispitni laboratorij

Lovinčićeva bb

Zagreb

2381 442

branka.spehar@ina.hr  

21

Marija Bujan

AGRONOMSKI FAK. -Zavod za kemiju, Kemijski  laboratorij

Svetošimunska 25

Zagreb

2393 952

mbujan@agr.hr  

22.

Milan Poljak

AGRONOMSKI FAKULTET Laboratorij ishrane bilja

Svetošimunska 25 Zagreb

2393 861

mpoljak@agr.hr  

23.

Ivan Poljak

AGRONOMSKI FAKULTET Laboratorij ishrane bilja

Svetošimunska 25 Zagreb

2393 885

mpoljak@agr.hr  

24.

Karmen Margeta

FKIT Laboratorij za kromatografiju

Marulićev trg 20 Zagreb

4597 205

kmargeta@fkit.hr  

25.

Sandra Babić

FKIT Laboratorij za kromatografiju

Marulićev trg 20 Zagreb

4597 205

sbabic@fkit.hr  

26.

Marija Kaštelan Macan

FKIT, UO CROLAB

Marulićev trg 20 Zagreb

 

mmacan@fkit.hr  

27.

štefica Cerjan Stefanović

FKIT

Marulićev trg 20 Zagreb

4597 210

scerjan@kit.hr  

28.

Biserka Bajzek-Brezak

DZNM-Akreditacija

UO CROLAB

Ul. gr. Vukovara 78, Zagreb

6106 322

biserkab@dznm.hr  

29.

Snježana Zima

DZNM-Normizacija

Ul. gr. Vukovara 78, Zagreb

6106 321

snjezana.zima@dznm.hr  

30.

Tea Havranek

DZNM-Normizacija

Ul. gr. Vukovara 78, Zagreb

6106 005

teah@dznm.hr  

31.

Vladimir Mucko

DZNM-Akreditacija

Tajnik CROLAB-a

Ul. gr. Vukovara 78, Zagreb

6106 099

vladimirm@dznm.hr 

tajnistvo@crolab.hr  

 

 

Dnevni red:

1.Otvaranje sastanka, uvodne napomene

2.Predstavljanje laboratorija, rasprava o programu rada

3. Plan rada u 2004.

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika CROLAB KAL-a

5. Predlaganje predstavnika u EURACHEM-u

6. Razno

 

Zabilješke po pojedinim točkama:

 

Ad 1)

 

Sukladno članku 35. Statuta udruge Hrvatski laboratoriji CROLAB i odluci Upravnog odbora CROLAB-a sa 6. sjednice održane 3. ožujka 2004., te na temelju provedene ankete u travnju 2004. među članovima CROLAB-a o osnivanju klubova, inicijativna skupina u sastavu: prof. Marija Kaštelan-Macan, prof. štefica Cerjan Stefanović, dr. Veronika Kubanović i Vladimir Mucko, pristupila je osnivanju CROLAB-ovog Kluba analitičkih laboratorija (KAL) u kojem će se odvijati zajedničke specifične aktivnosti vezane uz rad i unapređenje kvalitete  analitičkih i kemijskih laboratorija u Republici Hrvatskoj i na međunarodnoj razini.

 

Osnivački sastanak CROLAB-KAL otvorila je potpredsjednica Upravnog odbora CROLAB-a prof. Kaštelan-Macan uvodnim govorim u kojem je u osnovnim crtama navela značaj u ulogu CROLAB-KAL-a na unapređenju kvalitete u laboratorijima, te predložila okvirne teme u kojima se kretala rasprava, iznošenje prijedloga i ideja od interesa za laboratorije. To su: edukacija, akreditacija, međulaboratorijska ispitivanja, članstvo u EURACHEM-u. Utvrđeno je da prisutni predstavnici predstavljaju osnivačku skupinu CROLAB-Kluba analitičkih laboratorija, s time da se očekuje da oni laboratoriji koji nisu članovi CROLAB-a, a svojim dolaskom na osnivački sastanak izrazili su namjeru za djelovanjem putem CROLAB-KAL-a, da se u skoroj budućnosti učlane u CROLAB   (opširnije na adresi www.crolab.hr). Data je obavijest o kandidatima za rukovodstvo CROLAB-KAL-a (opširnije pod točkom 4.)

 

Mr. Bajzek-Brezak, član Upravnog odbora CROLAB-a, nastavila je uvodnu raspravu naglašavajući ulogu laboratorija u razvoju infrastrukture za kvalitetu u cjelokupnom usklađivanju tehničkog zakonodavstva RH s zakonodavstvom EU. Cilj udruživanja laboratorija putem CROLAB-a je stvoriti udrugu laboratorija okupljanja unutar koje će se laboratoriji okupljati po pitanjima od zajedničkog interesa, gdje moći ostvarivati međusobnu pomoć i razmjenu iskustava u dokazivanju tehničke kompetentnosti kroz akreditaciju prema hrvatskim i europskim normama niza 45000 i 17000. Time naši laboratoriji postaju prepoznatljivi i priznati na međunarodnoj razini, ravnopravno mogu pristupiti tržišnoj utakmici s konkurencijom. Predstavljene su predstojeće transformacije Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo i najavljeno je osnivanje novih nacionalnih tijela za akreditaciju, normizaciju kao i nacionalnog mjeriteljskog instituta.

 

Prof. štefica Cerjan Stefanović nadovezala se na uvodnu raspravu naglašavajući edukaciju kao bitan preduvjet tehničkim prilagodbama i postizanju konkurentnosti.

 

Ad 2)

U daljnjem tijeku rasprave predstavnici laboratorija, navedeni u popisu prisutnih, predstavili su se osobno i predstavili su laboratorij iz kojeg dolaze (djelatnost laboratorija, da li su akreditiran, iznijeli su na koje probleme nailaze u radu, kako su zastupljeni u radu tehničkih odbora DZNM-a, koja su očekivanja od CROLAB-KAL-a, koji su prijedlozi i ideje vezane za aktivnosti KAL-a).

 

Predstavljanjem laboratorija uočila se raznolikost ispitivanja kojima se bave: područje ispitivanja hrane, vode, nafte, stijena, fluida, vina, voćnih prerađevina, kozmetike, igračaka, termičkih karakteristika, predmeta opće uporabe i drugo. Vidljivo je da laboratoriju posjeduju ogromno iskustvo, imaju stručne i osposobljene kadrove, posjeduju mnogo opreme ali i niz problema u radu koje su iznijeli s namjerom da se ti problemi smanje ili uklone zajedničkim aktivnostima kroz CROLAB-KAL, da se unaprijedi kvaliteta rada, da se poveća konkurenta sposobnost. Dio laboratorija je akreditirana, a akreditacija je također u planu većine laboratorija kao aktivnost u sljedećem razdoblju. U tom cilju prisutni su ocijenili ovaj skup korisnom inicijativom i podržali su osnivanje CROLAB-KAL-a.

 

Nakon sadržajnih izlaganja predstavnika laboratorija iz različitih područja analitičkih i kemijskih ispitivanja, moguće uočiti zajedničke pravce razmišljanja, te smjernice u aktivnostima CROLAB-KAL-a, a to su: 

 • razmjena iskustava na svim područjima rada, povezivanje laboratorija prema interesima, nuđenje stručne pomoći
 • rješavanje problematike vezane na referencijske materijale (cijena, nabavne količine, kratak rok trajanja, zajednički pristup rješavanju referencijskih materijala)
 • suradnja i pomoć u nastojanjima da se smanje ulazni troškovi, zajednički nastup prema dobavljačima, naručivanje većih količina uz postizanje količinskog rabata čime bi se smanjenjem troškova smanjila cijena usluga i povećala konkurentnost na domaćem i EU tržištu
 • edukacija u analitičkim ispitivanjima, s posebnim naglaskom na pojedina područja kao što je područje mjerne nesigurnosti
 • organizacija međulaboratorijskih ispitivanja, s ciljem da se smanje troškovi učešća u inozemnim ispitnim shemama
 • validacija metoda
 • izrada mreže analitičkih laboratorija, izrada baze podataka o instrumentariju i mjerno/ispitnoj opremi u svim laboratorijima uključenih u CROLAB-KAL, suradnja na
 • uključivanje u normizacijsku djelatnost putem TO DZNM-a ( npr. na zadatke prevođenja normi)
 • rad na implementaciji direktiva gdje su uključena analitička ispitivanja
 • suradnja vezana uz akreditaciju laboratorija (problematika kod planiranja akreditacije, nedovoljna osposobljenost osoblja, potreba za razmjenom iskustava i pomoć od akreditiranih laboratorija, problemi financiranja akreditacije). Laboratoriji smatraju akreditaciju kao bitan dokaz o stručnoj i tehničkoj kompetenciji i oni koji nisu akreditirani razmatraju i analiziraju elemente za donošenje odluke o postupku akreditacije ili su već pred odlukom
 • izrada baze podataka akreditiranih metoda u akreditiranim analitičkim laboratorijima
 • čvršće povezivanje kemijskih fakulteta i industrije
 • međunarodna suradnja, postizanje članstva u EURACHEM-u i EUROLAB-u

 Ad 3)

 

Utvrđene su neposredne aktivnosti CROLAB-KAL-a do kraja 2004.god.:

 • osnivanje odbora za edukaciju (provesti anketu o tome koji se predstavnici žele uključiti)
 • anketiranje (putem elektronske pošte) na temu koji su laboratoriji akreditirani, kojim se područjem bave, prikupljanje podataka za izradu baze podataka o instrumentacija i mjernoj opremi koju posjeduju i pokretanje suradnje na tom području, spremnost za ispitivanje referencijskih materijala i sl.
 • organizacija predavanja na temu akreditacija i mjerna nesigurnost


Ad 4)

Na prijedlog UO CROLAB-a, jednoglasno je za predsjednicu CROLAB-Kluba analitičkih laboratorija izabrana prof. štefica Cerjan Stefanović (FKIT), a za potpredsjednicu dr. Veronika Kubanović (Hrvatski zavod za vinarstvo i vinogradarstvo). Na prijedlog prisutnih u rukovodstvo KAL-a jednoglasno su izabrane još dvije potpredsjednice koje dolaze iz industrije: Vesna Popijač (Podravka) i Sanda Telen (INA), tako da će CROLAB-KAL voditi Predsjedništvo sastavljeno od predsjednice i tri potpredsjednice.

Ad 5)
KAL je jednoglasno predložio Upravnom odboru CROLAB-a da uz dr. Veroniku Kubanović, drugi predstavnik u EURACHEM-u bude prof. Njegomir Radić s Kemijsko-tehnološkog fakulteta iz Splita.

Ad 6)
Jednoglasno je usvojen prijedlog prof. Marije Kaštelan Macan  da sjedište CROLAB-Kluba analitičkih laboratorija (KAL) bude na Fakultetu za kemijsko inženjerstvo i tehnologiju, Marulićev trg. 20, Zagreb.

 

 

Zapisnik sastavio:

 

 

Ovjerovitelji zapisnika

tajnik CROLAB-a

Vladimir Mucko

 

prof. Marija Kaštelan Macan

prof. štefica Cerjan Stefanović

« Natrag

Galerija Slika
Odnosi s kupcima i dobavljačima

Odnosi s kupcima i dobavljačima - 29.05.2014.

U nastavku možete preuzeti sve slike sa seminara, Odnosi s kupcima i dobavljačima.


29.05.2014 - 3,76 MB, 12 slika

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.