Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

eurolab_logo

 

 

 

LGC

 

Shimadzu

 

KAL / Aktivnosti

Zapisnik br. 1/04 s 1. sastanka

CROLAB Kluba analitičkih laboratorija (KAL)

 

 

 

 

Datum:

2004-10-27

 

Mjesto:

Hrvatski inženjerski savez-HIS, Berislavićeva 6,  Zagreb

 

Prisutni: 

28 prisutnih (popis je u arhivi tajništva)

 

 

 

Dnevni red:  

1.    Otvaranje sastanka, uvodne napomene

2.    Predstavljanje laboratorija, rasprava o programu rada

3.    Zaključak

 

 

Zabilješke po pojedinim točkama:  

Ad 1)

Prvi radni sastanak CROLAB-ovog Kluba analitičkih laboratorija (KAL) otvorila je  prof. štefica Cerjan- Stefanović i predložila je da sastanak vodi radno predsjedništvo u sastavu  dr. Veronika Kubanović, Vesna Popijač i predsjednica Kluba.

Predsjednica prof. štefica Cerjan-Stefanović osvrnula se na Zaključke s Osnivačkog sastanka KAL-a i naznačila glavne programske aktivnosti koje se mogu pokrenuti još ove godine. To su:

  • Provesti anketa među analitičkim laboratorijima o ispitnim metodama, opremi, akreditaciji i o drugim pokazateljima koji će dati potpuniju sliku o mogućnostima pojedinog laboratorija u području analitičke kemije i time otvoriti mogućnost suradnje među laboratorijima
  • organizirati predavanje o akreditaciji u analitičkim laboratorijima
  • organizirati seminar o mjernoj nesigurnosti u analitičkim metodama

U nastavku je dr. sc. Veronika Kubanović izvijestila je o međunarodnoj suradnji CROLAB-a u svezi udruživanja u EURACHEM i potrebi da se CROLAB KAL dokaže da okuplja i razvija mrežu analitičkih laboratorija i potiče zajedničku aktivnost na području analitičke kemije u Hrvatskoj.  

 

Ad 2)

U daljnjem tijeku novi predstavnici laboratorija u KAL-u predstavili su se osobno i predstavili su laboratorij iz kojeg dolaze (djelatnost laboratorija, da li su akreditiran, iznijeli su na koje probleme nailaze u radu, kako su zastupljeni u radu tehničkih odbora DZNM-a, koja su očekivanja od CROLAB-KAL-a, koji su prijedlozi i ideje vezane za aktivnosti KAL-a).

Kao i na Osnivačkom sastanku naglašena je potreba zajedničkog rješavanja problematike referencijskih materijala i certifikata potrebni uz njih, potreba za što bržim preuzimanjem EN normi kako bi rezultati rada analitičkih laboratorija bili prepoznati i priznati na EU tržištu, zatim organizirati interesne grupe srodnih analitičkih laboratorija, podržan je prijedlog da se upitnikom snimi stanje u analitičkim laboratorijima.  

 

Ad 3)

 

Zaključak

 

Predsjedništvo CROLAB-KAL-a će s tajnikom CROLAB-a do kraja 2004. godine izraditi upitnik i dostaviti ga laboratorijima kako bi se snimile mogućnosti laboratorija te organizirati predavanje o akreditaciji u analitičkim laboratorijima.

 

  

Zapisnik sastavio:

 

Predsjednica CROLAB KAL-a:

 

tajnik CROLAB-a

Vladimir Mucko

 

 

prof. štefica Cerjan Stefanović

« Natrag

Galerija Slika
Zakonodavstvo o hrani i norme - 09.04.2009.

Zakonodavstvo o hrani i norme - 09.04.2009.

U nastavku možete preuzeti sve slike sa seminara Zakonodavstvo o hrani i norme.


09.04.2009. - 25 slika, 1.3MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.