Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

eurolab_logo

 

 

 

LGC

 

Shimadzu

 

Naslovnica

CROLAB i EU Fondovi

SVRHA SEMINARA

Obzirom da Hrvatska 1. srpnja 2013. godine postaje punopravna članica Europske unije i time ravnopravno s ostalim članicama sudjeluje u svim programima EU, potrebno je upoznati članove laboratorija kao i sve kojima je namjenjen ovaj seminar s mogućnostima pripreme i prijave projekata koji se financiraju i koji će se financirati iz programa EU. Laboratoriji imaju mogućnost da kroz suradnju s drugim partnerima, ovisno o programu, pripreme projektne prijedloge i na taj način dođu do financijskih sredstava za potrebe daljnjeg unapređenja sustava kvalitete i povezivanja na europskom nivou.
Svrha ovog seminara je upoznavanje polaznika seminara s programima EU, mogućnostima sudjelovanja i pripreme projektnih prijedloga, kao i prijenos iskustva predavača koji su uspješno aplicirali za programe EU i koji provode projekte financirane iz EU fondova. Upravo to iskustvo polaznicima će omogućiti lakše snalaženje u složenoj administrativnoj, ali ne i nesavladivoj, pripremi i provedbi budućih projektnih prijedloga.

 

IZ PROGRAMA

 • Upoznavanje s EU programima
  - Pretpristupni programi i Programi Unije
 • Kohezijski i strukturni fondovi
 • Kako i gdje pronaći informaciju o objavi natječaja za programe EU
 • Pristup i prijava u elektroničku bazu
 • Kako pristupiti pisanju projektnog prijedloga (od ideje do prijave projekta)
 • Primjeri projekata koji su finacirani iz EU fondova
 • Zapošljavanje u EU – EPSO (EU careers)

 

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

 • svim voditeljima laboratorija i zaposlenim u laboratorijima
 • osobama koje se bave istraživačkim radom na fakultetima i institutima
 • inspekcijskim i certifikacijskim tijelima
 • osobama koje su zaposlene u malim i srednjim poduzećima
 • osobama koje su trenutno nezaposlene, a žele se educirati
 • osobama iz drugih udruga
 • svima koji žele nešto više saznati o ovoj temi

 

PREDAVAČI

 

Dr.sc. Karmen Margeta
Predsjednica Kluba analitičkih laboratorija CROLAB-KAL. U razdoblju od 2003.-2013. aktivno je sudjelovala kao voditelj ili suradnik na nacionalnim i međunarodnim projektima financiranim od strane MZOS i FZOEU. Iskustva vezana za pripremu projekata EU stjecala je kroz niz edukativnih seminara i radionica vezanih za EU programe (2005.-2013.) i trenutno završava edukaciju za Voditeljicu projekta za EU fondove (project manager). Iskustva u prijavi i provedbi projekta iz EU fondova stekla je i kao suradnik na projektu EUREKA E!4208-PUREWATER (2008.-2011.). Od 2010.-2012. godine pripremala je niz projektnih prijedloga za EU programe (FP7-People-IEF, FP7- Cooperation - NMP - 2011 - SMALL - 5 Stage 1 Theme 4 – NMP – Nanosciences, Nano-technologies, Materials and new Production Technologies, IPA- Building with Nature). Također sudjeluje i u drugim aktivnostima vezanim uz programe EU: Expression of Interest for the Horizon 2020 Advisory Groups i prijavljena je u bazu evaluatora za projektne prijedloge EU. Jedna je od pet kandidata iz Hrvatske koja je prošla kvalifikacije za EPSO/CAST/S/5/2013.

 

dr.sc. Ivanka Jerić
Zaposlena na Institutu Ruđer Bošković u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju, Laboratorij za kemiju ugljikohidrata, peptida i glikopeptida, Od 1994.–2007. bila je suradnik na projektima financiranim od strane MZOS. Suradnik je na projektu financiranom od NZZ (2012-2015). Voditelj je tima (WP leader) unutar EU FP7-REGPOT projekta: "Enhancement of the Innovation Potential in SEE through new Molecular Solutions in Research and Development" (2013-2016). Sudjelovala je u pripremi i prijavi nekoliko projekata iz EU programa: ERC Advanced Investigators Grant (2008, 2009. i 2011.) kao suradnik i ili su-voditelj te REGPOT projektu (2008.) Unlocking the Potential for Genuine Research Advancement in a Developing Region of Europe, kao koordinator projekta.

 

Dr.sc. Vjekoslav Živković
Zaposlen na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i voditelj je kvalitete u akreditiranom i ovlaštenom  Laboratoriju za drvo u graditeljstvu. Bio je suradnik na projektima (2004.-2013.) financiranim od strane MZOS. Sudjelovao je na nizu seminara i radionica vezanih uz EU programe: „Implementacija ugovora“ (MZOS), „Budget clearing“ (SAFU), PJR akademija o provedbi EU projekata, SIIF radionice: „Collaboration of research and Industry“, „Development of concept notes“. Izvršni je voditelj projekta (project manager) iz pretpristupnog programa IPA III c – “Science and innovation investment fund: Enhancing EU-competitiveness of Croatian wood flooring industry” (2013.-2014.)

 

Jasminka Sablek, dipl. inž.
Zaposlena u Euroinspekt-Croatiakontroli d.o.o. na mjestu izvršne direktorice za kakvoću. Sudjelovala je u pripremi i provedbi nacionalnog projekta Poduzetnički impuls 2012. i bila suradnik na EU projektu: Research for SMEs. FP7 – SME – 2008 – 1- Project No 232245 Novel photosensor-based device for rapid and quantitative ochratoxin A (OTA) determination in wine, beer and feed.- OTASENS. Sudjelovala je na pripremi projektnog prijedloga IPA – Operational Programme 2007-2011 – Support for Increasinf the Competitiveness of Croatian SMEs koji je prihvaćen, a CROLAB sudjeluje kao partner na predloženom projektu


Download Letak (pdf)

« Natrag

Galerija Slika
Početak poslovne 2015. godine

 

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.