Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 

HGK_logo

 

kvaliteta_logo

 

izvorno_logo

 

Shimadzu

 

eurolab_logo

 

LGC

 

Naslovnica

Upravljanje dokumentacijom

 

SVRHA SEMINARA

 

Usprkos napretku tehnike i tehnologije, ili upravo zbog njega, broj dokumenata i zapisa koje laboratoriji i druga tijela za ocjenu sukladnosti moraju voditi je sve veći. Osim zahtjeva za upravljanje doku-mentacijom iz norme HRN EN ISO/IEC 17025 te normi za certifikacijska i inspekcijska tijela, tu su i zahtjevi iz zakona i propisa, strukovnih komora, zaštite na radu i drugih sustava u kojima laboratorij djeluje (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 itd).
Niti jedna organizacija pa tako ni laboratorij ne može poslovati bez odgovarajuće dokumentacije, a u postupku akreditacije prvi korak je upravo dostaviti dokumentaciju.
Ovaj seminar daje pregled zahtjeva iz HRN EN ISO/IEC 17025 i drugih normi za kompetentnost tijela za ocjenu sukladnosti, prikaz konkretnih rješenja svakog tog zahtjeva, veze prema drugim sustavima, kako auditirati ovaj element norme, koji su izazovi vođenja dokumentacije u elektroničkom obliku, iskustva iz ocjeniteljske prakse kao i priliku za slobodnu razmijenu iskustava polaznika i predavača.

 

IZ PROGRAMA

 • Osnovni zahtjevi za dokumetaciju, obavezne procedure i zapisi prema HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17020 i HRN EN ISO/IEC 17065 te ISO 9001
 • Piramida dokumentacije, dokumenti unu-tarnjeg i dokumenti vanjskog porijekla, zapisi
 • Kako mora izgledati priručnik kvalitete, što staviti u politiku kvalitete
 • Iskustva u vođenju dokumentacije u elektroničkom obliku
 • Kako postaviti zahtjeve prema informa-tičarima kod prelaska na elektroničko vođenje dokumentacije
 • Zahtjevi koje postavlja HAA, iskustva iz ocje-niteljske prakse

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

 • voditeljima laboratorija, inspekcijskih i certifikacijskih tijela
 • voditeljima kvalitete
 • članovima uprave organizacije
 • osobama zaposlenima u laboratorijima, inspekcijskim i certifikacijskim tijelima
 • internim auditorima
 • svima koji žele saznati više o ovoj temi
 •  

PREDAVAČI

 

Štajdohar – Pađen

Zaposlena u VN laboratoriju Instituta za elektroprivredu i energetiku, prvom akredi-tiranom laboratoriju u Hrvatskoj od strane HAA. Od samih početaka je vodila pripremu laboratorija za akreditaciju i kasnije unapri-jeđivanje i nadogradnju sustava te proširenje opsega akreditacije. Vodeći je auditor za normu ISO 9001 i autor brojnih članaka iz područja upravljanja kvalitetom. Autorica knjige „Plivati s ISO-om i ostati živ - Što je kvaliteta i kako njome upravljati u poslovnom i privatnom životu“

 

Zlatko Grgić

Tehnički je voditelj Umjernog laboratorija tvrtke EKONERG d.o.o. i predstavnik za kvalitetu laboratorija. Sudjelovao je u izradi integriranog sustava upravljanja Ispitnog laboratorija, Umjernog laboratorija i Laboratorija za ispitivanje sposobnosti tvrtke EKONERG d.o.o. prema zahtjevima norma HRN EN ISO/IEC 17025 i HRN EN ISO/IEC 17043. Ovi sustavi integrirani su s ISO 9001 sustavom tvrtke. Vanjski je vodeći ocjenitelj Hrvatske akreditacijske agencije u nekoliko akreditacijskih shema i član je radnih skupina HAA.

 

Dragutin Vuković

Magistar računalnih znanosti, od 2001. se bavi i sustavima upravljanja kvalitetom, okolišem, informacijskom sigurnošću, informatičkim tehnologijama i strategijom, te poboljša-vanjem procesa i sustavima za suradnju i upravljanje tijekom poslova. Vlasnik je poduzeća INKUS d.o.o. u kojem radi i kao savjetnik za sustave upravljanja. Dugogodišnji savjetnik za kvalitetu i okoliš u KING ICT d.o.o. Radio kao predavač na Fakultetu elektrotehnike i računarstva i Tehničkom veleučilištu Zagreb. Član je Odbora za kvalitetu Visoke škole za primijenjeno računarstvo. Objavio veći broj znanstvenih i stručnih radova iz području računarstva i sustava upravljanja. Auditor za ISO 9001, ISO 27001, PAS 55; Practical Six Sigma Green Belt i Certified ISO 31000 Risk Manager

 

Ana Čop

Načelnica Odjela za akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji, i odgovorna za sheme HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17043 i HRN EN ISO 15189. Doktorica je znanosti iz područja kemije, u HAA radi i kao vodeći ocjenitelj za ispitne laboratorije, medicinske laboratorije i organizatore ispitivanja sposobnosti. Sudjeluje u radu stručnih tijela HAA, HZN i EA. Autorica je niza radova iz područja akreditacije i fizikalne kemije.

Download Letak (pdf)

« Natrag

Galerija Slika
Međulaboratorijska Usporedbena Ispitivanja

Međulaboratorijska Usporedbena Ispitivanja - 23.01.2014.

U nastavku možete preuzeti sve slike sa seminara Međulaboratorijska Usporedbena Ispitivanja.

23.01.2014, 22 slike, 7.9MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.