Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 

HGK_logo

 

kvaliteta_logo

 

izvorno_logo

 

Shimadzu

 

eurolab_logo

 

LGC

 

Naslovnica

Kako provoditi interne audite

 

SVRHA SEMINARA

Interni je audit jedan od osnovnih alata za održavanje i poboljšavanje uspostavljenih sustava upravljanja (kvalitetom prema normi ISO 9001, okolišem prema ISO 14001, sigurnosti hrane prema normama niza ISO 22000, zdravljem i sigurnosti na radu prema OH SAS 18001, informacijskom sigurnosti prema ISO 27001 i sl.) i upravo zato se provođenje internih audita zahtjeva u svim normama za sustave upravljanja.
Norme za tijela za ocjenjivanje sukladnosti (laboratoriji HRN EN ISO/IEC 17025, inspekcijske HRN EN ISO/IEC 17020 i certifikacijske kuće HRN EN ISO/IEC 17065) koje definiraju zahtjeve za kompetentnost tih tijela također predviđaju redovito provođenje internih audita.
Provođenje internih audita od svake organizacije zahtjeva određeni angažman ljudskih, vremenskih i financijskih resursa.
Ovaj seminar daje pregled zahtjeva iz normi za sustave upravljanja, prikaz konkretnih rješenja za provođenje internih audita, iskustva iz ocjeniteljske prakse kao i priliku za slobodnu razmjenu iskustava polaznika i predavača.

 

IZ PROGRAMA

 • Vrste audita (unutarnji, vanjski, prve, druge treće strane, horiznotalni, vertikalni itd)
 • Zahtjevi prema normi HRN EN ISO 19011 Smjernice za provođenje audita sustava upravljanja
 • Zahtjevi za unutarnje audite iz pojedinih normi za sustave upravljanja (ISO 9001, ISO 14001, HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17020, EN ISO/IEC 17065)
 • Kako napraviti godišnji plan audita
 • Kako napraviti plan za pojedini audit
 • Priprema za audit, imenovanja auditora, pregled dokumentacije
 • Tijek audita (uvodni sastanak, provedba audita, završni sastanak)
 • Auditiranje aktivnosti, postavljanje pitanja i vođenje bilješki
 • Izvješćivanje i usuglašavanje o nalazima audita
 • Što nakon internog audita
 • Kompetentnost i motivacija auditora
 • Ljudski aspekti kod auditiranja
 • Trošak provođenja internih audita
 • Zahtjevi koje postavlja HAA, iskustva iz ocje-niteljske prakse

 

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

 • voditeljima laboratorija, inspekcijskih i certifikacijskih tijela
 • voditeljima kvalitete u organizacijama
 • osobama zaposlenima u laboratorijima, inspekcijskim i certifikacijskim tijelima
 • internim auditorima
 • svima koji žele saznati više o ovoj temi

 

PREDAVAČI

 

Olga Štajdohar – Pađen
Zaposlena u VN laboratoriju Instituta za elektroprivredu i energetiku, prvom akredi-tiranom laboratoriju u Hrvatskoj od strane HAA. Od samih početaka je vodila pripremu laboratorija za akreditaciju i kasnije unapri-jeđivanje i nadogradnju sustava te proširenje opsega akreditacije. Vodeći je auditor za normu ISO 9001 i autor brojnih članaka iz područja upravljanja kvalitetom. Autorica knjige „Plivati s ISO-om i ostati živ - Što je kvaliteta i kako njome upravljati u poslovnom i privatnom životu“

Zlatko Grgić
Tehnički je voditelj Umjernog laboratorija tvrtke EKONERG d.o.o. i zamjenik predstavnika za kvalitetu laboratorija. Sudjelovao je u izradi integriranog sustava upravljanja Ispitnog laboratorija, Umjernog laboratorija i Laboratorija za ispitivanje sposobnosti tvrtke EKONERG d.o.o. prema zahtjevima norma HRN EN ISO/IEC 17025 i HRN EN ISO/IEC 17043. Ovi sustavi integrirani su s ISO 9001 sustavom trrtke. Vanjski je vodeći ocjenitelj Hrvatske akreditacijske agencije u nekoliko akreditacijskih shema i član je radnih skupina HAA

Marija Trkmić
Voditeljica je Centralno kemijsko -tehnološkog laboratorija (CKTL) HEP-Proizvodnje d.o.o. akreditiranog za ispitivanje loživog ulja, ugljena, koksa i čvrstog biogoriva prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007. U postupku pripreme laboratorija za akreditaciju radila je na poslovima Voditelja kvalitete laboratorija. Stručni je ocjenitelj ispitnih laboratorija za područja goriva pri Hrvatskoj i Slovenskoj akreditacijskoj agenciji.

 
Download Letak (pdf)

« Natrag

Galerija Slika
Upravljamje ispitnom opremom - 25.02.2011.

Upravljamje ispitnom opremom - 25.02.2011.

U nastavku možete preuzeti sve slike sa seminara "Upravljamje ispitnom opremom".


25.02.2011. - 24 slike, 3.44 MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.