Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 

HGK_logo

 

kvaliteta_logo

 

izvorno_logo

 

Shimadzu

 

eurolab_logo

 

LGC

 

Naslovnica

Kako (ne) pisati nesukladnosti

 

SVRHA SEMINARA

 

Nesukladnost se može pojaviti u bilo kojem dijelu sustava te pri bilo kojoj aktivnosti. Da bi sustav upravljanja bio samoodrživ i samokorigirajući važno je uspostaviti učinkovito upravljanje tim nesukladnostima i njihovim rješavanjem.
Sve norme za sustave upravljanja, bilo kvalitetom, okolišem, informacijskom sigurnošću ili one za kompetentnost tijela za ocjenu sukladnosti u tu svrhu previđaju nekoliko mehanizama među kojima su upravina ocjena, interni auditi, upravljanje nesukladnim proizvodom/radom, popravne i preventivne radnje te poboljšanja procesa.
Svrha ovog seminara je pružiti potrebne informacije o ovim mehanizmima, pokazati određena rješenja iz prakse, iskustva ocjenitelja kao i omogućiti slobodnu razmijenu iskustava polaznika i predavača.

 

IZ PROGRAMA

 • što su to nesukladnosti, zašto i kako ih zapisivati te kako ih sustavno rješavati
 • kako provoditi analizu uzroka
 • kada pokretati popravne, a kad preventivne radnje
 • što raditi s preporukama koje daju unutarnji ili vanjski auditori
 • kako upravljati nesukladnim radom
 • kako prikazati nesukladnosti, popravne i preventivne radnje te poboljšanja u upravinoj ocjeni
 • što su to poboljšanja i kako ih provoditi
 • kako auditirati poboljšanja
 • koje osobine auditori moraju imati
 • primjenjive norme, ILAC i HAA dokumenti
 • novosti iz ISO 9001:2015 vezano uz nesukladnosti, preventivne radnje i analize rizika
 • novosti iz ISO 9001:2015 vezano uz pojam dokumentirana informacija
 • primjeri iz prakse
 • iskustva ocjenitelja vezano uz ocjenjivanje upravljanja nesukladnostima i provođenja poboljšanja

 

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

 • voditeljima laboratorija, inspekcijskih i certifikacijskih kuća
 • voditeljima kvalitete
 • auditorima i ocjeniteljima
 • osobama zaposlenima u laboratorijima, inspekcijskim i certifikacijskim kućama
 • osobama zaposlenim u tvrtkama koje imaju uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom, okolišem i sl.
 • svima koji se zanimaju za ovu temu

 

PREDAVAČI

 

Olga Štajdohar – Pađen
Zaposlena u VN laboratoriju Instituta za elektroprivredu i energetiku, prvom akredi-tiranom laboratoriju u Hrvatskoj od strane HAA. Od samih početaka je vodila pripremu laboratorija za akreditaciju i kasnije unapri-jeđivanje i nadogradnju sustava te proširenje opsega akreditacije. Vodeći je auditor za normu ISO 9001 i autor brojnih članaka iz područja upravljanja kvalitetom. Član je radne skupine pri HZN koja radi na prijevodu normi ISO 9001:2015 i ISO 9000:2015. Autorica knjige „Plivati s ISO-om i ostati živ - Što je kvaliteta i kako njome upravljati u poslovnom i privatnom životu“

 

Mario Ančić
Diplomirani inženjer biologije. Voditelj odjela Ekologije okoliša i zamjenik voditeljice sustava kvalitete u laboratoriju Euroinspekt Croatiakontrola d.o.o. koji je certificiran prema normi ISO 9001 i akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17020 i HRN EN ISO/IEC 17065.  Interni auditor za norme ISO 9001 i HRN EN ISO/IEC 17025. Sudjelovao u pripremi laboratorija za akreditaciju iz područja uzorkovanja i ispitivanja voda, tla i otpada. Radi na ispitivanjima iz područja plinske kromatografije.

 

Ana Čop
Načelnica Odjela za akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji, i odgovorna za sheme HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17043 i HRN EN ISO 15189. Doktorica je znanosti iz područja kemije, u HAA radi i kao vodeći ocjenitelj za ispitne laboratorije, medicinske laboratorije i organizatore ispitivanja sposobnosti. Sudjeluje u radu stručnih tijela HAA, HZN i EA. Autorica je niza radova iz područja akreditacije i fizikalne kemije.

 
Download Letak (pdf)

« Natrag

Galerija Slika
Kako i zašto web

Kako i zašto web - 06.03.2009.

U nastavku možete preuzeti sve slike sa seminara Kako i zašto web.

06.03.2009. - 8 slika, 415 KB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.