Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 

HGK_logo

 

kvaliteta_logo

 

izvorno_logo

 

Shimadzu

 

eurolab_logo

 

LGC

 

Naslovnica

Odnosi s kupcima i dobavljačima

 

SVRHA SEMINARA

 

Zadovoljni kupci su svrha postojanja svake organizacije, a pouzdani dobavljači jedan od osnovnih preduvjeta da organizacija ispuni obaveze prema svojim kupcima. Svaka se organizacija nalazi u dvojakoj ulozi - kupac je svojim dobavljačima i dobavljač svojim kupcima. Norme niza ISO 9000 daju zahtjeve između ostalog vezano i uz odnose s dobavljačima te praćenje zadovoljstva kupca. Norme za osposobljenost laboratorija, inspekcijskih i certifikacijskih tijela također postavljaju niz zahtjeva vezano uz temu ovog seminara.
Svrha ovog seminara je polaznicima pružiti potrebne informacije o zahtjevima normi za sustave upravljanja, o zahtjevima koje kupci i tržište postavljaju i dati im sasvim praktična rješenja koja će moći odmah primjeniti u svome radu.

 

IZ PROGRAMA

 • Infrastruktura za kvalitetu i položaj tijela za ocjenjivanje sukladnosti
 • Koji su osnovni, podupirući i upravljački procesi u svakoj organizaciji
 • Kako pronaći kupce
 • Ocjenjivanje upita i kako napisati ponudu
 • Određivanje cijene koštanja usluge
 • Izrada cjenika usluga
 • Kako saznati što vaši kupci misle o vama, kako povećati njihovo zadovoljstvo vašom uslugom
 • Korištenje anketa o zadovoljstvu kupca
 • Usporedba s konkurencijom (benchmarking)
 • Kako rješavati reklamacije
 • Ocjenjivanje dobavljača, odobreni dobavljači
 • Nabavno dobavni uvjeti, zaprimanje i pregled naručenog
 • Praćenje kemikalija u laboratoriju
 • Komunikacija putem Web stranica i društvenih mreža
 • Tiskani prospektni materijali
 • Čuvanje poslovne tajne
 • Primjeri iz prakse

 

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

 • voditeljima laboratorija, inspekcijskih i certifikacijskih tijela
 • voditeljima prodaje i nabave
 • voditeljima kvalitete
 • članovima uprave organizacije
 • osobama zaposlenima u laboratorijima, inspekcijskim i certifikacijskim tijelima
 • internim auditorima
 • svima koji žele saznati više o ovoj temi

 

PREDAVAČI

 

Olga Štajdohar – Pađen
Zaposlena u VN laboratoriju Instituta za elektroprivredu i energetiku, prvom akredi-tiranom laboratoriju u Hrvatskoj od strane HAA. Od samih početaka je vodila pripremu laboratorija za akreditaciju i kasnije unapri-jeđivanje i nadogradnju sustava te proširenje opsega akreditacije. Vodeći je auditor za normu ISO 9001 i autor brojnih članaka iz područja upravljanja kvalitetom. Član je radne skupine pri HZN koja radi na prijevodu normi ISO 9001:2015 i ISO 9000:2015. Autorica knjige „Plivati s ISO-om i ostati živ - Što je kvaliteta i kako njome upravljati u poslovnom i privatnom životu“

 

Marija Trkmić
Doktorica kemije, zaposlena u HEP-Proizvodnji d.o.o.  na poslovima rukovoditelja Centralno kemijsko-tehnološkog laboratorija (CKTL) akreditiranog za ispitivanje loživog ulja, ugljena i čvrstog biogoriva sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007. U postupku pripreme laboratorija za akreditaciju radila je na poslovima Voditelja kvalitete laboratorija. Ekspert je za ispitivanje goriva pri Hrvatskoj i Slovenskoj akreditacijskoj agenciji.

 

Marijan Povodnik
Jedan od osnivača i direktor tvrtke MIRTA-KONTROL d.o.o. u okviru kojega djeluje laboratorij akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025 i certifikacijsko tijelo za proizvode akreditirano prema HRN EN ISO/IEC 17065, a sve iz područja tekstila, kože, obuće, osobne zaštitne opreme i igračaka. Na početku je osobno kao voditelj sustava kvalitete radio je na uspostavi, uvođenju i pripremi za akreditaciju prema HRN EN ISO/IEC 17025 i HRN EN 45011 te poboljšanjima sustava. Danas kao direktor i zamjenik voditelja sustava kvalitete aktivno sudjeluje na razvoju i usavršavanju sustava. Traženje kupaca i nuđenje usluga kao i određivanje cijene te briga o naplati njegovi su svakodnevni zadaci.

 
Download Letak (pdf)

« Natrag

Galerija Slika
HIS - Svečana sjednica - 19.6.2013.

HIS - Svečana sjednica - 19.06.2013.

U nastavku možete preuzeti sve slike sa Svečane sjednice održane u prostorima HIS-a 19.06.2013. povodom proslave 10. godišnjice CROLAB-a.


19.06.2013 - 53 slika, 4MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.