Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 

HGK_logo

 

kvaliteta_logo

 

izvorno_logo

 

Shimadzu

 

eurolab_logo

 

LGC

 

Naslovnica

Norme koje se koriste u radu laboratorija – stručni rad, akreditacija, zakoni i propisi

 

SVRHA SEMINARA

 

Povjerenje u ispitne rezultate jedan je od glavnih zahtjeva koji se postavlja pred laboratorije. Kako bi se dobili pouzdani ispitni rezultati nedvosmisleno prezentirani na razumljiv i usporediv način, potrebno je između ostalog, poznavati i koristiti norme. Stoga pouzdanih ispitnih rezultata nema bez odgovarajuće primjene normi.
Da bi se postiglo potrebno poznavanje normi u radu laboratorija to zahtjeva često puta angažman financijskih, vremenskih i ljudskih resursa što menadžment zna promatrati samo kao trošak. Laboratoriji se u svome radu susreću s mnogim normama, neke zastarijevaju i bivaju zamijenjene novijim, a neke se pojavljuju potpuno nove ili se u drugu ruku ugrađuju u novije zakone ili propise.
Svrha ovog seminara je pružiti sustavnu, kontinuiranu i ovovremensku informaciju o normama koje se koriste u radu laboratorija – stručnom radu, akreditaciji ili se nalaze u zakonima ili propisima koji se objavljuju u području rada laboratorija. Pokazati će se određena rješenja iz normizacijske prakse te iz ocjeniteljske prakse kod akreditacije laboratorija. Upozorit će se na elemente iz EU zakonodavstva, koji će u budućnosti biti uključeni i u hrvatsko zakonodavstvo. Navest će se norme na koje upućuje zakonodavstvo EU.
Svrha ovog seminara je i pomoć laboratorijima oko ispunjavanja zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17025 u pogledu rada s aktualnim i zastarjelim dokumentima - normama (4.3.2) i ocjenjivanja sposobnosti rada osoblja (5.2). Sudjelovanje u ovom seminaru je oblik stručnog usavršavanja osoblja, koje je predmet ocjenjivanja u postupku akreditacije.

 

IZ PROGRAMA

 • norme i potrebe za njima, svjetska, europska i nacionalna normizacija, tehnički odbori, tehnički odbori važni za norme iz područja rada laboratorija
 • norme za neposredan stručan rad, norme za opremu, norme za prikazivanje i obradu mjernih rezultata, norme za sustave kvalitete, okoliša, zaštite podataka, norme koje se koriste kod sigurnosti proizvoda i pri akreditaciji
 • akreditacija (pojam i svrha), Hrvatska akreditacijska agencija
 • postupak akreditacije - priprema, prijava, ocjenjivanje, dodjela akreditacije, nadzor
 • akreditacija laboratorija: norme, sustav upravljanja, tehnički zahtjevi
 • norme i zakoni i propisi, koja je svrha normi u prilozima zakona na zaštiti građana i zaštiti potrošača

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

 • voditeljima laboratorija
 • voditeljima sustava kvalitete, zaštite okoliša, sigurnosti podataka
 • osobama zaduženim za vođenje brige o ispitnim metodama i interpretaciji ispitnih rezultata
 • osobama zaposlenima u laboratorijima
 • proizvođačima i distributerima
 • uvoznicima ili zakonskim zastupnicima proizvođača koji su zakonski odgovorni za puštanje robe na tržište
 • predstavnicima udruga potrošača
 • sastavljačima zakona i propisa iz područja infrastrukture za kvalitetu

PREDAVAČI

 

Nenad Nikolić
Voditelj odsjeka i Tehničke uprave  u Hrvatskome zavodu za norme. Diplomirani inženjer fizike i magistar geofizike. Član je stručnih tijela HAA. Član je zajedničkog Upravnog odbora europskih organizacija za normizaciju CEN i CENELEC. Autor je više desetaka radova i konferencijskih izlaganja iz područja sustava upravljanja, normizacije i mjeriteljstva.

 

Ana Čop
Načelnica Odjela za akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji, i odgovorna za shemu ispitni laboratoriji (HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17043 i HRN EN ISO 15189). Doktorica je znanosti iz područja kemije, u HAA radi i kao vodeći ocjenitelj za ispitne laboratorije (HRN EN ISO/IEC 17025) i medicinske laboratorije (HRN ISO 15189). Sudjeluje u radu stručnih tijela HAA, HZN i EA. Autorica je niza radova iz područja akreditacije i fizikalne kemije.

Download Letak (pdf)

« Natrag

Galerija Slika
SEH - sastanak u Podravki - 29.09.2011.

SEH - sastanak u Podravki - 29.09.2011.

U nastavku možete preuzeti sve slike sa seminara "SEH - sastanak u Podravki".


SEH - sastanak u Podravki - 29.09.2011. - 45 slika, 4.96 MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.