Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 

HGK_logo

 

kvaliteta_logo

 

izvorno_logo

 

Shimadzu

 

eurolab_logo

 

LGC

 

Naslovnica

UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM (Što je novo u novoj ISO/IEC 17025)

SVRHA SEMINARA

Usprkos napretku tehnike i tehnologije, ili upravo zbog njega, broj dokumenata i zapisa koje laboratoriji i druga tijela za ocjenu sukladnosti moraju voditi je sve veći. Osim zahtjeva za upravljanje dokumentacijom iz norme HRN EN ISO/IEC 17025 te normi za certifikacijska i inspekcijska tijela, tu su i zahtjevi iz zakona i propisa, strukovnih komora, zaštite na radu i drugih sustava u kojima laboratorij djeluje (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 itd). Niti jedna organizacija pa tako ni laboratorij ne može poslovati bez odgovarajuće dokumentacije, a u postupku akreditacije 
prvi korak je upravo dostaviti dokumentaciju. Ovaj seminar daje pregled zahtjeva iz važeće HRN EN ISO/IEC 17025 i nove norme ISO/IEC 17025:2017 kao i drugih normi za kompetentnost tijela za ocjenu sukladnosti, prikaz konkretnih rješenja svakog tog zahtjeva, veze prema drugim sustavima, kako auditirati ovaj element norme, koji su izazovi vođenja dokumentacije u elektroničkom obliku, iskustva iz ocjeniteljske prakse kao i priliku za slobodnu razmjenu iskustava polaznika i predavača. 
 

IZ PROGRAMA

 • Osnovni zahtjevi za dokumentaciju, obavezne procedure i zapisi prema HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17020 i HRN EN ISO/IEC 17065 te ISO 9001
 • Što je novo u novoj ISO/IEC 17025:2017 vezano uz dokumentaciju
 • Piramida dokumentacije, dokumenti unutarnjeg i dokumenti vanjskog porijekla, zapisi
 • Kako mora izgledati priručnik kvalitete, što staviti u politiku kvalitete, jesu li to i dalje obavezni dokumenti
 • Iskustva u vođenju dokumentacije u elektroničkom obliku
 • Kako postaviti zahtjeve prema informatičarima kod prelaska na elektroničko vođenje dokumentacije
 • Zahtjevi koje postavlja HAA, iskustva iz ocjeniteljske prakse 
   

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

 • voditeljima laboratorija, inspekcijskih i certifikacijskih tijela
 • voditeljima kvalitete
 • članovima uprave organizacije
 • osobama zaposlenima u laboratorijima, inspekcijskim i certifikacijskim tijelima
 • internim auditorima
 • svima koji žele saznati više o ovoj temi 
   

PREDAVAČI

 
Olga Štajdohar – Pađen
 
Dugi niz godina radila je u VN laboratoriju Instituta za elektroprivredu i energetiku, prvom akreditiranom laboratoriju u Hrvatskoj od strane HAA. Od samih početaka je vodila pripremu laboratorija za akreditaciju i kasnije unaprjeđivanje i nadogradnju sustava te proširenje opsega akreditacije. Vodeći je auditor za normu ISO 9001 i autor brojnih članaka iz područja upravljanja kvalitetom. Autorica knjige „Plivati s ISO-om i ostati živ - Što je kvaliteta i kako njome upravljati u poslovnom i privatnom životu“ te „Plivati poslovnim vodama i ostati živ – Priručnik za poduzetnike, menadžere i one koji se tako osjećaju“.
 
Dragutin Vuković
 
Magistar računalnih znanosti, od 2001. se bavi i sustavima upravljanja kvalitetom, okolišem, informacijskom sigurnošću, informatičkim tehnologijama i strategijom, te poboljšavanjem procesa i sustavima za suradnju i upravljanje tijekom poslova. Dugogodišnji savjetnik za integrirane sustave upravljanja u KING ICT d.o.o. Radio kao predavač na Fakultetu elektrotehnike i računarstva i Tehničkom veleučilištu Zagreb. Član je Odbora za kvalitetu Visoke škole za primijenjeno računarstvo Algebra. Objavio veći broj znanstvenih i stručnih radova iz području računarstva i sustava upravljanja. Auditor za ISO 9001, ISO 27001, PAS 55; Practical Six Sigma Green Belt i Certified ISO 31000 Risk Manager.
 
 
Mario Ančić
 
Diplomirani inženjer biologije. Voditelj odjela Ekologije okoliša i zamjenik voditeljice sustava kvalitete u laboratoriju Euroinspekt Croatiakontrola d.o.o. koji je certificiran prema normi ISO 9001 i akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17020 i HRN EN ISO/IEC 17065. Interni auditor za norme ISO 9001 i HRN EN ISO/IEC 17025. Sudjelovao u pripremi laboratorija za akreditaciju iz područja uzorkovanja i ispitivanja voda, tla i otpada. Radi na ispitivanjima iz područja plinske kromatografije.
 
Ana Čop
 
Načelnica Odjela za akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji, i odgovorna za shemu ispitni laboratoriji (HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17043 i HRN EN ISO 15189). Doktorica je znanosti iz područja kemije, u HAA radi i kao vodeći ocjenitelj za ispitne laboratorije (HRN EN ISO/IEC 17025) i medicinske laboratorije (HRN ISO 15189). Sudjeluje u radu stručnih tijela HAA, HZN i EA. Autorica je niza radova iz područja akreditacije i fizikalne kemije. 

« Natrag

Galerija Slika
Upravljamje ispitnom opremom - 07.04.2011.

Upravljamje ispitnom opremom - 07.04.2011.

U nastavku možete preuzeti sve slike sa seminara "Upravljamje ispitnom opremom".


07.04.2011. - 21 slika, 1.1 MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.