Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 

HGK_logo

 

kvaliteta_logo

 

izvorno_logo

 

Shimadzu

 

eurolab_logo

 

LGC

 

Naslovnica

Kako akreditirati uzorkovanje

 

SVRHA SEMINARA

 

Od laboratorija se očekuje da ispitni rezultati koje iskazuju budu vjerodostojni. Na osnovi tih rezultata donose se brojne odluke koje mogu imati i nesagledive posljedice. Da bismo na osnovi rezultata dobivenih ispitivanjem uzorka donijeli ispravni zaključak o svojstvima cjeline, važno je da je taj uzorak reprezentativan.

 

Svrha ovog seminara je polaznicima pružiti potrebne informacije o postupcima uzorkovanja, zahtjevima koje postavlja HAA kao i procjeni mjerne nesigurnosti kod uzorkovanja. Prikazat će se određena rješenja iz laboratorijske prakse, iskustva iz ocjeniteljske prakse te omogućiti slobodnu razmjenu iskustava polaznika i predavača.

 

 

IZ PROGRAMA

 • Što je novo u novoj ISO/IEC 17025 – kratki pregled

 • Što je uzorkovanje za potrebe laboratorijskih ispitivanja i inspekcijskih aktivnosti

 • Uzimanje uzoraka, čuvanje i transport

 • Osposobljenost osoblja za uzorkovanje

 • Upravljanje dokumentima i zapisima za uzorkovanje

 • Procjene mjerne nesigurnosti kod uzrokovanja

 • Što je novo u novoj ISO/IEC 17025 vezano uz uzorkovanje

 • Što HAA zahtjeva kod akreditacije uzorkovanja

 • Primjeri iz prakse (uzorkovanje za ispitivanje građevinskih materijala, vode za piće, otpadnih i podzemnih voda, otpada te naftnih proizvoda)

 

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

 • voditeljima laboratorija, inspekcijskih i certifikacijskih kuća

 • voditeljima kvalitete, auditorima i ocjeniteljima

 • osobama zaposlenima u laboratorijima, inspekcijskim i certifikacijskim kućama

 • svima koji se zanimaju za ovu temu

 

PREDAVAČI

 

Olga Štajdohar – Pađen

Dugi niz godina radila je u VN laboratoriju Instituta za elektroprivredu i energetiku, prvom akreditiranom laboratoriju u Hrvatskoj od strane HAA. Od samih početaka je vodila pripremu laboratorija za akreditaciju i kasnije unaprjeđivanje i nadogradnju sustava te proširenje opsega akreditacije. Vodeći je auditor za normu ISO 9001 i autor brojnih članaka iz područja upravljanja kvalitetom. Autorica knjige „Plivati s ISO-om i ostati živ - Što je kvaliteta i kako njome upravljati u poslovnom i privatnom životu“ te „Plivati poslovnim vodama i ostati živ – Priručnik za poduzetnike, menadžere i one koji se tako osjećaju“

 

Dalibor Sekulić

Doktor znanosti, voditelj umjernog laboratorija u Institutu IGH (prije toga voditelj kvalitete laboratorija za beton i opeku). Uvođenjem sustava kvalitete i poslovima osiguranja kvalitete laboratorija bavi se više od petnaest godina. Autor većeg broja radova iz područja nerazornih ispitivanja i monitoringa stanja konstrukcija, osiguranja kvalitete laboratorija i sl. Interni ocjenitelj u laboratorijima IGH, organizirao nekoliko međulaboratorijskih usporedbi. Član tehničkog odbora 135 „Nerazorne metode ispitivanja”, član HMD, HSGI, Hrvatskog fizikalnog društva i radne skupine za međulaboratorijska ispitivanja pri HAA.

 

Ružica Marinčić

Diplomirani inženjer kemijske tehnologije, Stručnjak za kontrolu kvalitete, Laboratorij kontrole kvalitete INA MAZIVA d.o.o., Član INA grupe, koji je već dugi niz godina akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025. Sudjelovala u ustroju i akreditaciji laboratorija kao Tehnički voditelj. Interni je auditor za normu ISO 9001 kao i za normu HRN EN ISO/IEC 17025. Autor je brojnih radova iz područja akreditacije. Organiziranje sudjelovanja u MLU i analiza dobivenih rezultata dio je njezinih svakodnevnih zadataka.

 

Mario Ančić

Diplomirani inženjer biologije. Voditelj odjela Ekologije okoliša i zamjenik voditeljice sustava kvalitete u laboratoriju Euroinspekt Croatiakontrola d.o.o. koji je certificiran prema normi ISO 9001 i akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17020 i HRN EN ISO/IEC 17065. Interni auditor za norme ISO 9001 i HRN EN ISO/IEC 17025. Sudjelovao u pripremi laboratorija za akreditaciju iz područja uzorkovanja i ispitivanja voda, tla i otpada. Radi na ispitivanjima iz područja plinske kromatografije.

 

Ana Čop

Načelnica Odjela za akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija u Hrvatskoj akre-ditacijskoj agenciji, i odgovorna za shemu ispitni laboratoriji (HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17043 i HRN EN ISO 15189). Doktorica je znanosti iz područja kemije, u HAA radi i kao vodeći ocjenitelj za ispitne laboratorije (HRN EN ISO/IEC 17025) i medicinske laboratorije (HRN ISO 15189). Sudjeluje u radu stručnih tijela HAA, HZN i EA. Autorica je niza radova iz područja akreditacije i fizikalne kemije.
Prijava na seminar (20.9.2018)
Download Letak (pdf)

« Natrag

Galerija Slika
CROLAB 11. konferencija 21. - 24. listopada 2015 ZADAR

Jedanaesta konferencija KOMPETENTNOST LABORATORIJA 21. - 24. listopada 2015 ZADAR

Eleventh Conference LABORATORY COMPETENCE 21. - 24. October 2015 ZADAR

21.10.2015. - 26 slika/images, 6.44 MB, zip
22.10.2015. - 93 slika/images, 27.9, zip
23.10.2015. - 176 slika/images, 50.1 MB, zip
24.10.2015. - 43 slika/images, 11.5 MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.