Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 

HGK_logo

 

kvaliteta_logo

 

izvorno_logo

 

Shimadzu

 

eurolab_logo

 

LGC

 

Naslovnica

Kompetentnost osoblja - Što je novo u novoj ISO/IEC 17025

 

SVRHA SEMINARA

 

Kompetentnost osoblja jedan je od osnovnih elemenata kompetentnosti ne samo labora-torija, već bilo koje organizacije. Upravo zato zahtjevi vezano uz osposobljenost i stručnost osoblja navode se u normama o sustavima upravljanja kvalitetom (HRN EN ISO 9001), okolišem (HRN EN ISO 14001), za osposobljenost inspekcijskih tijela (HRN EN ISO/IEC 17020), certifikacijskih tijela (HRN EN ISO 17065; HRN EN ISO/IEC 17024), ispitnih i umjernih laboratorija (HRN EN ISO/IEC 17025), medicinskih laboratorija (HRN EN ISO 15189) i dr.

Međutim, norme navode samo zahtjeve, uz vrlo malo ili nimalo uputa kako to primijeniti u praksi. Ovaj seminar daje pregled zahtjeva iz normi, prikaz konkretnih rješenja svakog tog zahtjeva, kako auditirati ovaj element norme, iskustva iz ocjeniteljske prakse kao i priliku za slobodnu razmjenu iskustava polaznika i predavača.

 

 

IZ PROGRAMA

 • uloga osoblja u kompetentnosti laboratorija, inspekcijskih i certifikacijskih kuća; zahtjevi iz odgovarajućih normi

 • što je novo u novoj ISO/IEC 17025, prepoznavanje i procjene rizika od nepristranosti
 • opisi radnih mjesta, odgovornosti i ovlašte-nja, planovi obrazovanja, ocjenjivanje učin-kovitosti provedene izobrazbe; auditiranje kompetentnosti osoblja
 • iskustva iz laboratorija, certifikacijskih i inspekcijskih tijela
 • zahtjevi koje postavlja HAA, iskustva iz ocjeniteljske prakse, zahtjevi za kompetentnost ocjenitelja

 

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

 • voditeljima laboratorija, inspekcijskih i certifikacijskih kuća; voditeljima kvalitete
 • članovima uprave organizacije
 • osobama zaposlenima u laboratorijima, inspekcijskim i certifikacijskim kućama
 • osobama u odjelima ljudskih potencijala
 • internim auditorima
 • svima koji žele saznati više o ovoj temi

 

PREDAVAČI

 

Olga Štajdohar – Pađen

Dugi niz godina radila je u VN laboratoriju Instituta za elektroprivredu i energetiku, prvom akreditiranom laboratoriju u Hrvatskoj od strane HAA. Od samih početaka je vodila pripremu laboratorija za akreditaciju i kasnije unaprjeđivanje i nadogradnju sustava te proširenje opsega akreditacije. Vodeći je auditor za normu ISO 9001 i autor brojnih članaka iz područja upravljanja kvalitetom. Autorica knjige „Plivati s ISO-om i ostati živ - Što je kvaliteta i kako njome upravljati u poslovnom i privatnom životu“ te „Plivati poslovnim vodama i ostati živ – Priručnik za poduzetnike, menadžere i one koji se tako osjećaju“

 

Jasna Petranović

Voditeljica kvalitete Centralno kemijsko-tehnološkog laboratorija HEP-Proizvodnje d.o.o., jednog od prvih laboratorija u Hrvatskoj koji su do sada prošli postupak akreditacije prema novoj normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017. Diplomirala je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, smjer Primijenjena kemija. Redovito sudjeluje s radovima na stručnim skupovima vezanim uz laboratorijski rad te je također interni auditor za norme ISO 9001 i ISO 14001.

 

Tomislav Svaguša

Magistar znanosti, diplomirani inženjer strojarstva, certificirani specijalist za zavarivanje (CIWE) i stručnjak za ispitivanja bez razaranja (NDT). Zaposlen u tvrtki TPK-Zavod d.d., Zagreb. Zamjenik voditelja tehničkog biroa, bavi se certificiranjem i inspekcijom tlačne opreme, QA/QC i stručnim nadzorom kod izrade procesno-energetskih postrojenja. Zamjenik predstavnika uprave za kvalitetu, bavi se sustavima akreditacije (inspekcija opreme pod tlakom, certifikacija zavarivača, laboratoriji za DT i NDT ispitivanje metala i zavara, certifikacija opreme pod tlakom, zavarivanja i građevnih proizvoda) i sustavima upravljanja prema ISO 9001, ISO 29001, ISO 14001, OHSAS 18001 i SCC.

Zamjenik voditelja certifikacijskog centra u Hrvatskom društvu za kontrolu bez razaranja (HDKBR) akreditiranom prema 17024 za certificiranje NDT ispitivača. Predavač na Tehničkom veleučilištu Zagreb (TVZ) Graditeljski odjel, Građevinski materijali, područje čelika. Autor brojnih radova u području sustava upravljanja i stručnog rada.

 

Mario Ančić

Diplomirani inženjer biologije. Voditelj odjela Ekologije okoliša i zamjenik voditeljice sustava kvalitete u laboratoriju Euroinspekt Croatiakontrola d.o.o. koji je certificiran prema normi ISO 9001 i akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17020 i HRN EN ISO/IEC 17065. Interni auditor za norme ISO 9001 i HRN EN ISO/IEC 17025. Sudjelovao u pripremi laboratorija za akreditaciju iz područja uzorkovanja i ispitivanja voda, tla i otpada. Radi na ispitivanjima iz područja plinske kromatografije.

 

Ana Čop

Načelnica Odjela za akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija u Hrvatskoj akre-ditacijskoj agenciji, i odgovorna za shemu ispitni laboratoriji (HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17043 i HRN EN ISO 15189). Doktorica je znanosti iz područja kemije, u HAA radi i kao vodeći ocjenitelj za ispitne laboratorije (HRN EN ISO/IEC 17025) i medicinske laboratorije (HRN ISO 15189). Sudjeluje u radu stručnih tijela HAA, HZN i EA. Autorica je niza radova iz područja akreditacije i fizikalne kemije.


Prijava na seminar (14.12.2018.)
Download Letak (pdf)

« Natrag

Galerija Slika
CROLAB 14. konferencija KOMPETENTNOST LABORATORIJA 24. - 27. listopada 2018 Trakošćan

Četrnaesta konferencija KOMPETENTNOST LABORATORIJA 24. - 27. listopada 2018. - Trakošćan, Hrvatska

 

Fourteenth Conference LABORATORY COMPETENCE 24. - 27. October 2018 - Trakošćan, Croatia


25.10.2018. - 108 slika/images, 32.7 MB, zip
26.10.2018. - 123 slike/images, 35.1 MB, zip
27.10.2018. - 13 slika/images, 2.74 MB, zip

 

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.