Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 

HGK_logo

 

kvaliteta_logo

 

izvorno_logo

 

Shimadzu

 

eurolab_logo

 

LGC

 

Naslovnica

KAKO PROVODITI INTERNE AUDITE (Uz novosti u novoj ISO 17025)

 

 

SVRHA SEMINARA

 

Interni je audit jedan od osnovnih alata za održavanje i poboljšavanje uspostavljenih sustava upravljanja (kvalitetom prema normi ISO 9001, okolišem prema ISO 14001, sigurnosti hrane prema normama niza ISO 22000, zdravljem i sigurnosti na radu prema OH SAS 18001, informacijskom sigurnosti prema ISO 27001 i sl.) i upravo zato se provođenje internih audita zahtjeva u svim normama za sustave upravljanja.

Norme za tijela za ocjenjivanje sukladnosti (laboratoriji HRN EN ISO/IEC 17025, inspekcijske HRN EN ISO/IEC 17020 i certifikacijske kuće HRN EN ISO/IEC 17065) koje definiraju zahtjeve za kompetentnost tih tijela također predviđaju redovito provođenje internih audita.

Provođenje internih audita od svake organizacije zahtjeva određeni angažman ljudskih, vremenskih i financijskih resursa.

 

 

IZ PROGRAMA

 

 • Zahtjevi za unutarnje audite iz pojedinih normi za sustave upravljanja (ISO 9001, ISO 14001, HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17020, EN ISO/IEC 17065)
 • Novosti u novom izdanju ISO/IEC 17025
 • Vrste audita (unutarnji, vanjski, prve, druge treće strane, horizontalni, vertikalni itd)
 • Zahtjevi prema normi HRN EN ISO 19011 Smjernice za provođenje audita sustava upravljanja
 • Kako napraviti godišnji plan audita
 • Kako napraviti plan za pojedini audit
 • Priprema za audit, imenovanja auditora, pregled dokumentacije
 • Tijek audita (uvodni sastanak, provedba audita, završni sastanak)
 • Auditiranje aktivnosti, postavljanje pitanja i vođenje bilješki
 • Izvješćivanje i usuglašavanje o nalazima audita
 • Što nakon internog audita
 • Kompetentnost i motivacija auditora
 • Ljudski aspekti kod auditiranja
 • Trošak provođenja internih audita 
 • Zahtjevi koje postavlja HAA, iskustva iz ocjeniteljske prakse

 

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

 

 • voditeljima laboratorija, inspekcijskih i certifikacijskih tijela
 • voditeljima kvalitete u organizacijama
 • osobama zaposlenima u laboratorijima, inspekcijskim i certifikacijskim tijelima
 • internim auditorima i vanjskim auditorima koji dolaze u laboratorije i ostala tijela za ocjenjivanje sukladnosti 
 • svima koji žele saznati više o ovoj temi

 

 

PREDAVAČI

 

Olga Štajdohar – Pađen

Dugi niz godina radila je u VN laboratoriju Instituta za elektroprivredu i energetiku, prvom akreditiranom laboratoriju u Hrvatskoj od strane HAA. Od samih početaka je vodila pripremu laboratorija za akreditaciju i kasnije unaprjeđivanje i nadogradnju sustava te proširenje opsega akreditacije. Vodeći je auditor za normu ISO 9001 i autor brojnih članaka iz područja upravljanja kvalitetom. Autorica knjige „Plivati s ISO-om i ostati živ - Što je kvaliteta i kako njome upravljati u poslovnom i privatnom životu“ te „Plivati poslovnim vodama i ostati živ – Priručnik za poduzetnike, menadžere i one koji se tako osjećaju“.

 

Zlatko Grgić

Voditelj je Umjernog laboratorija tvrtke EKONERG d.o.o. i predstavnik za kvalitetu laboratorija. Sudjelovao je u izradi integriranog sustava upravljanja kojeg čine Laboratorij za mjerenje emisija, Laboratorij za praćenje kvalitete zraka, Umjerni laboratorij i Laboratorij za ispitivanje sposobnosti tvrtke EKONERG d.o.o. prema zahtjevima norma HRN EN ISO/IEC 17025 i HRN EN ISO/IEC 17043. Ovi sustavi integrirani su s ISO 9001 sustavom tvrtke. Vanjski je vodeći ocjenitelj Hrvatske akreditacijske agencije u nekoliko akreditacijskih shema i član je radnih skupina HAA.

 

Marija Trkmić

Voditeljica je Centralno kemijsko -tehnološkog laboratorija (CKTL) HEP-Proizvodnje d.o.o. akreditiranog za ispitivanje loživog ulja, ugljena, koksa i čvrstog biogoriva prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007. U postupku pripreme laboratorija za akreditaciju radila je na poslovima Voditelja kvalitete laboratorija. Stručni je ocjenitelj ispitnih laboratorija za područja goriva pri Hrvatskoj i Slovenskoj akreditacijskoj agenciji.Prijava na seminar (03.04.2019)
Download Letak (pdf)

« Natrag

Galerija Slika
HGK - Promocija CROLABA - 19.01.2012.

HGK - Promocija CROLABA - 19.01.2012.

ČLANOVI Crolaba i njihovi prijatelji okupili su se 19.01.2012. u HGK da zajedno proslave i planiraju aktivnosti u novoj 2012. poslovnoj godini. Trpimir Župić, direktor Centra za kvalitetu pozdravio je prisutne kao domaćin, a predsjednica Crolaba dr.sc. Štefica Cerjan Stefanović prikazala je plan aktivnosti Crolaba tijekom 2012. Tako Crolab ulazi u ISO FORUM CROATICUM u grupaciji CROLAB, DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO, HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA, HRVATSKO DRUŠTVO MENADŽERA KVALITETE, HRVATSKO DRUŠTVO ZA KVALITETU, HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA, HRVATSKO MJERITELJSKO DRUŠTVO i HRVATSKI ZAVOD ZA NORME.
Druga aktivnost je vezana uz seminara, čiji se broj povečava, a svi su pozvani da daju svoje prijedloge za nove seminare. Ravnatelj AZO dr.sc. Mario Šiljeg i predsjednica Crolaba potpisali su Sporazum o partnerstu i znanstvenoj suradnji.

Najvažnija aktivnost Crolaba je Osma konferencija KOMPETENTNOST LABORATORIJA, koja se održava u Šibeniku/Solaris od 10.10.2012. do 13.10.2012.

Slijedila su vrlo dobra i zanimljiva predavanja dr.sc. Verinika Kubanović (HCPHS) : Zašto i kako dokazati autentičnost hrane ? i mr.sc.Ivanka Ćelar (Sveučilište Dubrovnik) : Znati uživati u bogatstvu vina uz diskusiju. Diskusija se nastavila u klubu HKG, uz degustaciju vina Vinarije Crvik Konavle, recitacije pjesama Mladenke Crneković, klapu FJABULA i dobar domjenak. Dugo je potrajalo ugodno druženje, slijedili su dogovori i za nove aktivnosti Crolaba , nove susrete, ako ne prije onda u Šibeniku 10.10.2012. u 20h na piću dobrodošlice-Solaris-hotel Jure

U nastavku možete preuzeti sve slike "HGK - Promocija CROLABA".


HGK - Promocija CROLABA - 19.01.2012. - 45 slika, 7.9 MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.