Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 

HGK_logo

 

kvaliteta_logo

 

izvorno_logo

 

Shimadzu

 

eurolab_logo

 

LGC

 

Naslovnica

DAVANJE IZJAVA O SUKLADNOSTI I MJERNA NESIGURNOST (Iskustva i praktični savjeti)

 

 

SVRHA SEMINARA

 

Nakon dvanaest godina rada prema normi ISO/IEC 17025:2005, došlo je do njenog novog i preinačenog izdanja. Promijenila se struktura norme, uvedeni su novi zahtjevi, a neki koji su postojali, sada su ispušteni ili više nisu tako jasno iskazani jer su sadržani u nekom drugim dijelovima norme.

Od laboratorija se i prije u određenim slučajevima očekivalo da ocjeni dobivene ispitne rezultate odnosno izjave o sukladnosti sa specifikacijama, normama ili pravilnicima uključi u svoj ispitni izvještaji. U novom izdanju norme ISO/IEC 17025 ovo je iskazano kao posebni zahtjev i postavljena su pravila kojih se laboratoriji moraju pridržavati.

 

Svrha ovog seminara je pružiti potrebne informacije o promjenama u novom izdanju norme, o promjenama vezanim uz davanje izjava o sukladnosti i uzimanju u obzir mjerne nesigurnosti, pokazati određena rješenja iz laboratorijske prakse, iz ocjeniteljske prakse kao i omogućiti slobodnu razmjenu iskustava polaznika i predavača.

 

 

IZ PROGRAMA

 

 • Novosti u novoj HRN EN ISO/IEC 17025:2017 – kratki pregled
 • Što je izjava o sukladnosti i mora li je laboratorij davati
 • Uzimanje u obzir pravila odlučivanja kod nuđenja i ugovaranja
 • Mjerna nesigurnost i njezino iskazivanje uz ispitni rezultat
 • Rizici od neispravne odluke
 • Prikazivanje izjava o sukladnosti i pravila odlučivanja u ispitnim izvještajima
 • Primjeri iz različitih laboratorija
 • Iskustva ocjenitelja u ocjenjivanju ovog zahtjeva norme

 

 

 

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

 

 • voditeljima laboratorija; voditeljima kvalitete
 • internim auditorima
 • osobama zaposlenima u laboratorijima, ali i certifikacijskim i inspekcijskim tijelima
 • svima koji se zanimaju za ovu temu

 

 

PREDAVAČI

 

Olga Štajdohar – Pađen

Dugi niz godina radila je u VN laboratoriju Instituta za elektroprivredu i energetiku, prvom akreditiranom laboratoriju u Hrvatskoj od strane HAA. Od samih početaka je vodila pripremu laboratorija za akreditaciju i kasnije unaprjeđivanje i nadogradnju sustava te proširenje opsega akreditacije. Vodeći je auditor za normu ISO 9001 i autor brojnih članaka iz područja upravljanja kvalitetom. Sudjeluje u radu TO Z2 Ocjenjivanje sukladnosti i akreditacija pri HZN koji je zadužen za normu ISO/IEC 17025. Autorica je knjige „Plivati s ISO-om i ostati živ - Što je kvaliteta i kako njome upravljati u poslovnom i privatnom životu“ te „Plivati poslovnim vodama i ostati živ – Priručnik za poduzetnike, menadžere i one koji se tako osjećaju“

 

Marija Trkmić

Voditeljica je Centralno kemijsko -tehnološkog laboratorija (CKTL) HEP-Proizvodnje d.o.o. koji je akreditiran od 2011. godine. U postupku pripreme laboratorija za prvu akreditaciju radila je na poslovima Voditelja kvalitete laboratorija. Prijelaz na akreditaciju prema novoj normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 uspješno je proveden za cijeli opseg akreditacija (ispitivanje loživog ulja, ugljena, koksa i čvrstog biogoriva). Stručni je ocjenitelj ispitnih laboratorija za područja goriva pri Hrvatskoj i Slovenskoj akreditacijskoj agenciji.

 

Janko Peranić

Diplomirani inženjer strojarstva. Radio u nacionalnom umjernom laboratoriju za masu, nakon kojeg je prešao u Vage d.o.o. u kojima je i sada zaposlen kao voditelj umjernog laboratorija i voditelj inspekcijskog laboratorija akreditiranih prema normama HRN EN ISO/IEC 17020 i 17025 od strane HAA. EOQ menadžer kvalitete, te voditelj kvalitete prema normi HRN EN ISO 9001 u poduzeću Vage d.o.o., kao i predstavnik poduzeća prema ovlaštenom tijelu MIRS (br 1376) za sustav kvalitete proizvodnje prema direktivi za neautomatske vage 2014/31/EU.

 

Mario Ančić

Diplomirani inženjer biologije. Voditelj odjela Ekologije okoliša i zamjenik voditeljice sustava kvalitete u laboratoriju Euroinspekt Croatiakontrola d.o.o. koji je certificiran prema normi ISO 9001 i akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17020 i HRN EN ISO/IEC 17065. Interni auditor za norme ISO 9001 i HRN EN ISO/IEC 17025. Sudjelovao u pripremi laboratorija za akreditaciju iz područja uzorkovanja i ispitivanja voda, tla i otpada. Radi na ispitivanjima iz područja plinske kromatografije.

 

Elinor Trogrlić

Po struci magistar znanosti u području fizike, s dugogodišnjim iskustvom u sustavu upravljanja laboratorijem sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025. Zaposlenica je Hrvatske akreditacijske agencije, na mjestu rukovoditeljice Odsjeka za akreditaciju umjernih laboratorija te vodeća ocjeniteljica u postupcima akreditacije ispitnih i umjernih laboratorija.
Prijava na seminar (19.09.2019)
Download Letak (pdf)

« Natrag

Galerija Slika
Početak poslovne 2018. godine

 Početak 2018

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.