Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 

HGK_logo

 

kvaliteta_logo

 

izvorno_logo

 

Shimadzu

 

eurolab_logo

 

LGC

 

Naslovnica

MEĐULABORATORIJSKA USPOREDBENA ISPITIVANJA

 

SVRHA SEMINARA

 

Osiguranje kvalitete i valjanosti ispitnih rezultata jedan je od važnih elemenata povjerenja u te ispitne rezultate kao i stjecanja i održavanja statusa akreditiranog laboratorija. Jedan od načina je i redovito sudjelovanje u međulaboratorijskim usporedbenim ispitivanjima. Svrha ovog seminara je polaznicima pružiti potrebne informacije o tome zašto i kako organizirati i sudjelovati u MLU te što s dobivenim rezultatima. Prikazat će se određena rješenja iz laboratorijske prakse, iskustva iz ocjeniteljske prakse kao i omogućiti slobodnu razmjenu iskustava polaznika i predavača.

 

 

 

IZ PROGRAMA

 

·        Što je međulaboratorijsko usporedbeno ispitivanje (MLU), a što ispitivanje osposobljenosti (PT)

·        Kako pronaći odgovarajuće MLU ili kako ga sam organizirati;

·        Procedura i troškovi; Obrada i tajnost rezultata; Popravne i promidžbene radnje; Što HAA zahtjeva od akreditiranih laboratorija

·        Norma ISO/IEC 17043 i njena primjena

·        Primjeri iz prakse (ispitivanje građevinskih materijala, naftnih proizvoda, čvrste biomase, hrane, CCTV inspekcija vodonepropusnosti, umjera-vanje, uzorkovanje voda)

 

 

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

 

   ·     voditeljima laboratorija; voditeljima inspekcijskih tijela, voditeljima kvalitete; zaposlenima u laboratorijima

    ·     pružateljima usluga međulaboratorijskih usporedbenih ispitivanja i onima koji o tome razmišljaju

    ·     svima koji žele više saznati o ovoj temi

 

 

PREDAVAČI

 

Olga Štajdohar – Pađen

Dugi niz godina radila je u VN laboratoriju Instituta za elektroprivredu i energetiku, prvom akreditiranom laboratoriju u Hrvatskoj od strane HAA. Od samih početaka je vodila pripremu laboratorija za akreditaciju i kasnije unaprjeđivanje i nadogradnju sustava te proširenje opsega akreditacije. Vodeći je auditor za normu ISO 9001 i autor brojnih članaka iz područja upravljanja kvalitetom. Autorica knjige „Plivati s ISO-om i ostati živ - Što je kvaliteta i kako njome upravljati u poslovnom i privatnom životu“ te „Plivati poslovnim vodama i ostati živ – Priručnik za poduzetnike, menadžere i one koji se tako osjećaju“ kao i nedavno objavljene knjige „Plivati laboratorijem i ostati živ – Postati i ostati akreditirani laboratorij, ili ipak bolje ne“

 

Marija Trkmić

Voditeljica je Centralno kemijsko -tehnološkog laboratorija (CKTL) HEP-Proizvodnje d.o.o. akreditiranog za ispitivanje loživog ulja, ugljena, koksa i čvrstog biogoriva prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017. U postupku pripreme laboratorija za akreditaciju radila je na poslovima Voditelja kvalitete laboratorija. Stručni je ocjenitelj ispitnih laboratorija za područja goriva pri Hrvatskoj i Slovenskoj akreditacijskoj agenciji te Voditeljica kluba analitičkih laboratorija (KAL) u CROLAB-u.

 

Dalibor Sekulić

Doktor znanosti, dipl.ing.fizike, voditelj umjernog laboratorija u Institutu IGH (prije toga voditelj kvalitete laboratorija za materijale). Uvođenjem sustava kvalitete i poslovima osiguranja kvalitete laboratorija bavi se dvadesetak godina. Autor većeg broja radova iz područja nerazornih ispitivanja, monitoringa stanja konstrukcija, osiguranja kvalitete laboratorija i sl. Interni ocjenitelj u laboratorijima IGH, organizirao nekoliko međulaboratorijskih usporedbi. Član tehničkog odbora 135 „Nerazorne metode ispitivanja”, član HMD i HSGI.

 

Iva Sabljak

Sveučilišna specijalistica kvalitete i sigurnosti hrane. Savjetnica direktora za laboratorij i Voditeljica kvalitete u laboratoriju Eurofins Croatiakontrola d.o.o. koji je certificiran prema normi ISO 9001, GMP+ B10, GMP+ B11 i akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025. Interni auditor za norme ISO 9001 i HRN EN ISO/IEC 17025. Sudjelovala u pripremi laboratorija za akreditaciju iz područja uzorkovanja i ispitivanja hrane i hrane za životinje.

 

Zlatko Grgić

Direktor je tvrtke Infratech d.o.o. koja se bavi uvođenjem, auditima i savjetovanjima u području sustava upravljanja te međulaboratorijskim usporedbama i drugim oblicima tehničke pomoći laboratorijima. Također, vanjski je suradnik Hrvatske akreditacijske agencije u svojstvu vodećeg ocjenitelja za nekoliko akreditacijskih shema, a vanjski je suradnik nekoliko laboratorija i inspekcijskih tijela. Iskustvo u stjecanju znanja i vještina stekao je kroz višegodišnji rad u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji te kao voditelj Umjernog laboratorija tvrtke Ekonerg d.o.o.

 

 

Prijava na seminar (01.07.2021)
Download Letak (pdf)

 

« Natrag

Galerija Slika
Početak poslovne 2015. godine

 

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.