Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 

HGK_logo

 

kvaliteta_logo

 

izvorno_logo

 

Shimadzu

 

eurolab_logo

 

LGC

 

Naslovnica

Interni auditi 2021

SVRHA SEMINARA

 

Interni je audit jedan od osnovnih alata za održavanje i poboljšavanje uspostavljenih sustava upravljanja (kvalitetom prema normi ISO 9001, okolišem prema ISO 14001, sigurnosti hrane prema normama niza ISO 22000, zdravljem i sigurnosti na radu prema ISO 45001, informacijskom sigurnosti prema ISO 27001 i sl.) i upravo zato se provođenje internih audita zahtjeva u svim normama za sustave upravljanja.

Norme za tijela za ocjenjivanje sukladnosti (laboratoriji ISO/IEC 17025, medicinski laboratoriji ISO 15189, inspekcijske ISO/IEC 17020 i certifikacijske kuće ISO/IEC 17065) koje definiraju zahtjeve za kompetentnost tih tijela također predviđaju redovito provođenje internih audita.

Provođenje internih audita od svake organizacije zahtjeva određeni angažman ljudskih, vremenskih i financijskih resursa.

Ovaj seminar daje pregled zahtjeva iz normi za sustave upravljanja, prikaz konkretnih rješenja za provođenje internih audita, iskustva iz ocjeniteljske prakse kao i priliku za slobodnu razmjenu iskustava polaznika i predavača.

 


IZ PROGRAMA

 

   ·    Vrste audita (unutarnji, vanjski, prve, druge treće strane, horiznotalni, vertikalni itd)

   ·    Zahtjevi prema normi HRN EN ISO 19011 Smjernice za provođenje audita sustava upravljanja

   ·    Zahtjevi za unutarnje audite iz pojedinih normi za sustave upravljanja (ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17065)

   ·    Kako napraviti godišnji plan audita

   ·    Kako napraviti plan za pojedini audit

   ·    Priprema za audit, imenovanja auditora, pregled dokumentacije

   ·    Tijek audita (uvodni sastanak, provedba audita, završni sastanak)

   ·    Auditiranje aktivnosti, postavljanje pitanja i vođenje bilješki

   ·    Izvješćivanje i usuglašavanje o nalazima audita

   ·    Kombinirani auditi više sustava upravljanja

   ·    Što nakon internog audita

   ·    Interni auditi na daljinu

   ·    Kompetentnost i motivacija auditora

   ·    Ljudski aspekti kod auditiranja

   ·    Trošak provođenja internih audita

   ·    Zahtjevi koje postavlja HAA, iskustva iz ocje-niteljske prakse

 

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

 

   ·     voditeljima laboratorija, inspekcijskih i certifikacijskih tijela

   ·     voditeljima kvalitete u organizacijama

   ·     osobama zaposlenima u laboratorijima, inspekcijskim i certifikacijskim tijelima

   ·     internim auditorima

   ·     svima koji žele saznati više o ovoj temi

 

PREDAVAČI

 

Olga Štajdohar – Pađen

Dugi niz godina radila je u VN laboratoriju Instituta za elektroprivredu i energetiku, prvom akreditiranom laboratoriju u Hrvatskoj od strane HAA. Od samih početaka je vodila pripremu laboratorija za akreditaciju i kasnije unaprjeđivanje i nadogradnju sustava te proširenje opsega akreditacije. Vodeći je auditor za normu ISO 9001 i autor brojnih članaka iz područja upravljanja kvalitetom. Autorica knjige „Plivati s ISO-om i ostati živ - Što je kvaliteta i kako njome upravljati u poslovnom i privatnom životu“ te „Plivati poslovnim vodama i ostati živ – Priručnik za poduzetnike, menadžere i one koji se tako osjećaju“ kao i knjige „Plivati laboratorijem i ostati živ – Postati i ostati akreditirani laboratorij, ili ipak bolje ne“

 

Marija Trkmić

Voditeljica je Centralno kemijsko -tehnološkog laboratorija (CKTL) HEP-Proizvodnje d.o.o. koji je akreditiran od 2011. godine. U postupku pripreme laboratorija za prvu akreditaciju radila je na poslovima Voditelja kvalitete laboratorija. Prijelaz na akreditaciju prema novoj normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 uspješno je proveden za cijeli opseg akreditacija (ispitivanje loživog ulja, ugljena, koksa i čvrstog biogoriva). Stručni je ocjenitelj ispitnih laboratorija za područja goriva pri Hrvatskoj i Slovenskoj akreditacijskoj agenciji.

 

Sanda Kozlik

Upraviteljica je Službe za certifikaciju i inspekciju - SCERT i kvalitetu u KONČAR - Institutu za elektrotehniku d.o.o. Vodi integrirani sustav upravljanja (ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 & ISO/IEC 17025 & ISO/IEC 17065 & ISO/IEC 17020). Vodila je projekt stvaranja Laboratorijskog centra i integracije sustava upravljanja iz 8 akreditiranih laboratorija. Radila je i kao konzultant za upravljanje poslovnim procesima te kao QA/QC menadžer pri proizvodnji i izgradnji industrijskih postrojenja. Aktivno surađuje sa svim relevantnim sudionicima iz područja kvalitete (HAA, ministarstva, EK, HZN, HMD, CROLAB), sudjeluje u radu stručnih tijela HZN-a i voditeljica je kluba inspekcijskih i certifikacijskih tijela (KIC) pri CROLAB-u. Dipl. ing. strojarstva, a završila je i MBA studij.Prijava na seminar (22.12.2021)
Download Letak (pdf)

« Natrag

Galerija Slika
Razumijeti kontrolne karte - 15.03.2015

Razumijeti kontrolne karte - 15.03.2015

U nastavku možete preuzeti sve slike sa seminara Razumijeti kontrolne karte.


15.03.2015 -  13 slika, 3,34 MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.