Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 

HGK_logo

 

kvaliteta_logo

 

izvorno_logo

 

Shimadzu

 

eurolab_logo

 

LGC

 

Naslovnica

Kompetentnost osoblja

 

SVRHA SEMINARA

 

Kompetentnost osoblja jedan je od osnovnih elemenata kompetentnosti ne samo labora-torija, već bilo koje organizacije. Upravo zato zahtjevi vezano uz osposobljenost i stručnost osoblja navode se u normama o sustavima upravljanja kvalitetom (ISO 9001), okolišem (ISO 14001), za osposobljenost inspekcijskih tijela (ISO/IEC 17020), certifikacijskih tijela (ISO/IEC 17065; ISO/IEC 17024), ispitnih i umjernih laboratorija (ISO/IEC 17025), medicinskih laboratorija (ISO 15189) i dr.

Međutim, norme navode samo zahtjeve, uz vrlo malo ili nimalo uputa kako to primijeniti u praksi. Ovaj seminar daje pregled zahtjeva iz normi, prikaz konkretnih rješenja svakog tog zahtjeva, kako auditirati ovaj element norme, iskustva iz ocjeniteljske prakse kao i priliku za slobodnu razmjenu iskustava polaznika i predavača.

 


IZ PROGRAMA

 

   ·    uloga osoblja u kompetentnosti laboratorija, inspekcijskih i certifikacijskih kuća; zahtjevi iz odgovarajućih normi

     ·    prepoznavanje i procjene rizika od nepristranosti koji dolaze od osoblja, uprave te vlasništva

     ·    opisi radnih mjesta, odgovornosti i ovlašte-nja, planovi obrazovanja i osposobljavanja, ocjenjivanje učinkovitosti provedene izobrazbe; auditiranje kompetentnosti osoblja

     ·    iskustva iz laboratorija, certifikacijskih i inspekcijskih tijela

     ·    zahtjevi koje postavlja HAA, iskustva iz ocje-niteljske prakse zahtjevi za kompetentnost ocjenitelja

 

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

 

   ·    voditeljima laboratorija, inspekcijskih i certifikacijskih kuća; voditeljima kvalitete

   ·     članovima uprave organizacije

   ·     osobama zaposlenima u laboratorijima, inspekcijskim i certifikacijskim kućama

   ·     osobama u odjelima ljudskih potencijala

   ·     internim auditorima

   ·     svima koji žele saznati više o ovoj temi

 

PREDAVAČI

 

Olga Štajdohar – Pađen

Dugi niz godina radila je u VN laboratoriju Instituta za elektroprivredu i energetiku, prvom akreditiranom laboratoriju u Hrvatskoj od strane HAA. Od samih početaka je vodila pripremu laboratorija za akreditaciju i kasnije unaprjeđivanje i nadogradnju sustava te proširenje opsega akreditacije. Vodeći je auditor za normu ISO 9001 i autor brojnih članaka iz područja upravljanja kvalitetom. Autorica knjige „Plivati s ISO-om i ostati živ - Što je kvaliteta i kako njome upravljati u poslovnom i privatnom životu“ te „Plivati poslovnim vodama i ostati živ – Priručnik za poduzetnike, menadžere i one koji se tako osjećaju“ kao i knjige „Plivati laboratorijem i ostati živ – Postati i ostati akreditirani laboratorij, ili ipak bolje ne“

 

Marija Trkmić

Voditeljica je Centralno kemijsko -tehnološkog laboratorija (CKTL) HEP-Proizvodnje d.o.o. koji je akreditiran od 2011. godine. U postupku pripreme laboratorija za prvu akreditaciju radila je na poslovima Voditelja kvalitete laboratorija. Prijelaz na akreditaciju prema novoj normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 uspješno je proveden za cijeli opseg akreditacija (ispitivanje loživog ulja, ugljena, koksa i čvrstog biogoriva). Stručni je ocjenitelj ispitnih laboratorija za područja goriva pri Hrvatskoj i Slovenskoj akreditacijskoj agenciji.

 

Sanda Kozlik

Upraviteljica je Službe za certifikaciju i inspekciju - SCERT i kvalitetu u KONČAR - Institutu za elektrotehniku d.o.o. Vodi integrirani sustav upravljanja (ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 & ISO/IEC 17025 & ISO/IEC 17065 & ISO/IEC 17020). Vodila je projekt stvaranja Laboratorijskog centra i integracije sustava upravljanja iz 8 akreditiranih laboratorija. Radila je i kao konzultant za upravljanje poslovnim procesima te kao QA/QC menadžer pri proizvodnji i izgradnji industrijskih postrojenja. Aktivno surađuje sa svim relevantnim sudionicima iz područja kvalitete (HAA, ministarstva, EK, HZN, HMD, CROLAB), sudjeluje u radu stručnih tijela HZN-a i voditeljica je kluba inspekcijskih i certifikacijskih tijela (KIC) pri CROLAB-u. Dipl. ing. strojarstva, a završila je i MBA studij.Prijava na seminar (25.02.2022)
Download Letak (pdf)

« Natrag

Galerija Slika
Dan KALa

"Dan KALa" - 25.02.2009.

U nastavku možete preuzeti sve slike s "Dana KALa".


25.02.2009. - 34 slike, 1.6MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.