Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 

HGK_logo

 

kvaliteta_logo

 

izvorno_logo

 

Shimadzu

 

eurolab_logo

 

LGC

 

Naslovnica

UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM

 

SVRHA SEMINARA

 

Usprkos napretku tehnike i tehnologije, ili upravo zbog njega, broj dokumenata i zapisa koje laboratoriji i druga tijela za ocjenu sukladnosti moraju voditi je sve veći. Osim zahtjeva za upravljanje doku-mentacijom iz norme ISO/IEC 17025 te normi za certifikacijska i inspekcijska tijela, tu su i zahtjevi iz zakona i propisa, strukovnih komora, zaštite na radu i drugih sustava u kojima laboratorij djeluje (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 itd.).

Niti jedna organizacija pa tako ni laboratorij ne može poslovati bez odgovarajuće dokumentacije, a u postupku akreditacije prvi korak je upravo dostaviti dokumentaciju.

Ovaj seminar daje pregled zahtjeva iz norme ISO 9001, norme ISO/IEC 17025:2017 kao i drugih normi za kompetentnost tijela za ocjenu sukladnosti, prikaz konkretnih rješenja svakog tog zahtjeva, veze prema drugim sustavima, kako auditirati ovaj element norme, koji su izazovi vođenja dokumentacije u elektroničkom obliku, iskustva iz ocjeniteljske prakse kao i priliku za slobodnu razmjenu iskustava polaznika i predavača.

 


IZ PROGRAMA

 

   ·   Osnovni zahtjevi za dokumentaciju, obavezne procedure i zapisi prema ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020 i ISO/IEC 17065 te ISO 9001

     ·    Piramida dokumentacije, dokumenti unu-tarnjeg i dokumenti vanjskog porijekla, zapisi

     ·    Kako mora izgledati priručnik kvalitete, što staviti u politiku kvalitete, jesu li to i dalje obavezni dokumenti

     ·    Iskustva u vođenju dokumentacije u elektroničkom obliku

     ·    Kako postaviti zahtjeve prema informa-tičarima kod prelaska na elektroničko vođenje dokumentacije

     ·    Zahtjevi koje postavlja HAA, iskustva iz ocje-niteljske prakse

 

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

 

   ·   voditeljima laboratorija; voditeljima kvalitete

   ·   auditorima i ocjeniteljima

   ·   osobama zaposlenima u laboratorijima, ali i certifikacijskim i inspekcijskim tijelima

   ·   osobama koje rade u tvrtkama s certificiranim sustavom kvalitete

   ·   svima koji se zanimaju za ovu temu

 

PREDAVAČI

 

Olga Štajdohar – Pađen

Dugi niz godina radila je u laboratoriju Instituta za elektroprivredu i energetiku, prvom akreditiranom laboratoriju u Hrvatskoj od strane HAA. Od samih početaka je vodila pripremu laboratorija za akreditaciju i kasnije unaprjeđivanje i nadogradnju sustava te proširenje opsega akreditacije. Vodeći je auditor za normu ISO 9001 i autor brojnih članaka iz područja upravljanja kvalitetom. Sudjeluje u radu TO Z2 Ocjenjivanje sukladnosti i akreditacija pri HZN koji je zadužen za normu ISO/IEC 17025. te TO 574 Sustavi upravljanja: kvalitetom, rizicima, vrijednostima i inovacijama. Autorica je tri stručne knjige „Plivati s ISO-om i ostati živ - Što je kvaliteta i kako njome upravljati u poslovnom i privatnom životu“, „Plivati poslovnim vodama i ostati živ – Priručnik za poduzetnike, menadžere i one koji se tako osjećaju“ te „Plivati laboratorijem i ostati živ - – Postati i ostati akreditirani laboratorij, ili ipak bolje ne“

 

Marija Trkmić

Voditeljica je Centralno kemijsko -tehnološkog laboratorija (CKTL) HEP-Proizvodnje d.o.o. koji je akreditiran od 2011. godine. U postupku pripreme laboratorija za prvu akreditaciju radila je na poslovima Voditelja kvalitete laboratorija. Prijelaz na akreditaciju prema novoj normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 uspješno je proveden za cijeli opseg akreditacija (ispitivanje loživog ulja, ugljena, koksa i čvrstog biogoriva). Stručni je ocjenitelj ispitnih laboratorija za područja goriva pri Hrvatskoj i Slovenskoj akreditacijskoj agenciji.

 

Iva Sabljak

Sveučilišna specijalistica kvalitete i sigurnosti hrane. Savjetnica direktora za laboratorij i Voditeljica kvalitete u laboratoriju Eurofins Croatiakontrola d.o.o. koji je certificiran prema normi ISO 9001, GMP+ B10, GMP+ B11 i akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025. Interni auditor za norme ISO 9001 i HRN EN ISO/IEC 17025. Sudjelovala u pripremi laboratorija za akreditaciju iz područja uzorkovanja i ispitivanja hrane i hrane za životinje.

 

Prijava na seminar (29.09.2022)
Download Letak (pdf)

 

« Natrag

Galerija Slika
Validacija u analitčkoj kemiji - 15.04.2009.

Validacija u analitčkoj kemiji - 15.04.2009.

U nastavku možete preuzeti sve slike sa seminara Validacija u analitčkoj kemiji.


15.04.2009. - 20 slika, 1.6MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.