Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 

HGK_logo

 

kvaliteta_logo

 

izvorno_logo

 

Shimadzu

 

eurolab_logo

 

LGC

 

Naslovnica

Referentni materijali

 

SVRHA SEMINARA

 

Referentni materijali imaju ključnu ulogu u osiguranju valjanosti rezultata ispitivanja. Referentni materijali se koriste u postupcima validacije metoda, procjene mjerne nesigurnosti i verifikaciji metode odnosno u svakodnevnoj laboratorijskoj praksi za vrednovanje rezultata mjerenja.

Laboratoriji moraju imati uveden postupak za praćenje valjanosti rezultata. Stoga, svrha ovog seminara je pružiti potrebne informacije polaznicima o primjeni referentnih materijala i pripremi internih referentnih materijala. Teorijska razmatranja nadopunit će se primjerima iz laboratorijske prakse, iz ocjeniteljske prakse kao i primjerima pripreme RM-a za međulaboratorijsku usporedbu. Tijekom edukacije, posebna pažnja bit će posvećena razmjeni iskustava polaznika i predavača.

 


IZ PROGRAMA

   ·     Vrste referentnih materijala

   ·     Proces pripreme referentnih materijala (homogenost, stabilnost i dr.)

   ·     Statistička obrada i interpretacija rezultata

   ·     Kako provoditi interne provjere valjanosti rezultata ispitivanja (kontrolne karte, praćenje ponovljivosti i obnovljivosti rezultata)

   ·     Primjeri iz laboratorijske prakse (matrice: tlo, vino, plinovi i prašina)

   ·     Kakva su iskustva ocjenitelja u ocjenjivanju

 

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

 

   ·     voditeljima laboratorija

  ·     voditeljima kvalitete

  ·     internim auditorima

  ·     osobama zaposlenima u laboratorijima, ali i certifikacijskim i inspekcijskim tijelima

  ·     svima koji se zanimaju za ovu temu

 

PREDAVAČI

 

Dr.sc. Tamara Jakovljević

Voditeljica je fizikalno-kemijskog laboratorija za ispitivanje tla, biljnog materijala, vode i zraka u Hrvatskom šumarskom institutu (HŠI). Sudjelovala je u uvođenju HRN EN ISO/IEC 17025, sustava upravljanja i tehničkih zahtjeva u  laboratorije HŠI. Dugogodišnja je voditeljica kvalitete i interni ocjenitelj u HŠI. Voditeljica je i organizatorica  Europskih međulaboratorijskih usporedbi tla,  UN EC ICP Forests “Soil interlaboratory test”. Koautorica je međunarodnog priručnika “Quality assurance and control in laboratories”. Tehnički je ocjenitelj ispitnih laboratorija za tlo, gnojivo, poboljšivače tla  i biljni materijal  te ekspert za ekološku proizvodnju pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji. Ekspert i predstavnica RH pri Europskoj Komisiji za NEC direktivu te UN EC ICP Forests ekspert za tlo, depoziciju i kvalitetu zraka. Suvoditeljica je međunarodne radne grupe UN EC ICP “Quality assurance and quality control in laboratories”. Autorica je većeg broja stručnih i znanstvenih radova i voditeljica nacionalnih i međunarodnih projekata.

 

Dr.sc. Ivana Vladimira Petric

Zaposlena je u Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (HAPIH) na radnom mjestu rukovoditeljice Odjela/Laboratorija za autentične proizvode u Centru za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo. Dugi niz godina radila je u Odjelu/Laboratoriju za fizikalno kemijska ispitivanja akreditiranom prema HRN EN ISO/IEC 17025. Ekspert je i predstavnica RH u radnim skupinama Wine database, izotopna mjerenja te nove analitičke metode pri Europskom referentnom centru za kontrolu u sektoru vinarstva. Stručni je ocjenitelj ispitnih laboratorija u području hrane i vina pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji. Stručno i znanstveno se razvija u području fizikalno kemijskog, izotopnog i organoleptičkog ispitivanja vina, voćnih vina te jakih alkoholnih pića kao i u području sustava kvalitete. Kao autor ili koautor je objavila veći broj znanstvenih i stručnih radova.

 

Mario Mačković, univ. spec. mech.

Voditelj i član uprave akreditiranog laboratorija FIDITAS d.o.o. sukladno zahtjevima EN ISO / IEC 17025 te djeluje u području provođenja i nadziranja ispitivanja eksplozivnih karakteristika zapaljivih medija (prašina, plinova i hibridnih smjesa) te ispitivanja sinter materijala. Djelokrug njegovog rada uključuje ispitivanje i certifikacija opreme, složenih sklopova i instalacija namijenjenih uporabi u eksplozivnoj atmosferi te ispitivanje i certifikacija u području ocjene sukladnosti eksploziva i pirotehničkih sredstava, zatim međunarodna normizacija, ocjenjivanje, procjena rizika te analiza uzročnika paljenja. Viši je ekspert za protueksplozijsku zaštitu, IECEx i ATEX certifikaciju te je vodeći ocjenitelj prema ISO 9001. Službeni je predavač na seminarima u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu, Rudarsko-geološkonaftnog fakulteta. Autor je većeg broja stručnih radova.

 

 

Prijava na seminar (09.12.2022)
Download Letak (pdf)

 

« Natrag

Galerija Slika
Upravljamje ispitnom opremom - 25.02.2011.

Upravljamje ispitnom opremom - 25.02.2011.

U nastavku možete preuzeti sve slike sa seminara "Upravljamje ispitnom opremom".


25.02.2011. - 24 slike, 3.44 MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.