Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 

HGK_logo

 

kvaliteta_logo

 

izvorno_logo

 

Shimadzu

 

eurolab_logo

 

LGC

 

Naslovnica

UPRAVLJANJE RIZICIMA I PRILIKAMA

 

 

SVRHA SEMINARA 

Rizici svih vrsta sastavni su dio rada svih tijela za ocjenjivanje sukladnosti (laboratorija, inspekcijskih i certifikacijskih tijela), a upravljanje rizicima je nužna pretpostavka za uspješno poslovanje.

Izdanje norme ISO 9001 iz 2015. godine uvelo je pojmove upravljanja rizicima, čime su otpali zahtjevi za preventivne radnje. Norma ISO/IEC 17025 iz 2017. godine slijedila je tu praksu, a procjene rizika su važne i kod akreditacije u fleksibilnom području. Norme za osposobljenost inspekcijskih i certifikacijskih tijela također naglašavaju potrebu procjenjivati rizike, osobito one vezane uz nepristranost.

Svrha seminara je upoznati polaznike sa zahtjevima iz normi vezano uz rizike, načelima upravljanja rizicima, prikazati određena rješenja iz prakse, iskustva iz ocjeniteljske prakse kao i omogućiti slobodnu razmjenu iskustava polaznika i predavača.

 

 

IZ PROGRAMA

 

  • Zahtjevi nepristranosti i objektivnosti laboratorija i organizatora ispitivanja sposobnosti, inspekcijskih tijela, certifikacijskih tijela
  • Načela norme ISO 31000 Upravljanje rizikom-Načela i upute
  • Izvori rizika, procjena rizika, plan aktivnosti
  • Alati za procjenu rizika
  • Prepoznavanje prilika i daljnje aktivnosti
  • Primjeri iz laboratorija, inspekcijskih i certifikacijskih tijela

   

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

 

  • voditeljima laboratorija; inspekcijskih i certifikacijskih tijela
  • voditeljima kvalitete
  • zaposlenima u tijelima za ocjenjivanje sukladnosti zaduženima za upravljanje rizicima
  • svima koji žele više saznati o ovoj temi 

 

PREDAVAČI

 

Olga Štajdohar – Pađen

Dugi niz godina radila je u VN laboratoriju Instituta za elektroprivredu i energetiku, prvom akreditiranom laboratoriju u Hrvatskoj od strane HAA. Od samih početaka je vodila pripremu laboratorija za akreditaciju i kasnije unaprjeđivanje i nadogradnju sustava te proširenje opsega akreditacije. Vodeći je auditor za normu ISO 9001 i autor brojnih članaka iz područja upravljanja kvalitetom. Autorica knjige „Plivati s ISO-om i ostati živ - Što je kvaliteta i kako njome upravljati u poslovnom i privatnom životu“ te „Plivati poslovnim vodama i ostati živ – Priručnik za poduzetnike, menadžere i one koji se tako osjećaju“ kao i knjige „Plivati laboratorijem i ostati živ – Postati i ostati akreditirani laboratorij, ili ipak bolje ne“. Nedavno je objavila knjigu Alati i tehnike za svaki dan – U poslovnom i privatnom životu.

 

Sanda Kozlik

Upraviteljica je Službe za certifikaciju i inspekciju proizvoda - SCERT i kvalitetu u KONČAR - Institutu za elektrotehniku d.o.o. Vodi integrirani sustav upravljanja (ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 & ISO/IEC 17025 & ISO/IEC 17065 & ISO/IEC 17020). Vodila je projekt stvaranja Laboratorijskog centra i integracije sustava upravljanja iz 8 akreditiranih laboratorija. Radila je i kao konzultant za upravljanje poslovnim procesima te kao QA/QC menadžer pri proizvodnji i izgradnji industrijskih postrojenja. Aktivno surađuje sa svim relevantnim sudionicima iz područja kvalitete (HAA, ministarstva, EK, HZN, HMD, CROLAB), sudjeluje u radu stručnih tijela HZN-a i voditeljica je kluba inspekcijskih i certifikacijskih tijela (KIC) pri CROLAB-u. Dipl. ing. strojarstva, a završila je i MBA studij.

 

Jasna Petranović

Voditeljica kvalitete Centralno kemijsko-tehnološkog laboratorija HEP-Proizvodnje d.o.o., jednog od prvih laboratorija u Hrvatskoj koji su do sada prošli postupak akreditacije prema novoj normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017. Diplomirala je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, smjer Primijenjena kemija. Redovito sudjeluje s radovima na stručnim skupovima vezanim uz laboratorijski rad te je također interni auditor za norme ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i ISO 50001.

 

Iva Sabljak

Sveučilišna specijalistica kvalitete i sigurnosti hrane. Savjetnica direktora za laboratorij i Voditeljica kvalitete u laboratoriju Eurofins Croatiakontrola d.o.o. koji je certificiran prema normi ISO 9001, GMP+ B10, GMP+ B11 i akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025. Interni auditor za norme ISO 9001 i HRN EN ISO/IEC 17025. Sudjelovala u pripremi laboratorija za akreditaciju iz područja uzorkovanja i ispitivanja hrane i hrane za životinje.


Prijava na seminar (24.11.2022)
Download Letak (pdf)

« Natrag

Galerija Slika
Raspravu o strukovnom hrvatskom jeziku - 19.01.2011.

Raspravu o strukovnom hrvatskom jeziku - 19.01.2011.

U nastavku možete preuzeti sve slike sa seminara "Raspravu o strukovnom hrvatskom jeziku".


19.01.2011. - 40 slika, 1.88 MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.