Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 

HGK_logo

 

kvaliteta_logo

 

izvorno_logo

 

Shimadzu

 

eurolab_logo

 

LGC

 

Naslovnica

Uzorkovanje i njegov doprinos mjernoj nesigurnosti

 

SVRHA SEMINARA

 

Od laboratorija se očekuje da ispitni rezultati koje iskazuju budu vjerodostojni. Na osnovi tih rezultata donose se brojne odluke koje mogu imati i nesagledive posljedice. Da bismo na osnovi rezultata dobivenih ispitivanjem uzorka donijeli ispravni zaključak o svojstvima cjeline, važno je da je taj uzorak reprezentativan. U novom izdanju norme ISO/IEC 17025:2017 izričiti je zahtjev da se prilikom procjene mjerne nesigurnosti uzima i doprinos koji dolazi od uzorkovanja. Svrha ovog seminara je polaznicima pružiti potrebne informacije o postupcima uzorkovanja, zahtjevima koje postavlja HAA kao i procjeni mjerne nesigurnosti kod uzorkovanja. Prikazat će se određena rješenja iz laboratorijske prakse, iskustva iz ocjeniteljske prakse te omogućiti slobodnu razmjenu iskustava polaznika i predavača.

 

 

 

IZ PROGRAMA

 

     ·     Što je uzorkovanje za potrebe laboratorijskih ispitivanja i inspekcijskih aktivnosti; Uzimanje uzoraka, čuvanje i transport

    ·     Zahtjevi iz ISO/IEC 17025 vezano uz uzorkovanje

    ·     Osposobljenost osoblja za uzorkovanje

    ·     Upravljanje dokumentima i zapisima za uzorkovanje

    ·     Procjene mjerne nesigurnosti kod uzrokovanja

    ·     HAA zahtjevi kod akreditacije uzorkovanja

     ·     Primjeri iz prakse (uzorkovanje za ispitivanje građevinskih materijala, vode za piće, otpadnih i podzemnih voda, otpada te čvrstih biogoriva)

 

 

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

 

     ·   voditeljima laboratorija; voditeljima kvalitete, internim auditorima

     ·   osobama zaposlenima u laboratorijima, ali i certifikacijskim i inspekcijskim tijelima

     ·   svima koji se zanimaju za ovu temu

 

 

PREDAVAČI

 

Olga Štajdohar – Pađen

Dugi niz godina radila je u laboratoriju Instituta za elektroprivredu i energetiku, prvom akreditiranom laboratoriju u Hrvatskoj od strane HAA. Od samih početaka je vodila pripremu laboratorija za akreditaciju i kasnije unaprjeđivanje i nadogradnju sustava te proširenje opsega akreditacije. Vodeći je auditor za normu ISO 9001 i autor brojnih članaka iz područja upravljanja kvalitetom. Sudjeluje u radu TO Z2 Ocjenjivanje sukladnosti i akreditacija pri HZN koji je zadužen za normu ISO/IEC 17025. te TO 574 Sustavi upravljanja: kvalitetom, rizicima, vrijednostima i inovacijama. Autorica je četiri stručne knjige „Plivati s ISO-om i ostati živ - Što je kvaliteta i kako njome upravljati u poslovnom i privatnom životu“, „Plivati poslovnim vodama i ostati živ – Priručnik za poduzetnike, menadžere i one koji se tako osjećaju“, „Plivati laboratorijem i ostati živ - – Postati i ostati akreditirani laboratorij, ili ipak bolje ne“ te „Alati i tehnike za svaki dan – U poslovnom i privatnom životu“.

 

Marija Trkmić

Voditeljica Centralno kemijsko -tehnološkog laboratorija (CKTL) HEP-Proizvodnje d.o.o. koji je akreditiran od 2011. godine. Radila i na poslovima Voditelja kvalitete, odgovorna za pripremu za akreditaciju prema normi HRN EN ISO/IEC 17025. Radi na poslovima razvoja laboratorija, unaprjeđivanja sustava kvalitete, izradi planova za održavanje povjerenja u rad laboratorija, komunikacije sa Upravom, unutarnjim i vanjskim naručiteljima ispitivanja te ostalim dionicima. Sudjeluje u razvoju metoda za ispitivanje loživog ulja, ugljena, koksa, čvrstog biogoriva i otpada, te je odgovorna za izradu dokumentacije metode uključujući verifikacije i procjene mjerne nesigurnosti. Doktorirala je na Analitičkom zavodu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, na temu karakterizacije pepela različitih vrsta krutog goriva i njihovog utjecaja na okoliš. Stručni je ocjenitelj ispitnih laboratorija za područja goriva pri Hrvatskoj i Slovenskoj akreditacijskoj agenciji.

 

Dalibor Sekulić

Voditelj umjernog laboratorija u Institutu IGH (prije toga voditelj kvalitete laboratorija za materijale). Uvođenjem sustava kvalitete i poslovima osiguranja kvalitete laboratorija bavi se od samih početaka akreditacije u Hrvatskoj. Doktorirao na temu nerazornih metoda ispitivanja betonskih konstrukcija. Autor većeg broja radova iz područja nerazornih ispitivanja, monitoringa stanja konstrukcija, osiguranja kvalitete laboratorija i sl. Interni ocjenitelj u laboratorijima IGH, organizirao nekoliko međulaboratorijskih usporedbi. Član tehničkog odbora 135 „Nerazorne metode ispitivanja”, član HMD i HSGI.

 

Mario Ančić

Poslovni direktor u laboratoriju Hidrolab d.o.o. akreditiranom od 2010. godine. U poslovima vezanim uz akreditaciju laboratorija radio kao voditelj odjela, zamjenik voditelja sustava kvalitete i konzultant na područjima uzorkovanja i ispitivanja voda, tla, otpada, sedimenta, krutih oporabljenih goriva, komposta i digestata. Uspješno sudjelovao u akreditaciji velikog broja različitih metoda ispitivanja i uzorkovanja. Doktorirao na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu na temu bioloških učinka podzemnih i procjednih voda odlagališta otpada.

 

 


Prijava na seminar (12.04.2024)
Download Letak (pdf)

 

« Natrag

Galerija Slika
Izazovi u mikologiji - Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Zagreb - 14.11.2014.

Izazovi u mikologiji - Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Zagreb - 14.11.2014.

U nastavku možete preuzeti sve slike sa radionice Izazovi u mikologiji.


14.11.2014. - 11.1 MB, 37 slika

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.