Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 

HGK_logo

 

kvaliteta_logo

 

izvorno_logo

 

Shimadzu

 

eurolab_logo

 

LGC

 

Naslovnica

Napredna primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025

 

SVRHA SEMINARA

 

Laboratorij koji želi dokazati svoju osposobljenost može to djelujući u skladu s međunarodnom normom HRN EN ISO/IEC 17025. ova norma daje detaljne zahtjeve koje laboratorij mora ispunjavati. Ti zahtjevi se mogu ispuniti na više različitih načina, ovisno o potrebama, vrst i veličini laboratorija, ali i o vještinama osoblja laboratorija. Zahtjev norme, između ostalih, je stalno poboljšavanje. Svrha ovog seminara je da polaznike nauči poboljšanom primjeni zahtjeva HRN EN ISO/IEC 17025 kako bi mogli uspješnije dokazati svoju osposobljenost, pogotovo u postupcima akreditacije laboratorija.

 

  

IZ PROGRAMA

 

     ·     upravljanje rizicima i prilikama

     ·     osoblje, osposobljenost, organizacija, odgovornosti

        i ovlaštenja

     ·     oprema, postupanje s opremom, verifikacija, umjeravanje

        i održavanje

     ·     praćenje i vrednovanje dobavljača

     ·     procesi ispitivanja, umjeravanja, uzorkovanja

     ·     osiguravanje valjanosti rezultata, unutarnje mjere,

        ispitivanja sposobnosti i međulaboratorijske usporedbe

     ·     izvještavanje, izjave o sukladnosti, mišljenja i tumačenja

     ·     pritužbe i praćenje zadovoljstva kupca

     ·     nesukladnosti, nesukladan rad, popravne radnje

     ·     nadzor nad dokumentima, zapisima, podacima

       i informacijama

     ·     interni auditi

     ·     preispitivanje upravljanja

     ·     poboljšavanja

     ·     dodatni akreditacijski kriteriji

     ·     vježbe i radionice o zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17025

 

 

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

 

     ·    osoblju akreditiranih laboratorija

     ·     osoblju laboratorija koji imaju iskustva s primjenom HRN EN ISO/IEC 17025

     ·     voditeljima laboratorija, voditeljima kvalitete laboratorija

     ·     internim auditorima prema HRN EN ISO/IEC 17025

     ·     svima koji imaju iskustva o primjeni HRN EN ISO/IEC 17025 i žele naučiti nešto više

 

 

PREDAVAČI

 

Zlatko Grgić, dipl.ing.univ.spec.

Ima višegodišnje iskustvo u uspostavljanju, održavanju, vođenju i ocjenjivanju sustava upravljanja prema različitim akreditacijskim normama, uključujući i HRN EN ISO/IEC 17025. Direktor je tvrtke Infratech d.o.o., koja se bavi savjetovanjima, uvođenjem, održavanjem i auditom sustava upravljanja. Također radi kao vanjski suradnik za različita tijela za ocjenji-vanja sukladnosti u svojstvu voditelja kvalitete. Vanjski je suradnik Hrvatske akreditacijske agencije i vodeći ocjenitelj za pet akredi-tacijskih shema. Vodeći je ocjenitelj HAA prema HRN EN ISO/IEC 17025 od 2009. godine.

 

Janko Peranić, dipl.ing.

Radio je u nacionalnome umjernom laboratoriju za masu, zatim u Vagama d.o.o., gdje je i trenutno zaposlen kao voditelj laboratorija i inspekcijskoga tijela akreditiranih prema normama HRN EN ISO/IEC 17025 i HRN EN ISO/IEC 17020. EOQ menadžer kvalitete i voditelj kvalitete prema normi HRN EN ISO 9001 u tvrtki Vage d.o.o. te predstavnik tvrtke prema ovlaštenome tijelu MIRS-a (br. 1376) za sustav kvalitete proizvodnje prema direktivi za neautomatske vage 2014/31/EU. Vanjski ocjenitelj HAA-a, član akreditacijskoga vijeća i član različitih radnih skupina vezanih za akreditaciju, kvalitetu i zakonsko mjeriteljstvo.

 

Ivan Stamenković, dipl.ing.

Načelnik Odjela za akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji, odgovoran za sheme ispitni, umjerni i medicinski laboratoriji i organizatori ispitivanja sposobnosti (HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17043 i HRN EN ISO 15189). Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, s desetogodišnjim iskustvom u HAA. Radi kao vodeći ocjenitelj za ispitne i umjerne laboratorije (HRN EN ISO/IEC 17025), medicinske laboratorije (HRN EN ISO 15189), inspekcijska tijela (HRN EN ISO 17020) i organizatore ispit-ivanja sposobnosti (HRN EN ISO 17043). Sudjeluje u radu stručnih tijela HAA, HZN i EA.

  


Prijava na seminar (05.06.2024)
Download Letak (pdf)

« Natrag

Galerija Slika
Upravljamje ispitnom opremom - 25.02.2011.

Upravljamje ispitnom opremom - 25.02.2011.

U nastavku možete preuzeti sve slike sa seminara "Upravljamje ispitnom opremom".


25.02.2011. - 24 slike, 3.44 MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.