Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

eurolab_logo

 

 

 

LGC

 

Shimadzu

 

Seminari

ETERIČNA ULJA

 

SVRHA SEMINARA

Eterična ulja nastaju u biljnoj protoplazmi kao produkti disimilacijske izmjene tvari. Ona su smjese hlapljivih terpenskih ugljikovodika i odgovarajućih izoprenoidnih derivata s kisikom kao i alifatskih i fenilpropanskih spojeva, a nešto rjeñe i heterocikličkih spojeva sa sumporom i/ili dušikom te drugih manje zastupljenih supstancija. Čista eterična ulja sadrže brojne biološki aktivne tvari sa širokim spektrom djelovanja. Eterična ulja moraju sadržavati oznake prema kojima se može precizno identificirati svako pojedino eterično ulje, koje takoñer mora svojom kakvoćom odgovarati meñunarodnim normama (ISO) i odredbama europske i nacionalne farmakopeje. Dopuštenost i uvjeti njihove uporabe u hrani i kozmetici te ostalim proizvodima široke potrošnje propisuju se podzakonskim aktima Zakona o hrani (NN 46/2007) i Zakona o predmetima opće uporabe (NN 85/2006). Čista eterična ulja se kao koncentrirane smjese organskih spojeva tretiraju kao kemikalije, koje podliježu odredbama europske uredbe o razvrstavanju, obilježavanju i pakiranju kemikalija (CLP Uredba), prema kojoj za svako eterično ulje mora biti ispunjen i sigurnosno-tehnički list (STL) čiji podaci omogućavaju stručnim korisnicima poduzimanje mjera neophodnih za zaštitu okoliša i osiguranje zdrave i sigurne radne okoline.

Svrha ovog seminara je pružiti informacije o klasifikaciji i obilježavanju eteričnih ulja, njihovoj primjeni i kontroli te svrsi STL i načinu njegovog ispunjavanja.

 


IZ PROGRAMA

• subjektima u poslovanju s hranom i predmetima široke potrošnje
• osobama koje su ovlaštene za provoñenje službene kontrole
• osobama zaposlenim u laboratorijima koji provode ispitivanja eteričnih ulja i proizvoda na njihovoj osnovi
• proizvoñačima i distributerima eteričnih ulja
• stručnom osoblju ljekarni, specijaliziranih prodavaonica za promet na malo lijekovima i medicinskim proizvodima te trgovinama na malo drogerijske robe
• svim ostalim zainteresiranima


PREDAVAČI

mr. sc. Tea Havranek
Zaposlena u Hrvatskom zavodu za norme 14 godina. Voditelj Odsjeka za razvoj, edukaciju i certifikaciju. Vodi područje normizacije Kemija, kemikalije, poljoprivredni i prehrambeni proizvodi. Codex Alimentarius kontaktna točka je za Hrvatsku.

 

Darija Musulin, dipl. ing.
zaposlena u Ministarstvu poljoprivrede kao viši stručni savjetnik za ekološku proizvodnju. Područje rada je usklañivanje zakonodavstva RH vezano za ekološku proizvodnju s relevantnim propisima EU. Predstavnik je Ministarstva pri Stalnom Odboru za ekološku proizvodnju Europske Komisije.

 

mr. sc. Jasminka Papić
Voditelj Odsjeka za arome i mirise u Službi za zdravstvenu ekologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Glavno područje rada su joj analitika, zakonodavstvo i edukacija vezani za područje biološki aktivnih tvari u hrani i kozmetici. Član je raznih državnih odbora i povjerenstava čiji programi uključuju područja aroma, prehrambenih enzima i biološki aktivnih tvari. Predsjednica je HZN/TO 54, Eterična ulja.

 

mr. sc. Dunja Uroić, dipl. ing
U tvornici Ireks aroma zaposlena je od 1980. godine. radila je kao kreator mirisa-parfimer, radi analize mirisa i aroma, sirovina i eteričnih ulja metodom plinske kromatografije. Više od 10 godina izrañuje Sigurnosno tehničke listove mirisnih i aroma kompozicija, sirovina i eteričnih ulja.

 

mr.sc. Elizabeta Marok Grilec, mr.pharm.,
spec.kontrole i ispitivanja lijekova Tvrtku Kemig d.o.o. koja ove godine obilježava 20 godina postojanja, osniva 1992. godine. Tvrtka ima suvremeno opremljeni kontrolno-analitički laboratorij, za analizu aktivnih farmaceutskih i kozmetičkih.

 

Prijaviti se možete do 28. studenoga 2012. ili do popunjenja mjesta

Download Letak (pdf)

 

« Natrag

Galerija Slika
Kako (ne) pisati nesukladnosti -06.06.2013.

Kako ne pisati nesukladnosti - 06.06.2013

U nastavku možete preuzeti sve slike sa seminara Kako ne pisati nesukladnosti.


06.06.2013 - 18 slika, 6MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.