Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

eurolab_logo

 

 

 

LGC

 

Shimadzu

 

Seminari

Kako akreditirati uzorkovanje

SVRHA SEMINARA

Od laboratorija se očekuje da ispitni rezultati koje iskazuju budu vjerodostojni. Na osnovi tih rezultata donose se brojne odluke koje mogu imati i nesagledive posljedice. Da bismo na osnovi rezultata dobivenih ispitivanjem uzorka donjeli ispravni zaključak o svojstvima cjeline, važno je da je taj uzorak reprezentativan.
Svrha ovog seminara je polaznicima pružiti potrebne informacije o postupcima uzorkovanja, zahtjevima koje postavlja HAA kao i procjeni mjerne nesigurnosti kod uzorkovanja. Prikazat će se određena rješenja iz laboratorijske prakse, iskustva iz ocjeniteljske prakse te omogućiti slobodnu razmijenu iskustava polaznika i predavača.

IZ PROGRAMA

 • Što je uzorkovanje za potrebe laboratorijskih ispitivanja i inspekcijskih aktivnosti
 • Uzimanje uzoraka, čuvanje i transport
 • Osposobljenost osoblja za uzorkovanje
 • Upravljanje dokumentima i zapisima za uzorkovanje
 • Procjene mjerne nesigurnosti kod uzrokovanja
 • Što HAA zahtjeva kod akreditacije uzorkovanja
 • Primjeri iz prakse (uzorkovanje za ispitivanje građevinskih materijala, vode i otpada, naftnih proizvoda, emisija iz stacionarnih izvora)

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

 • voditeljima laboratorija
 • voditeljima kvalitete
 • zaposlenima u laboratorijima
 • osobama koje provode uzorkovanje
 • svima koji žele nešto više saznati o ovoj temi

PREDAVAČI

Zlatko Grgić
Dipl. kem.ing. univ.spec.oec., zaposlen u HAA. Vodeći je ocjenitelj za akreditacijske sheme ispitni laboratoriji (HRN EN ISO/IEC 17025) i inspekcijska tijela (HRN EN ISO/IEC 17020). U HAA je, također, koordinator za među-laboratorijske usporedbe i osoba odgovorna za uspostavljanje akreditacijske sheme organi-zatori ispitivanja sposobnosti (HRN EN ISO/IEC 17043). Sudjeluje u kreiranju politike HAA vezano uz sheme ispitivanja sposobnosti te prikuplja i obrađuje podatke o sudjelovanju akreditiranih laboratorija u međulabo-ratorijskim usporedbama.

Ružica Marinčić
Diplomirani inženjer kemijske tehnologije, Specijalist za instrumentalna ispitivanja i rukovoditelj laboratorija Kontrole kvalitete u Mazivima Zagreb d.o.o., Član Ina grupe, koji je akreditiran prema normi HRN EN ISO 17025. Sudjelovala u ustroju i akreditaciji laboratorija kao Tehnički voditelj. Interni je auditor za normu ISO 9001. Autor je brojnih radova iz područja akreditacije. Provodila je interno obrazovanje djelatnika u Mazivima Zagreb za Ručno uzorkovanje ( HRN EN ISO 3170) koja je akreditirana metoda.

Mato Papić
Zaposlen je u EKONERG-u. Diplomirao je na na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, također je završio i Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Ekoinženjerstvo. QA voditelj i zamjenik tehničkog voditelja Laboratorija za zrak EKONERG-a. Bio je voditelj projekta uspostave sustava kvalitete u Laboratoriju za zrak prema normi HRN EN ISO/IEC 17025. Laboratorij za zrak akreditiran je od 2009. godine, trenutno je akreditiran za 20 metoda ispitivanja.

Dalibor Sekulić
Doktor znanosti, voditelj kvalitete u laboratoriju za beton i opeku u IGH, jednom od prvih akreditiranih laboratorija od strane HAA. Uvođenjem sustava kvalitete i poslovima osiguranja kvalitete laboratorija bavi više od deset godina. Autor većeg broja radova iz područja nerazornih ispitivanja konstrukcija i osiguranja kvalitete laboratorija. Interni ocjenitelj u laboratorijima IGH, organizirao nekoliko međulaboratorijskih usporedbi. Član tehničkog odbora 135 „Nerazorne metode ispitivanja”, član HMD, HSGI, hrvatskog fizikalnog društva i radne skupine za međulaboratorijska ispitivanja pri HAA.

Vesna Šimunić Mežnarić
Zaposlena u Bioinstitutu d.o.o. Čakovec (akreditacije prema HRN EN ISO/IEC 17025 i HRN EN ISO/IEC 17020) kao voditeljica kvalitete u Laboratorijskoj djelatnosti. Diplomirala i doktorirala kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. U Laboratoriju za ekologiju radi kao analitičarka u području spektroskopije metala u vodama, otpadima i tlu, u području plinske kromatografije – spektrometrije masa, te kao analitičarka za uzorkovanja svih vrsta voda, muljeva i otpada (akreditirano prema normi HRN EN ISO/IEC 17025).

Olga Štajdohar – Pađen
Zaposlena u Visokonaponskom laboratoriju Instituta za elektroprivredu i energetiku, prvom akreditiranom laboratoriju u Hrvatskoj od strane HAA. Od samih početaka je vodila pripremu laboratorija za akreditaciju i kasnije unaprijeđivanje i nadogradnju sustava te proširenje opsega akreditacije. Vodeći je auditor za normu ISO 9001 i autor brojnih članaka iz područja upravljanja kvalitetom. Autorica knjige „Plivati s ISO-om i ostati živ - Što je kvaliteta i kako njome upravljati u poslovnom i privatnom životu“.


Download Letak (pdf)

« Natrag

Galerija Slika
ISO FORUM CROATICUM - Okrugli stol CROLAB-a: ZELENA KEMIJA

ISO FORUM CROATICUM - Okrugli stol CROLAB-a: ZELENA KEMIJA - 03.06.2014.

U nastavku možete preuzeti sve slike s okruglog stola, ISO FORUM CROATICUM - Okrugli stol CROLAB-a: ZELENA KEMIJA.


03.06.2014 - 3,92 MB, 14 slika

Predavanja s Tribine ISO FORUM CROATICUM – Okrugli stol ZELENA KEMIJA možete preuzeti sa strnica hgk.hr

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.