Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

eurolab_logo

 

 

 

LGC

 

Shimadzu

 

Seminari

Norme niza 22000 i poveznica s GLOBALG.A.P. normama

SVRHA SEMINARA

Svrha ovog seminara je pružiti informacije o primjeni norma i normativnih dokumenata koji se odnose na sustave upravljanja sigurnošću hrane.

To se prije svega odnosi na norme niza ISO 22000 koje su usmjerene na hranu, hranu za životinje i na preduvjetne programe koji se upotrebljavaju zajedno s normom ISO 22000.

Polaznici seminara takoñer će dobiti informacije o akreditaciji, certifikaciji i ocjenjivanju sukladnosti.

Seminar takoñer pruža informacije o GLOBALGAP-u, globalnoj shemi i referenci za Dobru poljoprivrednu praksu (Good Agricultural Practice – G.A.P.)

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

  • velikim, srednjim i malim gospodarstvima koji proizvode usjeve
  • poljoprivrednicima
  • proizvoñačima voća i povrća
  • subjektima u poslovanju s hranom
  • inspekciji
  • certifikacijskim kućama
  • prehrambenoj industriji
  • ministarstvima
  • svim ostalim zainteresiranima

PREDAVAČI

mr. sc. Tea Havranek, dipl. ing.
Zaposlena u Hrvatskom zavodu za norme 14 godina. Voditelj Odsjeka za razvoj, edukaciju i certifikaciju. Vodi područje normizacije Kemija, kemikalije, poljoprivredni i prehrambeni proizvodi. Voditeljica Codex Alimentarius kontaktne točke za Hrvatsku.

Nina Puhač Bogadi, dipl. ing. univ. spec.
Voditelj sustava sigurnosti hrane Podravke, služba Poslovna kvaliteta. Glavno područje rada su joj sustavi upravljanja, sigurnost hrane. Radila je i radi na implementaciji, održavanju i poboljšavanju sustava upravljanja ISO 9001:2008, sustav sigurnosti hrane baziran na zakonskoj regulativi (Zakon o hrani), standardima tržišta sigurnosti hrane od BRC, IFS, FSSC 22000 i drugih. Školovani je EOQ Menadžer kvalitete, poslijediplomski studij PBF, Kvaliteta i sigurnost hrane, završila IRCA trening za FSSC 22000 i PAS 220:2008.

Marija Duvnjak, dipl. ing.
Zaposlena od 2010. godine na Agronomskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu kao asistent u Zavodu za hranidbu životinja. Područje aktivnosti obuhvaća edukaciju te uvoñenje i kasniju primjenu analitičkih metoda u analizi stočne hrane. Upisala je poslijediplomski doktorski studij Poljoprivredne znanosti na Agronomskom fakultetu 2011. godine. Član je HZN/TO 34/PO 17, Poljoprivredni i prehrambeni proizvodi; Sustavi upravljanja za sigurnost hrane te HZN/TO 569, Hrana za životinje.

Mirela Jambreković, dipl. ing.
Voditelj odjela hrane u certifikacijskoj kući TÜV Croatia. Ima 7 godina radnog iskustva na procjenama sukladnosti sustava kvalitete i sigurnosti prema meñunarodnim normama. Senior auditor za certifikaciju sustava kvalitete i sigurnosti hrane prema normi: IFS, ISO 22000, ISO 9001, FSSC te zahtjevima HACCP. Takoñer je odobreni auditor za certifikaciju poljoprivredne proizvodnje prema normi GLOBALG.A.P. za voće, povrće i ratarske kulture.

Darko Bošnjak, dipl. ing. univ. spec.
Zaposlen u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji 7 godina. Završio je Agronomski fakultet u Zagrebu i poslijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Upravljanje kvalitetom. Vodeći ocjenitelj prema normi HRN EN ISO/IEC 17025, vodeći ocjenitelj prema normi HRN EN ISO/IEC 17020, vodeći ocjenitelj prema normi HRN EN 45011.
Član je HZN/TO 34, Poljoprivredni i prehrambeni proizvodi.

Prijaviti se možete do 04. prosinca 2012. ili do popunjenja mjesta

Download Letak (pdf)

« Natrag

Galerija Slika
Sekcija za hranu (SEH) Podravka, Koprivnica - 16.12.2013.

 Sekcija za hranu (SEH) Podravka, Koprivnica - 16.12.2013.

U nastavku možete preuzeti sve slike sa sastanaka KALa - Sekcije za hranu SEH.

16.12.2013 - 39 slika, 3.01MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.