Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

eurolab_logo

 

 

 

LGC

 

Shimadzu

 

Seminari

Novosti u analizi hrane i bioloških uzoraka

SVRHA SEMINARA

Svrha ovoga seminara je povezivanje znanja, vrhunske instrumentalne opreme, dobre laboratorijske prakse i usklađivanje s normativnim aktima. Bit će prikazani laboratoriji u tri glavna segmenta djelovanja: u znanosti, praksi i primjeni normi i normiranih dokumenata, koji se odnose na sustave upavljanja sigurnošću hrane. Prezentirat će se laboratorij kao ključni subjekt u poslovanju hranom, upoznat će se s klasičnim metodama analiza u sustavu upravljanja sigurnošću hrane te dati pregled analiza sofisticiranom HPLC–MS metodom. Polaznici će posjetiti laboratorij u kojem je instrument  HPLC-MS smješten pri čemu će biti prezentiran njegov rad.

IZ PROGRAMA

 • I. BLOK : NOVOSTI NA MEĐUNARODNOJ (EUROPSKOJ) RAZINI U PODRUČJU ISPITIVANJA HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE
  - Novosti u CODEX-u
  - Mandati Europske komisije

 • II. BLOK: MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP  ISPITIVANJU SIGURNOSTI HRANE
  - Percepcija potrošača
  - Novi pristup osiguranja sigurne hrane
  - Odgovornost SPH, odgovornost laboratorija
  - Međulaboratorijska usporedbena ispitivanja

 • III. BLOK: PRIMJENA HPLC-MS METODA U ANALIZI HRANE I BIOLOŠKIH UZORAKA
  - Način rada HPLC-MS
  - Prednosti i nedostaci u odnosu na druge  tehnike
  - Primjeri iz prakse: određivanje insekticida imidakloprida; određivanje antioksidansa u hrani, određivanje sekundarnih metabolita u biljkama, određivanje peptida u uzorcima sline

 • RASPRAVA I PRIKAZ RADA NA HPLC-MS

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

 

 • Djelatnicima laboratorija
 • Laboratorijima znanstvenih institucija
 • Inspekcijskim i certifikacijskim tijelima
 • Prehrambenoj industriji
 • Voditeljima laboratorija
 • Malim i srednjim poduzetnicima
 • Ministarstvu poljoprivre

PREDAVAČI

 

Štefica Cerjan Stefanović
redovita profesorica u mir. Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, predsjednica CROLAB-a, te voditelj niza međunarodnih usporedbenih ispitivanja voda ionskom kromatografijom. Autorica je preko 70 znanstvenih CC radova, niza stručnih radova i plenarnih  predavanja iz  područja analitičke kemije okoliša. Kao predsjednica CROLAB-a osmišljava viziju i misiju CROLAB-a, te zastupa interese laboratorija u gospodarstvu Hrvatske.

Havranek Tea,
mr.sc. biotehnoloških znanosti,  zaposlena 15. godina u Hrvatskom zavodu za norme. Vodi područje normizacije Kemikalije, kemijsko inženjerstvo, poljoprivredni i prehrambeni proizvodi. Voditeljica Codex kontaktne točke za Republiku Hrvatsku. Voditeljica Odsjeka za razvoj, edukaciju i certifikaciju.

Ivanka Jerić,
dr. sc. kemije, zaposlena na Institutu Ruđer Bošković, u Laboratoriju za kemiju ugljikohidrata, peptida i glikopeptida (IRB-UPG). Stručno se usavršavala u inozemstvu u više navrata i radila na nizu znanstvenih projekata. Nositelj je kolegija na doktorskim studijima Sveučlišta u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku i Dubrovniku te mentorirala izradu devet diplomskih radnji i jedne doktorske disertacije. Autor je 30-ak znanstvenih i stručnih radova te recenzent niza znanstvenih časopisa. Od 2008. godine odgovorna je osoba za kapitalnu opremu Instituta Ruđer Bošković, HPLC-MS, nabavljenu putem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Lidija Varga-Defterdarović,
dr. sc. kemije, zaposlena na IRB-UPG, voditeljica Laboratorija za kemiju ugljikohidrata, peptida i glikopeptida. Znanstveni interes: kemija prirodnih spojeva, studij tijeka Maillardove reakcije (neenzimske glikacije u hrani i in vivo), inhibiranje transglutaminaze 2 (enzima odgovornog za transamidaciju, deamidaciju i umreženje proteina koji sadrže glutamin). Nositelj je kolegija na diplomskom i doktorskim studijima u Rijeci i Splitu te mentor završnih radova diplomskih i doktorskih studija.

Lidija Brkljačić,
dipl. ing. kemije, zaposlena na IRB-UPG kao stručni suradnik na kvalitatativnoj i kvantitativnoj analizi organskih spojeva, razvoju i primjeni HPLC-MS i HPLC-UV metoda. Studentica je Doktorskog studija kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, smjer analitička kemija.

Jasmina Ranilović,
doktorirala je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, iz  područja znanosti o prehrambenom ponašanju potrošača. Radi na mjestu izvršnog direktora sektora Istraživanje i razvoj u Podravki d.d. Sudjelovala je na više domaćih i stranih simpozija sa usmenim i pismenim priopćenjima. Ima objavljenih nekoliko izvornih znanstvenih radova, a od 2009. godine radi kao vanjski suradnik na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu i povremeno na Ekonomskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Od 2010. godine aktivni je sudionik na istraživačkim projektima EU. Član je Hrvatskog društva kemijskih inženjera, Hrvatskog društva prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista i CROLAB-a.

Vesna Popijač,
magistrica toksikologije zaposlena u Podravki d.d. na mjestu direktora Kontrole kvalitete. Diplomirala je na Prehrambeno biotehnološkom fakultetu, smjer prehrambeno inženjersvo, a magistrirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, polje biologija, grana toksikologija. Sudjelovala je na više domaćih simpozija sa usmenim i posterskim priopćenjima, aktivan je član CROLAB-a, predsjednica Sekcije za hranu unutar Kluba analitičkih laboratorija, potpredsjednica analitičke sekcije KONDIN-a i član TO 568 Analize hrane, horizontalne metode.

Prijava na seminar (21. veljače 2013.)
Download Letak (pdf)

« Natrag

Galerija Slika
Treća naconalna konferencija KOMPETENTNOST LABORATORIJA 15. - 18. rujna 2010 VARAŽDIN

Treća naconalna konferencija KOMPETENTNOST LABORATORIJA 15. - 18. rujna 2010 VARAŽDIN

U nastavku možete preuzeti sve slike s Treće nacionalne konferencije KOMPETENTNOST LABORATORIJA 15. - 18. rujna 2010 VARAŽDIN.


15.09.2010 - 145 slika, 13.86 MB, zip
16.09.2010 - 108 slika, 10.24 MB, zip
17.09.2010 - 208 slika, 18.59 MB, zip
18.09.2010 - 32 slika, 2.44 MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.