Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

eurolab_logo

 

 

 

LGC

 

Shimadzu

 

Seminari

Upravljanje ispitnom opremom

 

SVRHA SEMINARA

Povjerenje u ispitne rezultate jedan je od glavnih zahtjeva uklanjanja prepreka međunarodnoj trgovini. Pouzdanih ispitnih rezultata nema bez odgovarajuće i pouzdane ispitne opreme.
Vođenje brige o ispitnoj opremi zahtjeva značajan angažman financijskih, vremenskih i ljudskih resursa što menadžment često promatra samo kao trošak. Laboratoriji se su svome radu susreću s mnogim izazovima, a optimalno upravljanje ispitnom opremom kako u troškovnom smislu tako i što se tiče njezine prikladnosti i raspoloživosti, svakako je jedan od najvećih.
Svrha ovog seminara je pružiti potrebne informacije o zahtjevima za upravljanje ispitnom opremom iz HRN EN ISO/IEC 17025 i HRN EN ISO/IEC 17020, pokazati određena rješenja iz laboratorijske prakse, iz ocjeniteljske prakse kao i omogućiti slobodnu razmijenu iskustava polaznika i predavača.

 

IZ PROGRAMA

 

 • nabava ispitne opreme, puštanje u rad, označavanje, skladištenje, održavanje, iznošenje iz laboratorija, vođenje evidencije opreme putem računala
 • neispravna ispitna oprema, posuđivanje opreme, oprema koju je napravio sam laboratorij
 • što spada u zakonsko mjeriteljstvo, a što ne, uloga DZM i HMI u mjeriteljstvu
 • umjeravanje i ovjeravanje, sljedivost, određivanje i optimiranje umjernih razdoblja
 • kako čitati umjernice i ovjernice
 • kojim državnim etalonima Hrvatska raspolaže
 • dokumenti HAA vezano uz sljedivost rezultata mjerenja
 • iskustva ocjenitelja vezano uz ocjenjivanje udovoljavanja zahtjevima za ispitnu opremu

 

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

 

 • voditeljima laboratorija i inspekcijskih kuća
 • voditeljima kvalitete
 • osobama zaduženim za vođenje brige o ispitnoj opremi
 • osobama zaposlenima u laboratorijima i inspekcijskim kućama
 • proizvođačima i distributerima ispitne opreme
 • svima koji se zanimaju za ovu temu

 

PREDAVAČI

 

Lovorka Grgec Bermanec
Profesor na Fakultetu strojarstva i brodogradnje na Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku. Predstavnik za kvalitetu u Laboratoriju za procesna mjerenja istog fakulteta, nositelju državnih etalona za tlak, temperaturu i vlažnost.
Sudjelovala je u ustroju i akreditaciji Laboratorija kao i u više međulaboratorijskih usporedbi. Predavač na seminarima vezano uz normu HRN EN ISO/IEC 17025, a za potrebe HAA i SA (Slovenske akreditacije) radi kao stručni ocjenitelj. Voditelj odjela za informatički sustav, edukaciju i izdavaštvo Hrvatskog mjeriteljskog instituta.

 

Vladimir Mucko
Načelnik Odjela za potvrđivanje osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji. Vodeći je ocjenitelj i ocjenitelj sustava upravljanja kvalitetom prema akreditacijskim shemama za ispitne i umjerne laboratorije (HRN EN ISO/IEC 17025), za cetifikacijska tijela za proizvode (HRN EN 45011) i za inspekcijska tijela (HRN EN ISO/IEC 17020), kao i stručni ocjenitelj za akreditaciju u području elektrotehničkih proizvoda u navedenim shemama.

 

Dalibor Sekulić
Doktor znanosti, voditelj kvalitete u laboratoriju za beton i opeku u IGH, jednom od prvih akreditiranih laboratorija od strane HAA. Uvođenjem sustava kvalitete i poslovima osiguranja kvalitete laboratorija bavi više od deset godina. Autor većeg broja radova iz područja nerazornih ispitivanja konstrukcija i osiguranja kvalitete laboratorija. Interni ocjenitelj u laboratorijima IGH, organizirao nekoliko međulaboratorijskih usporedbi. Član tehničkog odbora 135 „Nerazorne metode ispitivanja”, član HMD, HSGI, hrvatskog fizikalnog društva i radne skupine za međulaboratorijska ispitivanja pri HAA.

 

Olga Štajdohar – Pađen
Zaposlena u Visokonaponskom laboratoriju Instituta za elektroprivredu i energetiku, prvom akreditiranom laboratoriju u Hrvatskoj od strane HAA. Od samih početaka je vodila pripremu laboratorija za akreditaciju i kasnije unaprijeđivanje i nadogradnju sustava te proširenje opsega akreditacije. Vodeći je auditor za normu ISO 9001 i autor brojnih članaka iz područja upravljanja kvalitetom. Autorica knjige „Plivati s ISO-om i ostati živ - Što je kvaliteta i kako njome upravljati u poslovnom i privatnom životu“Prijava na seminar (28. ožujka 2013.)
Download Letak (pdf)

« Natrag

Galerija Slika
Novi sustav tehničkog zakonodavstva - 21.06.2010.

Novi sustav tehničkog zakonodavstva - 21.06.2010.

U nastavku možete preuzeti sve slike sa seminara "Novi sustav tehničkog zakonodavstva".


21.06.2010. - 18 slika, 3.04 MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.