Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

Analytica_logo

 

HGK_logo

 

kvaliteta_logo

 

izvorno_logo

 

Shimadzu

 

eurolab_logo

 

LGC

 

Seminari

CROLAB i EU Fondovi

SVRHA SEMINARA

Obzirom da Hrvatska 1. srpnja 2013. godine postaje punopravna članica Europske unije i time ravnopravno s ostalim članicama sudjeluje u svim programima EU, potrebno je upoznati članove laboratorija kao i sve kojima je namjenjen ovaj seminar s mogućnostima pripreme i prijave projekata koji se financiraju i koji će se financirati iz programa EU. Laboratoriji imaju mogućnost da kroz suradnju s drugim partnerima, ovisno o programu, pripreme projektne prijedloge i na taj način dođu do financijskih sredstava za potrebe daljnjeg unapređenja sustava kvalitete i povezivanja na europskom nivou.
Svrha ovog seminara je upoznavanje polaznika seminara s programima EU, mogućnostima sudjelovanja i pripreme projektnih prijedloga, kao i prijenos iskustva predavača koji su uspješno aplicirali za programe EU i koji provode projekte financirane iz EU fondova. Upravo to iskustvo polaznicima će omogućiti lakše snalaženje u složenoj administrativnoj, ali ne i nesavladivoj, pripremi i provedbi budućih projektnih prijedloga.

 

IZ PROGRAMA

 • Upoznavanje s EU programima
  - Pretpristupni programi i Programi Unije
 • Kohezijski i strukturni fondovi
 • Kako i gdje pronaći informaciju o objavi natječaja za programe EU
 • Pristup i prijava u elektroničku bazu
 • Kako pristupiti pisanju projektnog prijedloga (od ideje do prijave projekta)
 • Primjeri projekata koji omogućuju individualne prijave za programe EU.
 • Primjeri projekata koji su finacirani iz EU fondova

 

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

 • svim voditeljima laboratorija i zaposlenim u laboratorijima
 • osobama koje se bave istraživačkim radom na fakultetima i institutima
 • inspekcijskim i certifikacijskim tijelima
 • osobama koje su zaposlene u malim i srednjim poduzećima
 • osobama koje su trenutno nezaposlene, a žele se educirati
 • osobama iz drugih udruga
 • svima koji žele nešto više saznati o ovoj temi

 

PREDAVAČI

 

Dr.sc. Karmen Margeta
Predsjednica Kluba analitičkih laboratorija CROLAB-KAL. U razdoblju od 2003.-2013. aktivno je sudjelovala kao voditelj ili suradnik na nacionalnim i međunarodnim projektima financiranim od strane MZOS i FZOEU. Iskustva vezana za pripremu projekata EU stjecala je kroz niz edukativnih seminara i radionica vezanih za EU programe (2005.-2013.) i trenutno završava edukaciju za Voditeljicu projekta za EU fondove (project manager). Iskustva u prijavi i provedbi projekta iz EU fondova stekla je i kao suradnik na projektu EUREKA E!4208-PUREWATER (2008.-2011.). Od 2010.-2012. godine pripremala je niz projektnih prijedloga za EU programe (FP7-People-IEF, FP7- Cooperation - NMP - 2011 - SMALL - 5 Stage 1 Theme 4 – NMP – Nanosciences, Nano-technologies, Materials and new Production Technologies, IPA- Building with Nature). Također sudjeluje i u drugim aktivnostima vezanim uz programe EU: Expression of Interest for the Horizon 2020 Advisory Groups i prijavljena je u bazu evaluatora za projektne prijedloge EU.

 

Prof. dr.sc. Stjepan Lakušić
pročelnika Katedre za željeznice, zaposlen na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1991.-2006. bio je voditelj odnosno suradnik na projektima financiranim od strane MZOS. Trenutno je voditelj dvaju projekta financiranih od strane MZOS. Od 2010-2011. bio je voditelj projekta financiranog od strane BICRO-a. Koordinator je EU projekta financiranog iz EU programa CIP ECO Innovation: EACI - Executive Agency for competitiveness & innovation RUCONBAR - Rubberised Concrete Noise Barriers koji je primjer uspješnog projekta iz Hrvatske uz sudjelovanje tri nacionalna partnera. Održao je 14 predavanja na INFO DANIMA za natječaje iz EU programa CIP ECO INNOVATION (Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora). Voditelj je seminara i radionica za pripremu dokumentacije za projekte iz EU programa pod nazivom ''Od ideje do EU projekta''. Sudjelovao je u pripremi i prijavi (2013) projekta iz programa FP7 - COOPERATION - ANAGENNISIS - Innovative Reuse of All Tyre Components in Concrete. Trenutačno sudjeluje u pripremi projekta iz Programa pripreme i provedbe razvojnih projekata Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

 

Jasminka Sablek, dipl. inž.
Zaposlena u Euroinspekt-Croatiakontroli d.o.o. na mjestu izvršne direktorice za kakvoću. Sudjelovala je u pripremi i provedbi nacionalnog projekta Poduzetnički impuls 2012. i bila suradnik na EU projektu: Research for SMEs. FP7 – SME – 2008 – 1- Project No 232245 Novel photosensor-based device for rapid and quantitative ochratoxin A (OTA) determination in wine, beer and feed.- OTASENS. Sudjelovala je na pripremi projektnog prijedloga IPA – Operational Programme 2007-2011 – Support for Increasinf the Competitiveness of Croatian SMEs koji je prihvaćen, a CROLAB sudjeluje kao partner na predloženom projektu.


  Download Letak (pdf)

« Natrag

Galerija Slika
Izazovi u mikologiji - Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Zagreb - 14.11.2014.

Izazovi u mikologiji - Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Zagreb - 14.11.2014.

U nastavku možete preuzeti sve slike sa radionice Izazovi u mikologiji.


14.11.2014. - 11.1 MB, 37 slika

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.