Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

eurolab_logo

 

 

 

LGC

 

Shimadzu

 

Seminari

Kako (ne) pisati nesukladnosti

 

SVRHA SEMINARA

 

Nesukladnost se može pojaviti u bilo kojem dijelu sustava te pri bilo kojoj aktivnosti. Da bi sustav upravljanja bio samoodrživ i samokorigirajući važno je uspostaviti učinkovito upravljanje tim nesukladnostima i njihovim rješavanjem.
Sve norme za sustave upravljanja, bilo kvalitetom, okolišem, informacijskom sigurnošću ili one za kompetentnost tijela za ocjenu sukladnosti u tu svrhu previđaju nekoliko mehanizama među kojima su upravina ocjena, interni auditi, upravljanje nesukladnim proizvodom/radom, popravne i preventivne radnje te poboljšanja procesa.
Svrha ovog seminara je pružiti potrebne informacije o ovim mehanizmima, pokazati određena rješenja iz prakse, iskustva ocjenitelja kao i omogućiti slobodnu razmijenu iskustava polaznika i predavača.

 

IZ PROGRAMA

 • što su to nesukladnosti, zašto i kako ih zapisivati te kako ih sustavno rješavati
 • kako provoditi analizu uzroka
 • kada pokretati popravne, a kad preventivne radnje
 • što raditi s preporukama koje daju unutarnji ili vanjski auditori
 • kako upravljati nesukladnim radom
 • kako prikazati nesukladnosti, popravne i preventivne radnje te poboljšanja u upravinoj ocjeni
 • što su to poboljšanja i kako ih provoditi
 • kako auditirati poboljšanja
 • koje osobine auditori moraju imati
 • primjenjive norme, ILAC i HAA dokumenti
 • primjeri iz prakse
 • iskustva ocjenitelja vezano uz ocjenjivanje upravljanja nesukladnostima i provođenja poboljšanja

 

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

 • voditeljima laboratorija, inspekcijskih i certifikacijskih kuća
 • voditeljima kvalitete
 • auditorima i ocjeniteljima
 • osobama zaposlenima u laboratorijima, inspekcijskim i certifikacijskim kućama
 • osobama zaposlenim u tvrtkama koje imaju uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom, okolišem i sl.
 • svima koji se zanimaju za ovu temu

 

PREDAVAČI

 

Zlatko Grgić
Dipl. kem.ing. univ.spec.oec., zaposlen u HAA. Vodeći je ocjenitelj za akreditacijske sheme ispitni laboratoriji (HRN EN ISO/IEC 17025), inspekcijska tijela (HRN EN ISO/IEC 17020), certifikacijska tijela za certificiranje proizvoda (HRN EN 45011) i organizatori ispitivanja sposobnosti (HRN EN ISO/IEC 17043). U HAA je, također, koordinator za među-laboratorijske usporedbe i osoba odgovorna za područje graditeljstva. Sudjeluje u kreiranju politike HAA vezano uz sheme ispitivanja sposobnosti te prikuplja i obrađuje podatke o sudjelovanju akreditiranih laboratorija u međulaboratorijskim usporedbama.

 

Dalibor Sekulić
Doktor znanosti, voditelj kvalitete u laboratoriju za beton i opeku u IGH, jednom od prvih akreditiranih laboratorija od strane HAA. Uvođenjem sustava kvalitete i poslovima osiguranja kvalitete laboratorija bavi više od deset godina. Autor većeg broja radova iz područja nerazornih ispitivanja konstrukcija i osiguranja kvalitete laboratorija. Interni ocjenitelj u laboratorijima IGH, organizirao nekoliko međulaboratorijskih usporedbi. Član tehničkog odbora 135 „Nerazorne metode ispitivanja”, član HMD, HSGI, hrvatskog fizikalnog društva i radne skupine za međulaboratorijska ispitivanja pri HAA.

 

Branka Špehar
Zaposlena u Centralnom ispitnom laboratoriju, Službe za razvoj proizvoda ,INA d.d. Zagreb. Voditelj laboratorija za primijenjena laboratorijska istraživanja i koordinator kvalitete za sustav upravljanja poslovanje u Centralnom ispitnom laboratoriju, akreditiranom od 2002.godine. Interni ocjenitelj za sustav upravljanja poslovanjem (HRN EN ISO 9001) i akreditaciju prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025. Ocjenitelj HAA i SA za područje naftnih proizvoda i voda za akreditacijske sheme ispitnih laboratorija (HRN EN ISO/IEC 17025) te uzorkovanje naftnih proizvoda dviju kontrolnih kuća u Sloveniji.

 

Olga Štajdohar – Pađen
Zaposlena u Visokonaponskom laboratoriju Instituta za elektroprivredu i energetiku, prvom akreditiranom laboratoriju u Hrvatskoj od strane HAA. Od samih početaka je vodila pripremu laboratorija za akreditaciju i kasnije unaprijeđivanje i nadogradnju sustava te proširenje opsega akreditacije. Vodeći je auditor za normu ISO 9001 i autor brojnih članaka iz područja upravljanja kvalitetom. Autorica knjige „Plivati s ISO-om i ostati živ - Što je kvaliteta i kako njome upravljati u poslovnom i privatnom životu“

Download Letak (pdf)

« Natrag

Galerija Slika
Upravljanje dokumentacijom - 25.01.2018

Upravljanje dokumentacijom - 25.01.2018

U nastavku možete preuzeti sve slike sa seminara Upravljanje dokumentacijom.


25.01.2018 -  5 slika, 1,36 MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.